بنام خدا
1.1جامعه ونحوه توسعه آن را مختصر ومفید توصیف نمایید. شهرستان مرودشت از شهرستانهای شمالی استان فارس وبه فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد.مساحت آن 4694کیلومتر مربع واز شرق محدود است به شهرستان ارسنجان،ازشمال به شهرستان پاسارگاد واز شمال غرب به شهرستان خرم بید واقلید واز جنوب غربی به شهرستان سپیدان واز جنوب به شیراز محدود است.ارتفاع آن از سطح دریا 1620 متر میباشد.جمعیت کل شهرستان 329385 نفر میباشد که 49.9%از ان جمعیت شهری و50.1%ان جمعیت روستایی میباشد شغل اکثریت مردم کشاورزی میباشد، اعم محصولات کشاورزی این شهرستان گندم ،جو وبرنج میباشد .این شهرستان شامل 4 شهر مرودشت ،سیدان،رامجردوکامفیروز ،14 دهستان و251 آبادی دارای سکنه میباشد. مجموعه باستانی تخت جمشید از جمله بناهای مشهور میباشد که در فاصله 15 کیلومتری شهر مرودشت قرار دارد وهرساله پذیرای هزاران توریست ،جهانگرد ومسافراز نقاط مختلف جهان وکشور میباشد .

2.1استراتژی، تمایلات، اهداف وفعالیت های جامعه را در ارتباط ایمنی توصیف نمایید
1- هدف کلی:اجرای شاخص شماره 1:برگزاری کمیته های درون بخشی وبرون بخشی در راستای اجرای شاخص شماره 1(ایجاد تشکیلاتی بر اساس مشارکت بین بخشی که هرکدام از بخش ها مسئولیت جامعه ایمن را در حوزه اختیارات خود قبول کند)
2-هدف کلی:اجرای شاخص شماره 2 :ارتقا ئ آگاهی گروههای مختلف مردم توسط ارگانهای مرتبط با برنامه در راستای اجرای شاخص شماره 2(وجود برنامه های مستمر ودراز مدت که هردو جنس وتمام سنین و محیطهای مختلف را تحت پوشش قرار دهد)
3-هدف کلی:اجرای شاخص شماره3:رفع نقاط حادثه خیز شهرستان،اصلاح قوسها،پیچهای تندوخطرناک،پلهاوجاده ها،مدارس،پارکها،مهد کودکها،کارخانجات،منازل و... در راستای اجرای شاخص شماره 3(وجود برنامه هایی که هدفشان ارتقائ ایمنی گروههای در معرض خطر باشد)
4-هدف کلی:اجرای شاخص شماره4:استفاده از فیلم وعکس نقاط حادثه خیز،امار کشته شدگان ومصدومین دربرنامه ریزی هادرراستای اجرای شاخص شماره 4(دارای برنامه های مبتنی بر شواهد هستند)
5- هدف کلی:ثبت اطلاعات مربوط به مصدومین ناشی از حوادث در بیمارستان ،خانه های بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی،مراکز اورژانس،پلیس راهورونیروی انتظامی ،تجزیه وتحلیل امار مقایسه انها در مکانهای مختلف ودر سالهای مختلف در راستای اجرای شاخص شماره5(وجود برنامه هایی که تعداد موارد وعلت حوادث را ثبت ومستند میکنند)
6هدف کلی :اجرای شاخص شماره 6:تعیین اهداف ،مقایسه قبل وبعد از انجام عملیلات اجرایی وتعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از طریق ارزشیابی برنامه ها در راستای اجرای شاخص شمار6 (وجود نظام ارزشیابی برنامه)
7-هدف کلی :اجرای شاخص شماره 7:شرکت مداوم و به موقع در شبکه بین المللی جامعه ایمن از طریق تکمیل فرم در خواست عضویت،بازدید اعضا شبکه از شهرستان .
3.1شهردار وکمیته اجرایی چگونه در برنامه دخیل هستند،چه کسی عهده دار ریاست گروه بین بخشی میباشد
کمیته اجرایی بین بخشی شامل کلیه اعضای مرتبط تشکیل میگردد این کمیته مسئولیت برنامه ریزی کلان اجرایی ،شناسایی اولویتها وطراحی مداخلات را به عهده دارد. فرماندار رئیس کمیته است وشرح وظایف ایشان به شرح زیر میباشد :ارزیابی فعالیتها،نظارت بر عملکرد اعضا کمیته ،پسخوراند به انها وبررسی پیشرفت فعالیتها
رئیس مرکز بهداشت شهرستان دبیر کمیته میباشد که وظایف ایشان به شرح زیر میباشد:تشکیل منظم جلسات وپیگیری مصوبات ان،انجام هماهنگی های برون بخشی ،جمع اوری گزارش عملکرد ارگانها،جمع اوری امار حوادث وانالیز انها،ابلاغ مصوبات کمیته به ارگانها،مستند سازی فعالیتها وارائه نتایج تحلیلی آمار درکمیته.با توجه به اینکه ریاست جلسات با فرمانداری شهرستان میباشد شهردار به عنوان یکی از اعضا فعال در جلسات شرکت میکندوپیگیر مصوبات مربوط به حیطه وظایف شغلی خویش در زمینه جامعه ایمن میباشد.
4.1خطرات وچشم انداز آنها را در جامعه شرح دهید.
شهرستان مرودشت به دلیل خصوصیاتی از جمله :قطب صنعتی استان،جاذبه های گردشگری ومیراث فرهنگی،فعالیتهای کشاورزی ،جاذبه های طبیعی وتفرجگاهها،مهاجر پذیر بودن،درآمد زایی بسیار وترانزیت بودن در موقعیت خاصی قراردارد وکلیه موارد فوق به انضمام جاده های پر خطر از جمله مسیر درودزن- مرودشت ،سه راهی نقش رستم – تخت جمشیدو...باعث بالا بودن آمار سوانح وحوادث به خصوص نوع ترافیکی در این شهرستان میباشد.


1.2ساختارهای جمعیتی جامعه را توصیف نمایید.


2.2وضعیت فعلی در ارتقا ایمنی وپیشگیری ار آسیب وبرنامه های پیشبرد آن در اینده را توصیف کنید
با توجه به اولویت حوادث در شهرستان برنامه ریزی انجام میگردد .اولویت اول حوادث در شهرستان حوادث ترافیکی شامل تصادف خودرو سوار- موتور سوار وعابر پیاده میشود باتوجه به این اولویت ها عموم مردم در معرض این خطرات میباشند پس باید برنامه ریزی کلان وبرای تمام گروههای مردم انجام گردد در این راستا اقدامات زیر انجام میگردد:
.اقدامات ایمنی در زمینه جاده ها از جمله نصب علائم راهنمایی ورانندگی،شانه سازی راهها ،تصحیح آسفالت جاده هاو.....
ایمن سازی اطراف سدهای شهرستان
اصلاح نقاط حادثه خیز
نصب سیستم هوشمند کنترل سرعت در جاده ها، نظارت بر اعمال قوانین جدید راهنمایی ورانندگی
ارتقائ اگاهی عموم مردم از طریق اموزش گروههای زیر:
از جمله دانش اموزان مدارس حاشیه راهها موتورسواران،دانشجویان،پرسنل مراکز بهداشتی درمانی از جمله بهورز ،کاردان وکارشناس در موردنکات ایمنی ،مربیان مهد کودکها ،رابطین محلی،رابطین متخصص ادارات ، رانندگان انواع خودروها ،زنان خانه دار ،اصناف ،کارگران مشاغل مختلف ،کارمندان ادارات مختلف ،انجمن بانوان و ......
ایمن سازی مدارس ومهد کودکهاوپارکها،مراکز بهداشتی درمانی،خانه های بهداشت
ایمن سازی محلهای کار در مشاغل مختلف از طریق اداره کار
ایمن سازی ورزشگاهها وتفرجگاههای شهرستان
فعال تر کردن پایگاه اورژانس جاده ای
فعال شدن پایگاههای امداد رسانی هلال احمر
فعال تر کردن پلیس جاده ای
برنامه های آینده:
چهار بانده کردن جاده درودزن- مرودشت،نصب سیستم هوشمند کنترل سرعت در این جاده،احداث ایستگاه پلیس راه دراین جاده،ارتقا ایمنی پارکها ومدارس،ارتقائ ایمنی جاده ها ،ارتقا ایمنی موتور سواران،ارتقا ایمنی سالنهای ورزشی،آموزش گروههای مختلف مردم در زمینه پیشگیری از حوادث،جامعه ایمن،شناسایی ورفع مشکل نقاط حادثه خیز شهرستان،پلمپ مراکزنصب ال پی جی ، ایمن سازی اطراف کانالهای اب شهرستان،استاندارد کردن سیستم گرمایشی کلیه مراکز اموزشی
3.2کدامیک برای پیشگیری مداوم از آسیبها تصمیمات سیاسی بوده وکدامیک توسط شورای محلی یا منطقه ای اتخاذ شده است.
کلیه موارد انجام گرفته در راستای کاهش حوادث وپیرو اجرای سیاستهای کلان ملی میباشدوبه صورت محلی اجرا میگردد
4.2برنامه های استراتژیک تدوین شده در ارتباط با ارتقا ایمنی وپیشگیری از اسیب را توصیف کنید. برنامه عملیاتی جامعه ایمن به صورت 3 سال یکبار توسط کلیه ادارات براساس شاخصهای جامعه ایمن وشرح وظایفشان نوشته ودر طول سال اجرا میگردد

5.2مسئولیت برنامه ارتقا ایمنی و پیشگیری از آسیب بر عهده چه کسی میباشد و در کدام بخش وسازمان سیاسی یا نظارتی پایه گذاری شده است
مسئولیت اجرای کلیه برنامه ها با اعضاء کمیته جامعه ایمن شهرستان میباشد،فرماندار شهرستان مدیریت اجرای کلیه برنامه ها ومسئولیت هماهنگی با نظارت فرماندار وتوسط دبیرخانه کمیته انجام میگردد.
6.2هدایت برنامه ارتقا ایمنی وپیشگیری از حوادث برعهده کدام واحد میباشد.
مرکز بهداشت شهرستان با نظارت فرماندار
7.2ایا برنامه جامعه ایمن برنامه ای مداوم است یا صرفا یک پروژه مدت دار. برنامه مداوم
8.2ایا اهداف سیاسی کل جامعه را پوشش میدهد .
کلیه اهداف وبرنامه های انجام گرفته در شهرستان متناسب با سیاستهای کلان جامعه طراحی واجرا میگردد
9.2 چه کسی این اهداف را تعیین میکند.
اهداف در کمیته توسط اعضا وبا محوریت فرماندار شهرستان تعیین میگردد
10.2اهداف جامعه ایمن چگونه ارزیابی میشود وبه چه کسی گزارش میشود.
روشهای ارزیابی شامل:تکمیل چک لیست برای محیطهای مختلف قبل وبعد از انجام عملیات ،دریافت گزارش عملکرد ادارات عضو،گزارش مردمی ومشاهده عینی
نتایج در کمیته جامعه ایمن به ریاست کمیته(فرماندار) گزارش میشود
11.2 آیا مشوقهای اقتصادی برای افزایش ایمنی استفاده شدند.
در انجام امور مربوط به جامعه ایمن دو سیستم اقتصادی وجود دارد، درون بخشی وبرون بخشی
1-بودجه درون بخشی : هر سازمان برای انجام امور محوله ووظایف خود در پیشگیری از حوادث بودجه خاصی دارد که طبق ضوابط خاص ودر راستای اجرای شاخصهای جامعه ایمن مصرف میگردد از جمله شهرداری ،راه وشهرسازی و.... که هرکدام بودجه خاصی در ساختن معابر وجاده ها ،پارکها و..... دارند
2- بودجه برون بخشی :بودجه مواردی از جمله پذیرایی جلسات ،تهیه کاغذ برای صورتجلسات واطلاع رسانی مطالب اموزشی وراه اندازی سایت و.... در این مورد قرار میگیرد که هر کدام از ادارات عضو با توجه به بنیه اقتصادی خود در این مورد هزینه میکنند.
12.2آیا مقررات محلی برای ارتقا ایمنی وجود دارد . اگر چنین است شرح دهید
تعیین استاندارد در زمان ساخت ساختمانها وگرفتن مجوز در مراحل ساخت از اداره اتش نشانی
با توجه به عدم استفاده از کمربند وکلاه ایمنی علیرغم وجود قانون مربوطه این مورد در اههم فعالیتهای ادارات راهور، پلیس راه ،نیروی انتظامی قرار گرفته است
شاخص 1
1.3گروه بین بخشی مسئول اداره هماهنگی وبرنامه ریزی برنامه ارتقا ایمنی وپیشگیری از اسیب وگروه پشتیبانی را توصیف نمایید.

گروه بین بخشی با ریاست فرماندار شهرستان ودبیر مرکز بهداشت میباشد اسامی کلیه اعضا در جدول زیر امده است.گروه پشتیبانی کلیه ادارات استانی در گیر در پیشگیری از حوادث میباشند.
نام اداره عضو جامعه ایمن شهرستان مرودشت ردیف
فرمانداری 1
شبکه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان 2
شهرداری 3
آموزش وپرورش 4
بهزیستی 5
آتش نشانی 6
راه وشهرسازی 7
زندان 8
نیروی انتظامی 9
هلال احمر 10
جهاد کشاورزی 11
کار وامور اجتماعی 12
سپاه پاسداران 13
مجمع امور صنفی 14
برق 15
تامین اجتماعی 16
حمل ونقل 17
داد گستری 18
امام جمعه 19
حوزه علمیه 20
بیمه ایران 21
راهنمایی ورانندگی 22
دانشگاه آزاد اسلامی 23
دانشگاه پیام نور 24
ورزش وجوانان 25
فرهنگ وارشاد اسلامی 26
شورای شهر 27


گروه پشتیبانی شامل کلیه ادارات استانی مافوق ادارات شهرستانی میباشند که درکلیه مراحل شهرستانها را پشتیبانی میکنند
2.3نحوه همکاری گردانندگان محلی بخش سلامت در امر ارتقا ایمنی وپیشگیری از آسیب را توصیف کنید.
تشکیل کمیته های درون بخشی هر 2 ماه یکبار در مرکز بهداشت با حضور ریاست شبکه بهداشت ودرمان میباشد.،ریاست کمیته با ریاست مرکز بهداشت میباشد ،اعضا شامل کلیه مسولین واحدهای ستادی میباشد ،در کمیته ها موارد زیر انجام میگردد:گزارش عملکرد در جلسات،تهیه برنامه عملیاتی،آموزش گروههای هدف،معرفی نقاط حادثه خیزو....
3.3سازمانها ی غیر دولتی ،هلال احمر ،ادارات بازنشستگی ،سازمانهای ورزشی ،انجمن اولیا ومربیان مدارس چگونه در امر ارتقا ایمنی وپیشگیری از آسیب دخیل هستند.
هلال احمر:ریاست این اداره از جمله اعضائ کمیته جامعه ایمن شهرستان میباشد ودر کلیه برنامه ریزیها وتصمیم گیریها شرکت فعال دارند. این واحد در اموری از جمله آموزش گروههای مختلف در زمینه کمکهای اولیه،راه اندازی ایستگاه جاده ای ندای امداد ونجات و کمک رسانی در حوادث خارج ازشهر به مصدومین وهمکاری در حوادث داخل شهر( در موارد مورد لزوم با اداره اتش نشانی) فعالیت دارد.
اداره بازنشستگی: از طریق آموزش گروههای مخاطب
سازمانهای ورزشی:ریاست اداره ورزش وجوانان از اعضای کمیته میباشد ودر جلسات شرکت نموده ودر تصمیم گیریها وبرنامه ریزیها دخیل میباشدوفعالیتهایی از جمله ایمن سازی باشگاهها ،بیمه ورزشکاران،آموزش گروههای مخاطب وبازدید از ورزشگاهها را انجام میدهد
انجمن اولیا ومربیان :ریاست آموزش وپرورش نیز از اعضا کمیته میباشد ودر جلسات شرکت نموده در برنامه ریزیها وتصمیم گیریها حضور فعال دارند ومواردمربوط به ایمنی دانش اموزان ومدارس را درجلسات اولیا ومربیان انعکاس داده واز طریق انها بررسی ودر حد امکان ورفع میگردد
4.3آیا سیستمی جهت آگاه نمودن شهروندان عادی درمورد مخاطرات محیطی ووضعیتهای مخاطره آمیز جامعه وجود دارد.
بله اطلاع رسانی در زمینه مخاطرات محیطی ومحیطهای مخاطره امیز به دو صورت میباشد:
1-اطلاع رسانی به صورت عمومی : در مواردی که خطر عموم مردم را به صورت وسیع در گیر میکند اطلاع رسانی به صورت عمومی واز طریق صدا وسیما وهمکاری کلیه ادارات عضو جامعه ایمن انجام میگردد
2-اطلاع رسانی به صورت منطقه ای : در مواردی که خطر محدود به نقطه یا نقاط خاصی باشد یا عده محدودتری از افراد را تهدید کند اطلاع رسانی منطقه ای از طریق نصب تابلو و پارچه نوشته در نقاط حادثه خیزخطر ،درج شعارایمنی در بیل بوردهای شهرستان،اعلام در روزنامه ها وجراید محلی شهرستان،زدن پیامک هشدار به مشترکین تلفن همراه،پخش اطلاعیه وتراکت

5.3شرح دهید که چگونه کار به صورت امری مداوم ومستمر سازماندهی میشود.
برگزاری کمیته ها به صورت مداوم ومنظم در طی سال به صورت هر2 ماه یکبار
پیگیری مرتب مصوبات در جلسات
اجرای برنامه طبق جدول زمانبندی تعیین شده
شاخص 2
1.4کار مستمر مربوط به ارتقا ایمنی وپیشگیری از آسیب را در زمینه هایی که در زیر می ایند توصیف نمایید ومشخص نمایید که چگونه بخشهای متفاوت وسازمانهای غیر دولتی مربوطه در این امر دخیل هستند
1-ایمنی حمل ونقل:شناسایی نقاط حادثه خیز ،بازدید گروهی از نقاط حادثه خیز وتصمیم گیری در مورد انها توسط ادارات مربوطه ،مداخله در محیط،کنترل نامحسوس،تعویض خودروهای فرسوده،اموزش گروههای هدف از جمله رانندگان وسایل نقلیه و موتور سواران و...
2-ایمنی خانه ها واوقات فراغت:،تکمیل چک لیست ایمنی منازل در روستاها توسط بهورزان به صورت سالیانه واموزش چهره به چهره به مردم در زمان بازدید از منازل وتاکید بر لزوم رفع نواقص ایمنی ،پیگیری وبازدید مجدد جهت ارزیابی رفع نواقص ( این طرح تا پایان سال 1389 در شهرستان مرودشت اجرا میشده است )جمع بندی وتجزیه وتحلیل نتایج چک لیست ایمنی توسط هر مرکز بهداشتی درمانی ،جمع بندی نتایج کلیه منازل توسط دبیرخانه(مرکز بهداشت)،برنامه ریزی جهت رفع مشکلات ایمنی در منازل ،پیگیری اجرای پروژه گاز رسانی به روستاها وجود استاندارد در کل مراحل ساخت منازل از طریق نظارت سازمان اتش نشانی ، آموزش ،ارتقائ ایمنی پارکها ،ارتقائ ایمنی تفرجگاهها و....
3-ایمنی کودکان:آموزش والدین وکودکان،ارتقائ ایمنی مهد کودکها ،ایمن سازی منازل ،ارتقائ ایمنی مدارس،ارتقائ ایمنی مراکز تفریحی و ورزشی
4-ایمنی سالمندان:اایمن سازی خیابانها وپیاده روها،ایمن سازی ساختمانها ومراکز عمومی ،ایمن سازی وسایط نقلیه عمومی،ایمن سازی مراکز تفریحی وورزشی،ایمن سازی منازل،اموزش سالمندان با استفاده از جلد دوم کتابچه
5-ایمنی کار:آموزش کارگران گارگاهها در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی ازکار،ایمن سازی محیط کار،تامین وسایل حفاظت فردی توسط کارفرمایان واستفاده در کارگران
6-پیشگیری از خشونت :اموزش روشهای کنترل خشم به گروههای مختلف از جمله دانش اموزان ،اولیا انهاو..افزایش تعداد وکیفیت باشگاههای ورزشی به منظور تخلیه انرژی گروههای مختلف از جمله جوانان.،حضور فعالتر پلیس در سطح شهر جهت پیشگیری از خشونت ،برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان،برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز کاردان وکارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری از خشونت توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت
7-پیشگیری از خودکشی:آموزش ومشاوره موارد خودکشی،شناسایی موارد افسردگی وپیگیری درمان انها،چمع اوری وتجزیه وتحلیل امارها ،برنامه ریزی برای راه اندازی مرکز مشاوره خودکشی در مرکز بهداشت،آموزش عموم مردم در زمینه خودکشی وپیشگیری از آن، برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز کاردان وکارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری ازخودکشی توسط واحد یهداشت روان مرکز بهداشت
8-آمادگی واکنش در برابر فجایع وبلایای طبیعی:تشکیل کمیته مربوطه ،زدن ابلاغ برای کلیه اعضا،اموزش پرسنل وگروههای مختلف مردم در مورد امادگی دربرابر فجایع وبلایای طبیعی،کمک رسانی به صدمه دیدگان در بلایای طبیعی حتی در شهرستانهای دیگر
9-ایمنی مکانهای عمومی:ایمن سازی ورعایت نکات ایمنی در مراحل ساخت،نظارت بیشتر نیروی انتظامی برای پیشگیری از حادثه وخشونت در این مکانها،نصب تابلوهای هشدار دهنده،تامین روشنایی اماکن توسط ادره برق،تعمیر واصلاح انشعابات برق به صورت دوره ای،ایمن سازی کابلهای برق کل شهرستان جهت جلوگیری از سرقت وحوادث مربوطه
10-ایمنی بیمارستانها:
شهرستان مرودشت داری یک بیمارستان با 11 بخش فعال میباشد علاوه بران دارای یک بخش کولیز ،دیالیز واتاق عمل میباشد .تعداد تخت فعال در این بیمارستان 198 تخت میباشد .طرح ایمنی بیمار در بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت اجرا میگردد.(به پیوست گزارش اجرای طرح ایمنی بیمار وجود دارد)
با توجه به نوساز بودن ساختمان بیمارستان سعی شده است کلیه نکات ایمنی در مراحل ساخت رعایت شود.

11-ایمنی در ورزش:
تعداد سالن ورزشی در شهرستان مرودشت 14 عدد میباشد
تعداد ورزشکاران دارای کارت بیمه ورزشی 8000 نفر میباشند.تعداد هیئت ورزشی آقایان 28 بانوان 13 میباشد
بیشترین نوع ورزش در آقایان فوتبال ،والیبال،کاراته،کونگ فو وورزشهای رزمی میباشد .و بیشترین نوع ورزش در خانمها آمادگی جسمانی وکاراته میباشد.
بیمه ورزشکاران ،رعایت نکات ایمنی در مراحل ساخت،اموزش ورزشکاران،بازدید از ورزشگاهها،ایمن سازی ورزشگاهها،وجود جعبه کمکهای اولیه ،کپسول اطفا حریق وروشنایی مناسب در بازدیدهای کارشناسان مرکز بهداشت واداره ورزش وجوانان بررسی میگردد


12-آب سالم:حصار کشی اطراف کانال های اب اطراف شهرستان،ایمن سازی اطراف سدهای اب شهرستان از جمله سد درودزن و سد سیوند ،در نظر گرفتن اقدامات ایمنی از جمله نجات غریق وامکانات کمکهای اولیه واورژانس در کنار سدها وردخانه های پراب شهرستان ، کلرزنی مرتب آب ،نظارت بر مراحل ان،انجام آزمایشات منظم شیمیایی ومیکروبی(جهت پیشگیری از مسمومیت )


13-ایمنی مدارس:
تعداد وجمعیت مدارس شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 91-92
جمعیت دانش اموزان تعداد مدارس مقطع
روستا شهر
27239 147 32 ابتدایی
7473 64 27 راهنمایی
7689 32 22 دبیرستان
2035 5 6 هنرستان
599 1 2 پیش دانشگاهی
45035 249 89 جمع کل


رعایت نکات ایمنی در مراحل ساخت،تکمیل چک لیست ایمنی مدارس ،تجزیه تحلیل ان ،رفع مشکلات،تجهیز مدارس به کپسول اطفا حریق توسط آموزش وپرورش ،اموزش مربیان در مورد اطفا حریق با همکاری اتش نشانی
تجهیز کلیه مدارس به جعبه کمکهای اولیه توسط اموزش وپرورش
تعمیر را ه پله ها ونصب حفاظ ،تامین سیستم روشنایی ،برداشتن موانع واشیائ در پاگرد پله ها
پیگیری اجرای پروژه گاز رسانی به روستاهااستاندارد کردن سیستم گرمایشی وسرمایشی مدارس در طول سال از طریق کمیته برون بخشی
معرفی مدارس حاشیه راهها ومدارسی که نیاز به خط کشی دارند به شهرداری واداره راه وشهرسازی توسط آموزش وپرورش
پیگیری استاندارد کردن تعداد دانش اموزان استفاده کننده از سرویس ها ی ایاب وذهاب از طریق کمیته برون بخشی وپیگیری آموزش وپرورش

آیا برخی از این قسمتها توسط سطوح دیگر یا نهادها یا موسساتی غیر از جامعه نظارت میشوندجامعه چگونه در این امر دخیل است
بله کلیه ادارات استانی از عملکرد ادارات شهرستانی نظارت بعمل می اورندودر موارد مختلف پسخوراند داده وپیگیری مینمایند.
فعالیتهای مربوط با جنسیت (زن یا مرد )وگروههای سنی متفاوت وتمامی محیطها وموقعیت ها را توصیف نمایید
1- با توجه به تجزیه وتحلیل امار حوادث مربوط به مراجعه کنندگان به بخش فوریتهای پزشکی شهید مطهری5 اولویت اول حوادث در زنان به این صورت میباشد: تصادف خودرو سوار،تصادف موتور سوار،خودکشی،تصادف عابر پیاده وخشونت
با توجه به اولویتها برنامه های اموزشی در زمینه لزوم بستن کمربند ایمنی ،رعایت قوانین راهنمایی ورانندگی،پیشگیری از افسردگی وخودکشی،اموزش مهارتهای زندگی و... برای گروه زنان برگزار میگردد
.با توجه به اولویت حوادث درگروه سنی زیر 9 سال که شامل موارد زیر میباشد:تصادف خودرو سوار،تصادف عابر پیاده،تصادف موتور سوارومسمویت
اموزش مادران در زمینه لزوم بستن کمربند ایمنی در کودکان ،استفاده از صندلی عقب در انها ،رعایت نکات هنگام عبور از عرض خیابان در کودکان،اموزش در زمینه عدم دسترسی کودکان به مواد شیمیایی وداروها ،تاکید بیشتر پلیس براجرای قانون ممنوعیت سوار شدن کودکان زیر 12 سال در صندلی جلو ،اطلاع رسانی به عموم ومردم از طریق بیل بورد واقع در میدان مرکزی شهر
اموزش کودکان مقاطع ابتدایی ومهد کودکها در پارک ترافیک توسط اداره راهور،اموزش قوانین راهنمایی ورانندگی در مهدکودکها از طریق ایفای نقش ،مسابقات نقاشی و...انتخاب پلیس مدرسه ازبین دانش اموزان واموزش انها
با توجه به اولویتهای حوادث در مردان یعنی تصادف موتور سوار،تصادف خودرو سواروخشونت خودکشی اموزش در مردان در زمینه پیشگیری از خودکشی،خشونت،مهارتهای زندگی،حوادث ترافیکی،کارگاهی،ساختمانی و.....

اموزش کودکان 6-12 ساله در مدارس در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی،خشونت و...
اموزش در گروه سنی 12-25 ساله در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی،خشونت،خود کشی
اموزش در سنین سالمندی در مورد پیشگیری از حوادث ترافیکی وسقوط و...استفاده از عینک وسمعک در موارد مورد لزوم برای پیشگیری از حوادث
اموزش در کارخانجات وکارگاهها در مورد پیشگیری از حوادث کاروخشونت
2-ایمن سازی محیطها:تکمیل چک لیست ایمنی مهدکودکها،پارکها،مدارس،منازل،مرکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت وارتقائ ایمنی انها ایمن سازی جاده ها وبزرگراه ها ،کارخانجات ،کوچه وخیابان،اماکن عمومی،ورزشی وتفریحی
شاخص 3
1.5تمامی گروههای در معرض خطر را شناسایی نموده وفعالیتهای انجام گرفته در جهت افزایش ایمنی انها را شرح دهید
مردم بومی:اموزش گروههای مختلف
اقشار کم درامد:با توجه به اینکه سطح سواد در اقشار کم درامد احتمالا پایین میباشد بیشتر اموزشها در این گروهها که در معرض حوادث بیشتری میباشند انجام میگردد.
تعدادی از اقشار کم درامد تحت پوشش ادارتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی میباشند واز نظر مالی تحت پوشش قرار میگیرند که خود میتواند از بسیاری از مسائل از جمله دزدی ،خشونت و.....جلوگیری خواهد کرد
محیطهای کار:اموزش پیشگیری از حوادث در محیط کار،استفاده از وسایل حفاظت فردی،بیمه کارکنان و..تکمیل چک لیست ایمنی کارگاههای خانگی وغیر خانگی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت و اداره کار
افراددر معرض خودکشی وخشونت: با توجه به امار بالای خودکشی وخشونت در شهرستا ن(رتبه چهارم وپنجم حوادث در شهرستان بعد از حوادث ترافیکی)اموزش افرادی که اقدام به خود کشی کرده اند وخانواده انها وپیگیری انها به منظور پیشگیری از اقدام بعدی خود کشی توسط روانشناس مرکز بهداشت شهرستان واداره بهزیستی،ارسال امار موارد خودکشی به مرکز بهداشت استان توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت،آموزش ومشاوره با موارد خشونت توسط روانشناسان بهزیستی ،زندان و در نظر گرفتن مجازات برای عاملین خشونت ،عکس العملهای شدید با موارد خشونت توسط نیروی انتظامی)اموزش کلیه زوجین در مرحله پیش از ازدواج در زمینه ارتباط با همسر ،اموزش دانش اموزان ووالدین انها در زمینه کنترل خشم توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت،اموزش کلیه کارکنان بهداشتی در زمینه ارتباط با همسر توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان
زنان مردان وکودکان مورد ازار قرار گرفته: ثبت موارد خشونت مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی شهید مطهری به صورت روزانه ونیز ثبت مواردخشونت در نیروی انتظامی ،دادگاههای خانواده ،پزشکی قانونی نشان دهنده امار بالای خشونت در شهرستان میباشد که بعد از حوادث ترافیکی وخود کشی اولویت پنجم حوادث شهرستان میباشد با توجه به این امار اقداماتی از جمله مداخله روانشناسان در این زمینه( خشونتهای خانوادگی)،انجام اقدامات ایمنی نیروی انتظامی ،ایجاد ایستگاههای نیروی انتظامی در محلهای عمومی وشلوغ از جمله پارکها ،مجازات محکومین مربوط به خشونت وحمایت از زنان ،مردان وکودکان اسیب دیده از خشونت توسط اداراتی از جمله بهزیستی،دادگاه و...
افراد با بیماریهای ذهنی ومعلولیتها:با توجه به ثبت موارد بیماریهای ذهنی از جمله عقب ماندگی ذهنی ،روانی خفیف وروانی شدید در خانه های بهداشت و مراقبت ماهیانه انها توسط بهورزان وفصلی توسط پزشکان مراکز بهداشتی درمانی وارسال آمار ماهیانه انها توسط کاردانها وکارشناسان مراکز بهداشتی درمانی، این موارد در روستاها کامل پیگیری میگردند موارد معلولیتها تحت پوشش اداراتی از جمله بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی وبنیادجانبازان میباشند وحمایت میشوند
افراد شرکت کننده در مسابقات ورزشی:بیمه کلیه افراد،اموزش انها در پیشگیری از حوادث،رعایت نکات ایمنی در ساخت مکانهای ورزشی از جمله استاندارد بودن مکانهای ورزشی ،فوم وسایل ورزشی که امکان اسیب به ورزشکاران را دارند ،وجود غریق نجات در کلیه استخرهای شهرستان ،بازدید ایمنی از مکانهای ورزشی علاوه بر بازدید بهداشتی توسط بازرسین بهداشتی مرکز بهداشت واموزش نکات ایمنی در بازدیدها از جمله وجود کپسول اطفا حریق وجعبه کمکهای اولیه در کلیه مکانهای ورزشی،اموزش کلیه مربیان ورزشی درمورد مسائل مربوط به به پیشگیری از حوادث توسط اداره وررزش و جوانان
بی خانمان ها:با توجه به وجود افراد بی خانمان در سطح شهرستان این موارد توسط ادارات نیروی انتظامی پیگیری میشوند وامکاناتی جهت رفاه حال انها در اختیارشان قرار میگیرد
افراد در معرض اسیب ناشی از بلایای طبیعی:با توجه به موقعیت شهرستان مرودشت احتمال سیل ،زلزله وصاعقه در این شهرستان وجود دارد وعموم مردم در معرض این بلایا میباشندلذا ادارات درگیر از جمله اتش نشانی ،هلال احمر،اورژانس ،بیمارستان ،فرمانداری و مرکز بهداشت و.....در مواقع خطر اقدام به کمک رسانی به مردم نموده ودر شرایط عادی نیز گروههای مختلف مردم را در پیشگیری از عوارض این پیامدها اموزش میدهنداز جمله اجرای مانور زلزله در مدارس و.....
افراد ساکن در محلهای پرخطر:اموزش مدارس حاشیه راهها،نصب گارد ریل حاشیه جاده ها وکانالهای اب،نصب سرعتگیر در محلهای حادثه خیز،نصب علائم هشدار دهنده،اموزش مردم روستاها در زمینه پیشگیری از سوختگی به خصوص در استفاده کنندگان از بخاریهای نفتی و.....
افراد در معرض اسیبهای جنسی:معتادین ،بی خانمان ها وفرزندان انها بیشتر در معرض اسیبهای جنسی میباشند از جمله این افراد مراجعه کنندگان به واحد وی سی تی مرکز بهداشت شهرستان میباشند که خدماتی از جمله مشاوره پیشگیری از بیماریهای جنسی ،استفاده از وسایل جلوگیری به خصوص کاندوم ، توزیع لباسهای زیر ،وسایل بهداشتی و .... در این مرکز انجام میشود،اموزش کلیه افراد در پیشگیری از اسیبها


2.5مثالهای از محیطهای مخاطره امیز بیاورید
جاده درودزن- مرودشت،کانالهای اب روستاهای اطراف شهرستان،خیابان شصت متری،زیر گذر معلم ،وجود پارکهای غیر ایمن در سطح شهرستان،وجود مدارس غیر ایمن ،سیستم گرمایشی نامناسب در بیشتر مدارس واماکن اموزشی شهرستان،وجود مزارع زیاد در شهرستان واحتمال اتش سوزی زیاد در فصولی که کاه وکلش را اتش میزنند و.....
چگونگی شناسایی محیطهای مخاطره امیز را در جامعه شرح دهید
از طریق اعلام نظر اعضا کمیته،تکمیل چک لیستهای ایمنی محیطهای مختلف ومقایسه با استانداردها وتجزیه وتحلیل انها،از طریق اطلاع رسانی از مراکز وخانه های بهداشت ،عموم مردم ،امار وحوادث بالا در منطقه خاص،مشاهده عینی تصادفات وامار کشته شدگان ومجروحین،گرفتن امار مصدومین در نقاط پر خطر از بیمارستان،اورژانس وپلیس راه
برنامه های در نظر گرفته شده در رفع نقاط حادثه خیز از جمله 4 بانده کردن جاده درودزن – مرودشت ،احداث ایستگاه پلیس راه در جاده ،نصب گارد ریل در کنار کانالهای اب ،اموزش مردم ساکن این نقاط ،پیشنهاد احداث پل عابر پیاده در خیابان 60 متری،پیشنهاد احداث پل عابر پیاده در محل پل زیر گذر معلم(پل سالمند و جامعه ایمن)،پیشگیری از اتش زدن کاه وکلش در مزارع ،استاندارد کردن سیستم حرارتی مراکز اموزشی ومدارس ،گاز رسانی به کلیه مناطق روستایی،ایمن سازی پارکها ووسایل بازی از طریق نظارت اداره استاندارد بر پارکها ،نصب علائم هشدار دهنده در محلهای پرخطر شهرستان ،اموزش دانش اموزان مدارس حاشیه راهها در زمینه پیشگیری از حوادث ترافیکی،اموزش موتور سواران ،کلیه رانندگان خودروها در برنامه های مختلف و....
شاخص 4
1.6شرح دهید که کدامیک از استراتژی مبتنی بر شواهد برای گروههای سنی ومحیطها بکار رفته است.
استراتژیها شامل آموزش و مداخله میباشد
استراتژی اموزش: براساس انالیز امارحوادث در گروههای سنی مختلف ودر محیطهای مختلف میباشد طبق انالیز امار دریافتی از منابع مختلف از جمله بیمارستان حوادث ترافیکی در اولویت اول تا سوم و خود کشی وخشونت در اولویت چهارم وپنجم میباشد و طبق همین اولویتها گروههای در معرض خطر شناسایی ومورد اموزش قرارمیگیرند.
استراتژی مداخله:براساس چک لیسهای تکمیل شده در محیطهای مختلف (چک لیست ایمنی مهد کودکها چک لیست ایمنی مدارس چک لیست ایمنی پارکها ،مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت ) ،تعیین اولویتها براساس نتایج امار کشته شدگان ومجروحین در نقاط مختلف، ایمن سازی نقاط مختلف از جمله جاده ها ،حصار کشی کانالهای اب ،استاندارد سازی پارکها ،استاندارد سازی سیستم گرمایشی مراکز اموزشی ومدارس و.......
انجام پزوهش ومطالعه در مورد تاثیر اجرای قوانین جدید راهنمایی ورانندگی در بروز حوادث ترافیکی در شهرستان
استفاده از تجربیات شهرستانهای دیگر از جمله شهرستان ارسنجان که در نزدیکی مرودشت قرار دارد و برنامه جامعه ایمن در ان اجرا شده است
2.6آیادر مورد توسعه وبکارگیری استراتژی های مبتنی بر شواهد با مراکز پشتیبانی جوامع ایمن وابسته در مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت ارتقا ایمنی جامعه با موسسات علمی دیگر یا سازمانهای مطلع ارتباطی برقرار شده است .با کدامیک نتیجه ومیزان تاثیر مشاوره آنها چه بوده است.
بله ادارات استانی پشتیبان ادارات شهرستانی میباشند ودر کلیه مواردی که لازم باشد حمایت مالی ومشاوره ای انجام میدهند واز مراکز مشاوره نیز استفاده میکنند.
شاخص5
1.7کدام داده های محلی برای تعیین استراتژی ها پیشگیری از آسیب استفاده شده اند. چه روشهایی جهت جمع اوری داده ها استفاده شده اند.
ثبت امار حوادث در مراکز پلیس راه ،اورژانس،نیروی انتظامی،گواهی فوت ،مرکز اموزشی درمانی شهید مطهری،مراکز شبانه روزی بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت
2.7چگونگی ارائه داده ها جهت ارتقائ ایمنی وپیشگیری از اسیبها را در جامعه شرح دهید.
کلیه اطلاعات توسط دبیرخانه کمیته(مرکز بهداشت شهرستان )از منابع محیطی ذکر شده جمع اوری شده،در کمیته ها مطرح وبررسی شده وبا توجه به اولویتها در مورد انها تصمیم گیری میگردد
3.7چگونگی مستند سازی واستفاده جامعه از اگاهی جامعه در مورد علل اسیبها ،گروههای در معرض خطر ومحیطهای مخاطره امیز را شرح دهید چگونه جامعه پیشرفتها را به مرور زمان مستند سازی میکنند.
از طریق تکمیل چک لیستها در محیطهای مختلف قبل از انجام فعالیتها وبعد از ان وبررسی روند تغییرات در این مدت زمانی ونتیجه گیری براساس ان،براساس امارحوادث ومرگ ومیر در اثرحوادث و تغییرات ان در دوره های زمانی خاص ،انجام مستند سازی از طریق تهیه عکس،گزارش،شرکت روزنامه در کمیته ها وارائه عملکرد در کمیته ها،ارائه امار حوادث انجام میگردد.
شاخص6
1.8جامعه چگونه نتایج اطلاعات خام مربوط به آسیبها را تجزیه وتحلیل نموده وروند نتایج حاصل از مداخلات برنامه را پیگیری مینمایند.کدام مورد کارکرد مناسبی داشته ونتایج خوبی ارائه نموده است.طرح هایی برای ادامه کار وجود دارند.کدام قسمت نیاز به تعمیر دارد.
با توجه به وجود نرم افزارتجزیه وتحلیل در دبیر خانه کمیته(مرکز بهداشت) کلیه امار موجود بدست امده از مرکز اموزشی درمانی شهید مطهری ومراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت وارد برنامه شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد وازاین طریق اولویتهای حوادث به تفکیک نوع حادثه ،محل حادثه ،گروههای سنی در معرض خطر،جنس حادثه دیدگان،منطقه حادثه تعیین میگردد وبه صورت سالانه در کمیته مطرح شده در مورد انها بحث وتبادل نظر ودرجهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی توسط اعضا کمیته انجام میشود

2.8چگونگی استفاده از نتایج حاصل ارزیابی برنامه را شرح دهید.
نتایج گزارش ها با توجه به محدوده کاری وگروههای هدف هرکدام ازاعضا به اداره مربوطه انعکاس داده میشود ومشکلات موجود در برنامه عملیاتی جاری در نظر گرفته میشود ودرپایان برنامه نتایج توسط فرمانداری، ادارات عضو ومرکز بهداشت مورد ارزشیابی وپایش قرار میگیرند.
3.8روند تغییرات در الگوی آسیبها ،گرایشها،رفتارهاوآگاهی از خطرات آسیبها رادر نتیجه اجرای برنامه را شرح دهید :
جدول مربوطه وجود دارد

شاخص 7
1.9چگونگی پیوستن وهمکاری جامعه در شبکه های جامعه ایمن بین المللی را شرح دهید.
بازدید از شهرستانهای مجری طرح،ارتباط با شهرستانهای مجری طرح،ارتباط با مرکز بهداشت استان،تکمیل فرم درخواست عضویت در جامعه ایمن بین الملل ، شرکت درسمینارهای بین المللی حوادث و جامعه های ایمن برگزار شده در شیراز
2.9آیا تا کنون کنفرانس یا سمینار بین المللی یا جلسه بحث وتبادل نظر ملی یا بین المللی برای مراسم جشن الحاق تدارک دیده شده است.
خیر
3.9کدامیک از جوامع از پیش الحاق شده برای جشن الحاق جامعه شما دعوت خواهند شد.
کلیه جوامع ملی عضو جامعه ایمن دعوت میشوند.
4.9شهرداری جامعه در کدامیک از کنفرانسهای ملی یا بین الملی جامعه ایمن شرکت نموده است.
هیچکدام
5.9جامعه در کدام شبکه منطقه ای جوامع ایمن عضویت دارد یا بدنبال عضو شدن میباشد.
منطقه مدیترانه شرقی
،

فرم B
عکس جامعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شهرستان مرودشت
کشور ایران
جمعیت شهرستان :328385
سال شروع برنامه جامعه ایمن:1385
عضویت در شبکه بین امللی جامعه ایمن:........سال الحاق......
نام مرکز صدور گواهی.........
آدرس اینترنتی برای اطلاعات برنامه:
http://marve.sums.ac.ir /sc
اطلاعات بیشتر برای تماسهای آتی
نام :دکتر سید محمد کسایی
موسسه:مرکز بهداشت شهرستان مرودشت
آدرس :استان فارس شهرستان مرودشت بلوار پهلوان عباس نجاتی
کدپستی:7371897455
کشور:ایران شماره تلفن(همراه کد کشور وشهر)00987283311808
شماره دور نگار:00987283311809
آدرس الکترونیک:
Email:parsesc2006@gmail.com
آدرس پایگاه اینترنتی موسسه یا جامعه:
http://marve.sums.ac.ir/

گروه سنی 0-14 ساله:
حمل ونقل:با توجه به اینکه سوانح ترافیکی در سال 1386 - 7 7%کل مصدومیتها در گروه سنی0-14 ساله را به خود اختصاص داده است اقدامات زیر در این گروه سنی انجام گرفته است:
راه اندازی پارک ترافیک جهت آشنایی کودکان به صورت عملی با قوانین راهنمایی ورانندگی
حضور پلیس در مدارس واجرای اموزش در مورد رعایت مسائل ایمنی در تردد ومخصوصا دانش اموزان مدارس حاشیه راهها

ارتقائ سطح آگاهی مادران دارای کودک 0-4 ساله در پیشگیری از حوادث ترافیکی
اموزش مربیان مهد کودکهادر پیشگیری از حوادث ترافیکی وانتقال اموزشها به کودکان

ارتقائ سطح اگاهی کارکنان بهداشتی در مورد پیشگیری از سوانح ترافیکی در کودکان 0-4 ساله

منزل:با توجه به اینکه این گروه سنی بیشتر اوقات خود را در منزل به سر میبرند پس احتمال وجود حوادث در منزل برای این گروه وجو د دارد. از جمله نقاط حادثه خیز در منزل اشپزخانه است که سعی شده است مطالب اموزشی در این زمینه تهیه ودر اختیار بهورزان ونیروی های بهداشتی قرار گرفته تا در اموزشها به خصوص اموزش مادران خانه دار از ان استفاده شود. ارتقائ ایمنی منازل با استفاده از تکمیل چک لیست ایمنی منازل ،مشخص کردن نقاط حادثه ساز منزل ودر نهایت آموزش چهره به چهره به مادران خانه دار،ادغام آموزش اصول ایمنی در برنامه مراقبت کودکان زیر 8 سال در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت
تهیه کتابچه سوانح وحوادث را به آسانی پیشگیری کنیم جهت مادران خانه دار ،چاپ وتکثیر وتوزیع ان بین خانه های بهداشت
بررسی حوادث در کودکان ازطریق اجرای طرح مانا در خانه های بهداشت واموزش مادران در پیشگیری از حوادث
بازدید اداره اتش نشانی در کلیه مراحل ساخت منازل و مطابقت از لحاظ ایمنی
مهد کودک
تعداد مهد کودکهای شهری 19 وروستایی 80 مورد میباشد
تکمیل چک لیست ایمنی مهد کودکهای شهری وروستایی توسط اداره بهزیستی(چک لیست مخصوص مرکز بهداشت ) ،تجزیه وتحلیل ان ورسم نمودارها ،ارائه نتایج تجزیه وتحلیل در کمیته درون بخشی وبرون بخشی وبرنامه ریزی طبق نتایج بدست امده،ایمن سازی مهد کودکها ومعرفی مهد کودک ایمن از طریق اداره بهزیستی،تکمیل چک لیست مخصوص مهد کودکها توسط کارشناسان اداره بهزیستی در ابتدای سال تحصیلی که در ان چک لیست نکات ایمنی نیز مد نظر قرار گرفته واموزش داده میشوند
آموزش پیشگیر ی از سوختگی واطفا حریق در مهد کودکها (نفر21970) از طریق مربیان اتش نشانی

اموزش کمکهای اولیه به سنین مهد کودک(460نفر) توسط جمعیت هلال احمر شهرستان
تجهیز کلیه مهد کودکها به کپسول اطفا حریق واموزش مربیان در استفاده از کپسولها
تجهیز کلیه مهد کودکها به جعبه کمکهای اولیه واموزش مربیان در کمکهای اولیه
ورزش وتفریحات:تکمیل چک لیست ایمنی پارکها،تجزیه وتحلیل ان وارائه نتایج به شهردای جهت رفع نقایص،مسئولیت استاندارد بودن وسایل بازی در پارک کودکان با اداره استاندارد میباشد واین مورد توسط کمیته جامعه ایمن نیز واز طریق اداره شهرداری به صورت مرتب پیگیری میگردد
در باشگاههای ورزشی نیز تمهیدات ایمنی از جمله وجود فوم در اکثر وسایل ورزشی ،اجبار بیمه کلیه ورزشکاران به خصوص کودکان ونوجوانان استفاده کننده از باشگاههای ورزشی ،لزوم اموزش دوره ای کلیه مربیان ورزشی در زمینه کمکهای اولیه ،وجود نجات غریق در استخرهای شهرستان،وجود کپسول اکسیژن وتخت امداد رسانی برای موارد خفگی در استخر ها


حمل ونقل:با توجه به این که سوانح ترافیکی در این گروه سنی در سال 1386، 71%کل مصدومیتها را به خود اختصاص داده است اقدامات زیر در این گروه سنی انجام گرفته است:
اموزش دانش اموزان مدارس حاشیه راههاتوسط اداره حمل ونقل
بازدید کلیه دانش اموزان مدارس ابتدایی ومهدکودکی از پارک ترافیک واموزش عملی قوانین راهنمایی ورانندگی توسط راهور
برگزاری مسابقه نقاشی بین دانش اموزان ابتدایی در زمینه پیشگیری از سوانح وحوادث ترافیکی

حضور پلیس وکارکنان بهداشتی در مدارس در اجرای برنامه های اموزشی
منزل


باتوجه به اینکه14%حوادث در منزل مربوط به ضربه و5%مربوط به سقوط میباشد برنامه ریزی جهت تکمیل چک لیستهای ایمنی منازل واموزش همزمان به زنان خانه دار جهت رفع نواقص به صورت سالیانه انجام گرفته است که نتایج افزایش ایمنی منازل طی سالهای 1386و 1389 در جدول زیر نمایش داده شده است

درصد ایمنی مطلوب منزل درصد ایمنی مطلوب حمام درصد ایمنی مطلوب حیاط،بالکن،پارکینگ،پشت بام درصد ایمنی مطلوب راه پله ونردبان درصد ایمنی مطلوب اطاق درصد ایمنی مطلوب اشپزخانه تعداد خانوار
76.6% 78.6% 57.2% 72.6% 77% 80.8% سال 1386-38146
80.8% 83.5% 67.4% 79.7% 83.1% 81.4% سال1389 -41826
4.2% 4.9% 10.2% 7.1% .6% .6% میزان افزایش ایمنی
رعایت نکات ایمنی در کلیه مراحل ساخت منازل ،گرفتن مجوز ساخت از اداره اتش نشانی وتایید براساس استانداردهای موجود
تهیه کتابچه سوانح وحوادث را به آسانی پیشگیری کنیم جهت مادران خانه دار ،چاپ وتکثیر وتوزیع ان بین خانه های بهداشت
بررسی حوادث در کودکان ازطریق اجرای طرح کودک سالم و مانا در خانه های بهداشت واموزش مادران در پیشگیری از حوادث به صورت چهره به چهره وتوزیع جزوات اموزشی (کلیه مطاب در فولدر مربوطه موجود است )


مدرسه:


اجرای طرح ساماندهی وایمن سازی فیزیکی در محدوده بیرونی مدارس حاشیه راههاتوسط اداره حمل ونقل (تعداد 45 مدرسه از سال 1383 به بعد )نصب سرعتگیر ،چشم گربه ای وچراغ راهنماتوسط اداره حمل ونقل اقدامات شامل نصب تجهیزات ایمنی از جمله سرعتگیرپلاستیکی و بازتابهای چشم گربه ای در 4 ردیف،چراغهای چشمک زن راهنمایی،اجرای خطوط عابر پیاده وعرضی و همچنین خط نوشته،نصب علائم خطر عبور اطفال،عابر پیاده و ممنوعیت سرعت 40و60 کیلومتر در ساعت در محلهای مورد نظر
خط کشی عابر پیاده جلو مدارس ،برگزاری مانور زلزله،اجرای پلیس مدرسه ، آموزش وانتخاب گذر بان مدرسه از بین دانش اموزان140 مدرسه حاشیه راهها توسط اداره حمل ونقل
برگزاری مسابقات نقاشی با موضوع پیشگیری از حوادث،تکمیل چک لیست ایمنی مدارس،تجزیه وتحلیل ان وارائه گزارش به آموزش وپرورش،اجرای طرح مدارس مروج سلامت در 63 مدرسه شهرستان وتکمیل چک لیستهای مربوطه توسط کارشناسان(بندهایی از این چک لیست در زمینه ایمنی میباشد )،ارتقائ آگاهی والدین دانش اموزان از طریق توزیع پمفلت" جامعه ایمن چیست" بین انها ونظرخواهی از انان در مورد معرفی نقاط حادثه خیز جامعه ایمن

نظارت آموزش وپرورش بر سرویس مدارس وتعدیل تعداد دانش اموزان استفاده کننده از یک سرویس،پیشنهاد در نظر گرفتن یک نفر ناظر برامر سوار وپیاده شدن دانش اموزان در مدارس
آموزش پیشگیر ی از سوختگی واطفا حریق درمدارس ابتدایی(5288نفر) ومدارس راهنمایی(4024نفر) از طریق مربیان اتش نشانی
اموزش کمکهای اولیه درمدارس(3300 نفر)توسط جمعیت هلال احمر شهرستانخشونت :با توجه به اینکه در گروه سنی5 الی 14 ساله خشونت 10%کل مصدومیتها را در سال 1386 به خود اختصاص داده است اقدامات زیر در این زمینه انجام گرفته است:
آموزش مدیریت خشم به80% دانش اموزان کلاس چهارم وپنجم ابتدایی
آموزش شیوه های صحیح زندگی به70% دانش اموزان ومعلمان
افزایش تعداد وکیفیت باشگاههای ورزشی جهت تخلیه انرژی دانش اموزان
لزوم وجود روانشناس در مدارس به خصوص مدارس مروج سلامت
.،حضور فعالتر پلیس در سطح شهر جهت پیشگیری از خشونت ،برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان،برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی درمانی از جمله بهورز، کاردان ،کارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری از خشونت توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت
ورزش وتفریحات:
تکمیل چک لیست ایمنی پارکها،تجزیه وتحلیل ان وارائه نتایج به شهردای جهت رفع نقایص
هماهنگی با اداره استاندارد در زمینه وسایل بازی پارکها
بازدید ازباشگاههای ورزشی توسط پرسنل بهداشتی وبررسی نکات ایمنی باشگاههای ورزشی بررسی کلیه استفاده کنندگان از باشگاههای ورزشی از لحاظ داشتن بیمه توسط اداره ورزش وجوانان،پیشگیری از پخش مواد نیرو زا در باشگاهها که خود عامل بروز بسیاری از خشونتها میباشد ،
تعبیه وسایل ورزشی در بیشتر پارکها وتفرجگاهها برای استفاده عموم مردم
وجود پایگاه نیروی انتظامی در اکثر مناطق تفریحی وورزشی جهت جلوگیری از خشونت وحادثهگروه سنی 15-20 ساله:

حمل نقل:
با توجه به اینکه سوانح ترافیکی 43%از کل مصدومیتها در سال1386 را به خود اختصاص داده است واز بین حوادث ترافیکی تصادف موتور سیکلت در اولویت اول میباشداقدامات زیر در این زمینه انجام گرفته است:
اجرای طرح ارتقای ایمنی موتور سواران،توزیع موردی تجهیزات ایمنی بین موتور سواران،اجرای طرح نصب شبرنگ برای موتور سیکلتها،نصب برچسب ایمنی بربدنه موتور سیکلتها، اموزش موتورسواران به صورت چهره به چهره وازطریق پیام کوتاه توسط اداره حمل ونقل،نصب علائم راهنمایی ورانندگی در نقاط پر حادثه،راه اندازی کارناول موتور سواران ایمن

مدرسه:
اجرای طرح ساماندهی وایمن سازی فیزیکی در محدوده بیرونی مدارس حاشیه راهها(45 مدرسه) توسط اداره حمل ونقل اقدامات شامل نصب تجهیزات ایمنی از جمله سرعتگیرپلاستیکی و بازتابهای چشم گربه ای در 4 ردیف،چراغهای چشمک زن راهنمایی،اجرای خطوط عابر پیاده وعرضی و همچنین خط نوشته،نصب علائم خطر عبور اطفال،عابر پیاده و ممنوعیت سرعت 40و60 کیلومتر در ساعت در محلهای مورد نظر
تکمیل چک لیست ایمنی مدارس توسط پرسنل بهداشتی ،تجزیه وتحلیل ان وتعیین مشکلات موجود وارائه موارد در کمیته برون بخشی جهت رفع
آموزش وانتخاب گذر بان مدرسه از بین دانش اموزان140 مدرسه حاشیه راهها توسط اداره حمل ونقل
اجرای طرح مدارس مروج سلامت در 63 مدرسه (بندهایی از این چک لیست مربوط به نکات ایمنی مدارس میباشد)
نظارت آموزش وپرورش بر سرویس مدارس وتعدیل تعداد دانش اموزان استفاده کننده از یک سرویس
اجرای مانور زلزله درمدارس
خشونت:
با توجه به اینکه در گروه سنی 15-24 ساله خشونت 34%از کل مصدومیتها را در سال 1386 به خود اختصاص داه است اقدامات زیر در این زمینه انجام گرفته است:
افزایش تعداد مراکز گشت نیروی انتظامی در پارکها،اماکن عمومی جهت پیشگیری از خشونت در شهرستان
.،حضور فعالتر پلیس در سطح شهر جهت پیشگیری از خشونت ،برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان،برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز کاردان وکارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری از خشونت توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت
آموزش مدیریت خشم به 100% بهورزان ودر نهایت اموزش به گروه هدف
آموزش مدیریت خشم به رابطین محلی50% ودر نهایت انتقال آموزشها به گروه هدف
آموزش مدیریت خشم به70% کارکنان مراکز بهداشتی درمانی وانتقال آموزشها به گروه هدف
خود کشی:
با توجه به اینکه دراین گروه سنی خودکشی 9% از کل مصدومیتها در سال 1386 را به خود اختصاص داده است افدامات زیر در این زمینه انجام گرفته است:
جمع اوری امار خودکشی،تجزیه وتحلیل وبررسی ان از لحاظ جنس،گروه سنی ،روشهای خود کشی،دلایل ان و...برنامه ریزی طبق اولویتها
مشاوره با موارد خودکشی وخانواده انها
برنامه ریزی جهت راه اندازی مرکز مشاوره خود کشی در مرکز بهداشت
تمرکز بیشتر بربیماریابی افراد افسرده در روستاها
ارتقا آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی از جمله پزشکان65%،کاردانها100% وکارشناسان وبهورزان100% در مورد پیشگیری از خود کشی،ودر نهایت انتقال آموزشها به گروه هدف
ارتقا آگاهی رابطین محلی55% ومتخصص ادارات85% در مورد پیشگیری از خود کشی و در نهایت انتقال آموزشها به گروههای هدف برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز، کاردان ،کارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری ازخودکشی توسط واحد یهداشت روان مرکز بهداشت

سایر اقدامات : اموزش پیشگیری از سوختگی واطفا حریق به دانش اموزان دبیرستانی(9437نفر)از طریق اداره اتش نشانی
اموزش پیشگیری از سوختگی واطفا حریق در دانشجویان دانشگاه(4492نفر) از طریق اداره اتش نشانی اموزش دانش اموزان مقطع دبیرستان در مورد کمکهای اولیه واطفا حریق


ورزش:

ایمن سازی ورزشگاهها،نظارت بر استخرها وجود غریق نجات در محل،بیمه کلیه ورزشکاران استفاده کننده از باشگاهها،پیشگیری از پخش مواد نیرو زا در باشگاهها که خود عامل بروز بسیاری از خشونتها میباشد،تکمیل چک لیست ایمنی پارکها ،تجزیه وتحیل ان وارسال به شهرداری جهت رفع نواقص،تامین برق پارکها در شب توسط اداره برق،وجود نیروی انتظامی در پارکها جهت امنیت بیشتر مردم،هماهنگی با اداره استاندارد جهت ارائه مجوز به شهرداریها در صورت استاندارد بودن پارکهاو وسایل بازی

اوقات فراغت:وجود تیم امداد ونجات جاده ای،وجود تیمهای اورژانس در جاده ها،ایمن سازی تفریحگاهها وجود نیروی انتظامی در تفرجگاههای شلوغ جهت امنیت بازدید کنندگان،نصب تابلو وپارچه نوشته های هشدار دهنده درمحلهای خطرناک از جمله سد درودزن،تنگ خشک،تیره باغ و ...
وتفریحات :
تکمیل چک لیست ایمنی پارکها،تجزیه وتحلیل ان وارائه نتایج به شهردای جهت رفع نقایص
هماهنگی با اداره استاندارد در زمینه وسایل بازی پارکها، بازدید ازباشگاههای ورزشی توسط پرسنل بهداشتی وبررسی نکات ایمنی باشگاههای ورزشی ،بررسی کلیه استفاده کنندگان از باشگاههای ورزشی از لحاظ داشتن بیمه،،پیشگیری از پخش مواد نیرو زا در باشگاهها که خود عامل بروز بسیاری از خشونتها میباشد
ایمن سازی تفرجگاههای شهرستان از جمله سد درودزن وسیوند

اشتغال: آموزش کارکنان شاغل در کارگاهها وکارخانجات در مورد ایمنی کار واستفاده از وسایل حفاظت فردی حین کاردر جلسات متعدد
ارتقای آگاهی70% خانم های پاکبانان در مورد ایمنی
برگزاری نمایشگاه مخاطرات شغلی در مرکز بهداشت
ارتقای آگاهی80% پرسنل بهداشت حرفه ای کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه
انجام معاینات طب کار برای کلیه کارگران شاغل وتعیین تناسب کارگران با کار ومحیط آن
انجام بازرسی هفتگی از مشاغل وتعیین مشاغل سخت وزیان اور توسط مرکز بهداشت واداره کار

منزل:ارتقائ ایمنی منازل با استفاده از تکمیل چک لیست ایمنی منازل ،مشخص کردن نقاط حادثه ساز منزل ودر نهایت آموزش چهره به چهره به افراد ساکن در منازل،بازدید اداره اتش نشانی در کلیه مراحل ساخت و مطابقت از لحاظ ایمنی

گروه سنی 20-60

بیشترین نیروی فعال ودرامد زا در گروه سنی 20 -60 ساله میباشند

حمل و نقل:
با توجه به اینکه در این گروه سنی سوانح ترافیکی 64% ازکل مصدومین سال 1386 را به خود اختصاص داده است اقدامات زیر در این زمینه انجام گرفته است:
بازدید از نقاط حادثه خیز جاده ها توسط اعضائ کمیته ،اولویت بندی انها بر اساس اهمیت ،تامین اعتبار از مراکز استانی ومداخله جهت رفع نقاط حادثه خیز،راه اندازی پارک ترافیک جهت آموزش کودکان در مورد قوانین راهنمایی ورانندگی ،تعمیر جاده های برون شهری،اجرای طرح ارتقا ایمنی موتور سواران ،راه اندازی کارناوال موتور سواران ایمن،نصب سیستم های هوشمند درجاده ها،،متوقف کردن خودروهای متخلف،ایجاد پایگاه تیم امداد ونجات جاده ای بین شهری جمعیت هلال احمر بصورت شبانه روزی با تلفن ندای امداد (147)، افزایش تعداد پایگاههای اورژانس جاده ای جهت امداد رسانی به اسیب دیدگان، تعریض وچهار بانده کردن برخی راهها،ایجاد شیارهای لغزنده جهت هوشیاری رانندگان ،نصب چراغ چشمک زن در تقاطع ها وپیچ های خطرناک در دو نوع خورشیدی وبرقی،شانه سازی وافزایش عرض جاده ها،نصب گاردریل،نصب ونگهداری علائم ایمنی،ایمن سازی ورودی وخروجی روستاها،نصب بیل بورد اموزشی در سطح شهرستان،کنترل تجهیزات ایمنی در وسایل وخودرو های عمومی ، ،تغییر روکش اسفالتها،نصب علائم چشم گربه ای،نصب سرعتگیر وتابلو مربوطه،هرس کردن درختان درسطح شهر که احتمال شکستگی وایجاد حادثه دارند،حذف درختچه هایی که مانع دید رانندگان میشوند
عملکرد ادارات در زمینه حمل ونقل

اشتغال :

وضعیت کارگاهها:تعداد کارگاههای غیر خانگی شهرستان 3001 مورد میباشد که به صورت سالیانه توسط نیروهای یهداشت حرفه ای مرکز بهداشت و کارشناسان اداره کار مورد بررسی ،ارزیابی میگردد
تعداد گارگاههای خانگی در شهرستان که شناسایی شده اند که اغلب کارگاه قالیبافی میباشند 580 مورد میباشد که به صورت سالیانه توسط نیروهای بهداشتی شاغل در خانه های بهداشت مورد بازدید قرار میگیرد ونکات ایمنی نیز در حین بازدید اموزش داده میشود.
،انجام معاینات طب کار برای کلیه کارگران شاغل وتعیین تناسب یا عدم تناسب کارگر با کار ،تعیین مشاغل سخت وزیان آور از طریق بازرسی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای واداره کار،ایمن سازی محیط های کارگری،اجرای طرح برچسب گذاری مواد شیمیایی به زبان ساده در کارخانجات برای پیشگیری از حوادث،بازدید دوره ای از کارگاهها وکارخانجات وبررسی نکات ایمنی از جمله وجود کپسول اطفائ حریق ،جعبه کمکهای اولیه و...تهیه چک لیست ایمنی وسایل نقلیه شبکه بهداشت ودرمان وتکمیل انها به صورت دوره ای


آموزش کارکنان شاغل در کارگاهها وکارخانجات در مورد ایمنی کار واستفاده از وسایل حفاظت فردی حین کاردر جلسات متعدد
ارتقای آگاهی70% خانمهای پاکبانان در مورد ایمنی
برگزاری نمایشگاه مخاطرات شغلی در مرکز بهداشت
ارتقای آگاهی80% پرسنل بهداشت حرفه ای کارخانجات در زمینه کمکهای اولیه
اموزش گروههای مختلف از جمله کارکنان شبکه بهداشت که شامل 100%کاردانها و100%کارشناس ستادی و100%بهورزان ،50%رانندگان و70
%پرسنل نگهبانی)،کارکنان دانشگاه پیام نور ودانشگاه ازاد ودانشجویان(4492نفر)،کارکنان ادارات (43205نفر) در زمینه اطفائ حریق به صورت عملی وتئوری توسط اداره اتش نشانی با همکاری اداراتاموزش گروههای مختلف مردم از جمله کارکنان ادارات(570نفر) ،دانشجویان (710نفر)،مربیان مهد کودکها و بهداشت مدارس،100%کارشناسان ستادی وعموم مردم(1190نفر) در زمینه کمکهای اولیه توسط جمعیت هلال احمر شهرستان
ورزش وتفریحات : تکمیل چک لیست ایمنی پارکها،تجزیه وتحلیل ان وارائه نتایج به شهردای جهت رفع نقایص
، بازدید ازباشگاههای ورزشی توسط پرسنل بهداشتی وبررسی نکات ایمنی باشگاههای ورزشی ،بررسی کلیه استفاده کنندگان از باشگاههای ورزشی از لحاظ داشتن بیمه
افزایش تعداد پایگاههای نیروی انتظامی در محلهای تفریحی جهت افزایش ایمنی افراد
وجود نجات غریق در کلیه استخرها
وجود پایگاههای اورژانس در نقاط حادثه خیز

منزل:ارتقائ ایمنی منازل با استفاده از تکمیل چک لیست ایمنی منازل ،مشخص کردن نقاط حادثه ساز منزل ودر نهایت آموزش چهره به چهره به افراد ساکن در منازل،بازدید اداره اتش نشانی در کلیه مراحل ساخت و مطابقت از لحاظ ایمنیارتقائ آگاهی کارکنان بهداشتی در زمینه جامعه ایمن وپیشگیری از حوادث
اطلاع رسانی از طریق سایت جامعه ایمن به عموم مردم
راه اندازی پایگاه امداد ونجات شبانه روزی جمعیت هلال احمر با تلفن ندای امداد(147)واطلاع رسانی به عموم مردم در این زمینه
اجرای طرح بیمار ایمن در مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
برگزاری نمایشگاه جامعه ایمن ،بازدید دانش اموزان از غرفه،برگزاری غرفه فروش کلاه ایمنی،دعوت ادارات جهت شرکت در افتتاحیه،شرکت اموزش یاران نهضت سواداموزی در افتتاحیه نمایشگاه واطلاع رسانی در زمینه جامعه ایمن به عموم مردم

گروه سنی بالای 60 ساله:
منزل:این گروه سنی بیشترین اوقات خود رادر منزل میگذرانند .جهت ارتقا ایمنی این گروه سنی موارد زیر انجام میگردد:


ارتقا ئ ایمنی منازل از طریق تکمیل چک لیست ایمنی منازل واموزش زنان خانه دار وسالمندان ساکن در منازل
ارتقا ئ آگاهی خانواده سالمندان در زمینه پیشگیری از حوادث در این گروه
ارتقائ اگاهی سالمندان از طریق آموزش شیوه زندگی سالم کتابچه جلد 2 از طریق پرسنل بهداشتی،
نظارت ادره اتش نشانی در مراحل ساخت منزل از لحاظ ایمنی
اموزش سالمندان در زمینه استفاده از عینک وسمعک در موارد مورد لزوم برای پیشگیری از حوادث
حمل ونقل:
تشویق سالمندان در استفاده از عینک وسمعک برای پیشگیری از حوادث
اعمال مقررات راهنمایی ورانندگی جدید با جدیت هر چه بیشتر،ایمن سازی جاده ها،اصلاح نقاط حادثه خیز ،نرده گذاری وتعریض پلها،نصب بنرهای اموزشی در جاده ها،نصب علائم هشدار دهنده در نقاط حادثه خیز،نصب سیستم های کنترل هوشمند در جاده ها توسط پلیس راه،کنترل استفاده از کمربند ایمنی درکلیه سرنشینان از طریق اعمال قانون توسط راهور
ورزش وتفریحات :مناسب سازی پارکها جهت استفاده سالمندان،مناسب سازی تفرجگاهها برای کلیه گروهها به خصوص سالمندان

بلایای طبیعی:
رعایت نکات ایمنی در کلیه مراحل ساخت تحت نظارت اداره آتش نشانی،تشکیل کمیته بلایای طبیعی شهرستان وعضو گیری از کلیه ادارات وفعالیت در کمک رسانی به آسیب دیدگان ،برگزاری مانور در ادارات مختلف،شرکت در امر کمک رسانی در بلایای طبیعی سایر شهرستانها ،آموزش کمکهای اولیه ونجات به گروههای مختلف،راه اندازی مرکز امداد ونجات باتلفن ندای امداد(147)

خانه های بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی :
تکمیل چک لیست ایمنی مراکز وخانه های بهداشت ،بررسی انها وتجزیه وتحلیل نتایج وارسال نتایج جهت پیگیری به واحد ستاد گسترس شبکه ها ،پیگیری رفع نواقص ایمنی موجود در مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت ورفع مواردی که در مرکز وخانه بهداشت قابل رفع شدن میباشد ورفع بقیه موارد از طریق واحدهای مربوطه

پیشگیری از خشونت:
اموزش مهارتهای زندگی از جمله مدیریت خشم به80% دانش آموزان شهری چهارم وپنجم ابتدایی ،70%معلمان شهری،100%بهورزان ،100%کاردانهای مراکز بهداشتی درمانی و50%رابطین محلی و20%دانش اموزان روستایی توسط کاردانها در طول سال تحصیلی)،لزوم انجام ورزش صبحگاهی وساعت مشخص ورزش برای تخلیه انرژی دانش اموزان در طی هفته ،پیگیری وجود روانشناس درمدارس به خصوص مدارس مروج سلامت،ایجاد پایگاههای نیروی انتظامی در مراکز شلوغ وپرازدحام جهت جلوگیری از خشونت.،حضور فعالتر پلیس در سطح شهر جهت پیشگیری از خشونت ،برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستان،برگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز کاردان وکارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری از خشونت توسط واحد بهداشت روان مرکز بهداشت
پیشگیری از خود کشی:آموزش پیشگیری از خود کشی به65% پزشکان،100%کاردانها100%بهورزان،85%رابطین متخصص ادارات،و55%رابطین محلی،تهیه جزوه پیشگیری از خود کشی وتوزیع بین کلیه پرسنل،اموزش خانواده ها در پیشگیری از افسردگی درکودکان برنامه ریزی جهت راه اندازی مرکز مشاوره خودکشی در مرکز بهداشت،مشاوره باموارد ، خود کشی وخانواده انها،بیماریابی بیشتر افراد افسرده در روستاها،جمع اوری آمار خود کشی نمودار میزان اقدام به خودکشی سال 1390.ppt ،
برگزاری برنامه های تفریحی و فرهنگی در تابستان واوقات فراغت به منظور پر کردن وقت وایجاد سرگرمی و جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار،افزایش دسترسی به مراکز مشاوره در سطح شهرستانبرگزاری کارگاه اموزشی برای کلیه مربیان مدارس ،دانش اموزان مقاطع مختلف ،کارکنان ادارات ،رابطین محلی ،کارکنان مراکز بهداشتی در مانی از جمله بهورز کاردان وکارشناس وپزشک،رابطین متخصص ادارات و..... در زمینه مهارتهای زندگی وروش جلوگیری ازخودکشی توسط واحد یهداشت روان مرکز بهداشت

برنامه هایی که گروههای پر خطر را هدف قرار داده اند:با توجه به نمودار فوق بیشترین حوادث در گروههای سنی 20-24 ساله،25-29 ساله،15-19ساله و30-34 ساله میباشد
برنامه ریزی جهت ارتقائ ایمنی این گروههای سنی در ادارات مختلف از جمله اداره کار،دبیرستانها،دانشگاهها(آزاد وپیام نور)کارخانجات،کارگاهها،اصناف،رانندگان انواع خودروها،زنان خانه دار و... انجام میگردد


.از جمله ارتقائ ایمنی موتور سواران از طریق اجرای طرح ارتقائ ملی ایمنی در موتور سواران،راه اندازی کارناوال موتور سواران ایمن،ارتقاع آگاهی دانشجویان در زمینه قوانین جدید راهنمایی ورانندگی،درج قوانین جدید راهنمایی ورانندگی در بیل بورد واقع در میدان امام خمینی،برنامه ریزی جهت آموزش موارد توقیفی خودرو وموتور سیکلت در زمینه قوانین جدید راهنمایی ورانندگیثبت آسیبها :ثبت آسیبها در مراکز زیر انجام میگردد:
1-اطلاعات مربوط به کلیه مجروحین مراجعه کننده به بخش فوریتهای پزشکی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری شهرستان مرودشت ثبت میگردد


تعداد مجروحین ناشی از تصادفات مراجعه کننده به بخش فوریتهای پزشکی سال
7235 1386
5849 1387
3901 1388
2690 1389
3203 13902-ثبت اطلاعات مربوط به حوادث در پلیس راه،اداره راهور ،نیروی انتظامی،اورژانس،پایگاه جاده ای هلال احمر،دفتر گلزار شهداجدول جمعیت شهرستان در 6 سال متوالیجمعیت سال
313909 1386
312608 1387
313905 1388
330213 1389
330267 1390
333388 1391


سال شروع یرنامه :1386
نشر وچاپ:
نشر علمی:
اطلاعات چاپ شده:
پمفلت جامعه ایمن چیست؟،پمفلت پیشگیری از سوختگی،پمفلت ایمنی مخصوص دانش اموزان مقاطع مختلف تحصیلی،پمفلت ایمنی در محیط کار،پمفلت ایمنی مواد غذایی،پمفلت مسمومیت غذایی ،تهیه جزوه آموزشی پیشگیری از انواع حوادث مخصوص رابطین بهداشتی ،تهیه کتابچه اسباب بازی خطرناک چیست،
عکس روئسای ادارات عضو جامعه ایمن شهرستان مرودشت


تعداد ادارات :33 اداره
پاره وقت وتمام وقت :تمام وقت
دائم یاموقت:تعدادی موقت وتعدادی دائم میباشند.
روسای گروههای بین بخشی شامل:فرماندار شهرستان، ریاست شبکه بهداشت،ریاست مرکز بهداشت،شهردار،شورای شهر،فرمانداری راهور ،فرمانداری نیروی انتظامی،ریاست راه وترابری،ریاست حمل ونقل،ریاست بهزیستی،ریاست آموزش وپرورش،ریاست اداره ورزش وجوانان،ریاست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی،ریاست ادره آتش نشانی،ریاست اداره برق،ریاست ادره گاز،ریاست ادره کاروامور اجتماعی،ریاست ادراه تامین اجتماعی،ریاست بیمارستان،ریاست اورژانس،ریاست جهادکشاورزی،امامت جمعه شهرستان،ریاست دادگستری شهرستان،ریاست دانشگاه پیام نور ودانشگاه ازاد اسلامی،ریاست پلیس راه شیراز- مرودشت،هلال احمر،زندان،فرماندهی سپاه پاسداران،مجمع امور صنفی،حوزه علمیه،بیمه ایران،مسئول وکارشناس واحد غیر واگیر مرکز بهداشت،اسامی اعضا
اعضای گروه سلامت شامل:ریاست شبکه بهداشت،ریاست مرکز بهداشت،مسئو ل و کارشناس واحد غیر واگیر،مسئول واحد سلامت خانواده،مسئول ستاد گسترش شبکه ها،مسئول آموزش سلامت،مسئول واحد جلب مشارکتهای مردمی،مسئول واحد بهداشت روان،مسئول واحد بهداشت مدارس،مسئول واحد تغذیه،مسئول واحد مبارزه با بیماریهای واگیر،مسئول بهداشت محیط،مسئول بهداشت حرفه ای،مسئول آموزشگاه بهورزی،مسئول واحد نقلیه،اسامی اعضا
تعهدات بین المللی:
تدارک بازدید مطالعاتی: خیر
شرکت در کنفرانسهای بین امللی،کجا چه زمانی:20 و21 اسفند 1390 شیراز
میزبانی کنفرانسهای بین امللی چه زمانی:.خیر
میزبانی سمینارهای مسافرتی: خیرتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 10:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ