1391
1390
سال 1389
تشکیل کمیته
ردیف
4
6
3
تعداد کمیته برون بخشی
1
85%
72%
54%
درصد حضور مدعوین
2
86.5%
82%
83%
درصد اجرای مصوبات
3
3
6
4
تعداد کمیته درون بخشی
4
90%
90%
85%
درصد حضور مدعوین
5
83%
85%
83%
درصد اجرای مصوبات
6

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ