در تاريخ 2/6/89 چهارمين كميته درون بخشي کمیته جامعه ایمن  اين شبكه با حضور مدعوين جلسه برگزار گرديد:

مصوبات جلسه:

1 - كليه واحدها در اسرع وقت اقدام به تهيه برنامه عملياتي نمايند. ( مسئولين واحدها)

2- لوگو پيشنهادي بصورت گرافيكي  و بصورت نقاشي  تهيه و در جلسه آتي به بحث و تاييد نهايي گذاشته شود.( خانم هنرمند - آقاي مهندس كشاورز)   

3 - جهت كليه واحدها زونكن يكرنگ درخواست گردد.(غيرواگير)

4 - پيگيري معرفي جند مدرسه ديگر به عنوان ايمن ( مدارس)

5 - گزارش ها و اقدامات جهت درج در سايت جامعه ايمن تحويل رابط  IT گردد.(خانم هنرمند)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-7 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ