نحوه شکل گیری بنیاد جوامع ایمن:

بنیاد جوامع ایمن در سال 1996 در شهر تورنتو کانادا به دنبال مرگ یک نوجوان 19 ساله پی ریزی شد. این نوجوان در حال تخلیه یک بشکه حاوی مواد اشتعال زا در بشکه دیگر، در اثر انفجار صنعتی دچار 90% سوختگی شد و پس از چند روز جان سپرد. اگر او به هر نحو آگاه شده بود و از اشتعال  زا بودن مواد درون بشکه خبر داشت هرگز این حادثه دردناک اتفاق نمی افتاد.درحال حاضرسایرشهرهای کانادانیزتاییدبنیاد جوامع ایمن رادریافت کرده اند. این سازمان بطور مستقیم با جامعه و رهبران آن برای ایجاد برنامه هایی مبتنی بر ویژگی های جامعه برای پیشگیری از آسیبها فعالیت می کند.این کمیته در سال 1997 به عنوان یک مرکز حمایتی وابسته به شبکه ایمن سازمان بهداشت جهانی به رسمیت شناخته شد.جامعه ایمن در پی ایجاد نگرشی نوین در باورهای موجوددر زمینه آسیب هاست . این تغییر نگرش مستلزم آموزش مداوم منطبق بر باورهای بنیادین جامعه است واین امر میسر نیست مگر در سایه تلاش وکوشش بی وقفه و ایجاد هماهنگی پایدار میان نهادهای جامعه .مفهوم جامعه ایمن به طور رسمی دراولین کنفرانس جهانی جلوگیری از حوادث و آسیبهادر سپتامبر 1989دراستکهلم سوئد به وجود آمد در این کنفرانس بیانیه ای برای جامعه ایمن بدست آمد مبنی بر اینکه "تمامی افراد بشر بایداز ایمنی وسلامتی یکسانی برخوردار باشند ".این بیانیه یک اصل با استراتژی"سلامتی برای همه "برای برنامه های سازمان جهانی بهداشت در جلوگیری از حوادث وکنترل آسیبها شد.

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-12-28 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ