نحوه تدوین برنامه عملیاتی:
با توجه به اهداف وشاخصهای جامعه ایمن هر اداره در حوزه اختیارات ووظایف خود برنامه عملیاتی را تدوین نموده و طبق جدول زمانبندی اقدام به انجام امور مربوطه مینمایند
 


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-25 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ