والدین گرامی
مراجعه به موقع جهت اخذ جواب آزمایش ضامن سلامتی نوزاد است
         
مراکز نمونه گیری
ساعت پذیرش
ساعت جوابدهی
آدرس
مركز بهداشت
خلیج فارس
همه روزه
ساعت7:30-14
 
همه روزه
ساعت7:30-14
 
خیابان 22 بهمن – مرکز بهداشت خلیج فارس – آزمایشگاه غربالگری نوزادان - تلفن 331181-5 داخلی  223
مرکز بهداشتی درمانی کوشگک
همه روزه
ساعت7:30-14
 
همه روزه
ساعت7:30-14
 
کوشگک-  آزمایشگاه – تلفن 4662628 
مركزبهداشتي درماني مهجن آباد
همه روزه
ساعت7:30-14
 
همه روزه
ساعت7:30-14
 
مهجن آباد – آزمایشگاه – تلفن07296623947

 
نمونه گيري در ازاي دريافت 105000 ريال انجام مي‌گيرد . در برنامه غربالگري چهار بيماري
كم كاري مادرزادي تيروئيد، فنيل كتنوري وگالاکتوزمیا و نقص آنزيم G6PDبررسيمي شود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-29 11:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ