لیست خدمات قابل ارائه

ليست کلاس هاي بازآموزي سال 1395

منابع کلاس هاي برگزار شده

راهنمايي : لطفا براي دانلود بر روي لينک رو به روي ماه برگزاري کلاس کليک کنيد.

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

دانلود پمفلت های آموزشی

aweqaweqweqweqwe

aweqaweqweqweqwe

aweqaweqweqweqwe

aweqaweqweqweqwe

aweqaweqweqweqwe

aweqaweqweqweqwe

دانلود کتاب های مورد نیاز بهورزان در خانه بهداشت

دانلود کتاب ایمن سازی ویرایش آخر

دستورالعمل غربالگري و تشخيص ديابت بارداري

بیماریهاي واگیر(پایه یک)

بیماریهاي واگیر(پایه دو)

بهداشت مدارس

دستورالعمل تزریقات ایمن

راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت B

بیماریهاي غیرواگیر

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

دانلود نرم افزارهای مورد نیاز

WinRAR-X86

USB Disk Security

374 Farsi Fonts

Silverlight-x64(win64bit)

Silverlight-x86(win32bit)

TeamViewer-V12

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد

متن اصلی جایگزین خواهد شد