ایمن سازی محیطها:
چک لیست ایمنی برای منازل ،پارکها ،مهد کودکها ،مدارس،مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تکمیل وکلیه موارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته
 
ودر موارد مورد لزوم به اداره مربوطه جهت رفع مشکلات داده شده است


تجزیه وتحلیل چک لیست ایمنی منازل
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-25 11:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ