يك مدل موفق پيشگيري از حوادث :

در حال حاضر بهترين مدل معرفي شده در دنيا جهت پيشگيري از حوادث مدل جامعه ايمن  ميباشد. مركز همكاري مشترك باWHO  در سوئد مسوول هدايت برنامه هاي جامعه ايمن ، در دنيارا به عهده دارد.

 

پیشگیری از حوادث بر مبنای مدل جامعه ایمن:

این مدل مبتنی بر مشارکت مردم ودخالت مسوولین محلی است در این مدل شاخص هایی برای یک جامعه ایمن در نظر گرفته شده است .این مدل یک روش موفق در راستای پیشگیری از حوادث در دنیا معرفی شده است

 

شاخصهای یک جامعه ایمن:

1. ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت و همکاری بین بخشی که هر کدام از بخشها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند.

2. وجود برنامه های مستمر و دراز مدت که هر دو جنس ، تمامی سنین و محیط با همه شرایط را تحت پوشش قرار دهد.

3. وجود برنامه هایی که هدفش ارتقا ایمنی گروههای در معرض خطر  بالا ، داوطلبین و محیط باشد.

4.وجود برنامه های مبتنی بر شواهد
 5-داشتن برنامه هایی که تعداد موارد و علتهای مصدومیت را ثبت و مستندسازی نمایند.

6. وجود یک نظام ارزشیابی جهت بررسی و ارزیابی برنامه ها، مراحل آنها و تاثیر تغییراتی که انجام شده است.

7. شرکت مداوم و به موقع در شبکه ملی و بین المللی جامعه ایمن.

 

 

 

عضويت در شبكه بين المللي جامعه ايمن :

در صورتيكه شهر يا منطقه اي بتواند شاخصهاي 6 گانه را اجرا نمايد پس از بازديد وتاييد كارشناسان سازمان جهاني بهداشت رسما به عضويت شبكه بين المللي جامعه ايمن در خواهد امد.تا كنون 140 شهر در اين شبكه عضو هستند كه 3 شهر كاشمر ،ارسنجان وبردسكن مربوط به ايران است .همچنين كانديداتوري شهرهاي شيراز ،نيريز ،لواسان ،رفسنجان و5 منطقه از تهران نيز رسما ثبت گرديده است وسه شهرستان مرودشت ،اقليد و خرمبيد نيز در حال انچام  مقدمات جهت ثبت كانديداتوري مي باشند.

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-5-31 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ