ارتباط بامدیران واحد های ستادی:

نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
 همراه
EMAIL
دکتر مسلم فلاحی
مدیر شبکه بهداشت ودرمان
3334264

 
دکترغلامحسین رضایی
معاون شبکه بهداشت ودرمان
   
 
 


 
 سیروس قلج خانی
معاون مرکز بهداشت و مسئول توسعه شبکه
3311802
 
 
دکتراکبری
 رييس بيمارستان شهید مطهری
3337517
-
 
مسلم زارع
مسئول حراست شبکه
3334266
-
 
زبیح اله رزم اور
مسئول کارگزینی شبکه
3334266
9173282862
 
حسین روشن
کارشناس روابط عمومی شبکه
3334266
09179968278
marvdasht_ro@sums.ac.ir
ایرج قمری
مسئول امور مالی شبکه
3334266
9178176845


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-24 12:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ