بهداشت دهان و دندان
    
abi.jpg

راهنمای ارباب رجوع :
کلیه گروههای هدف و کودکان 1-6 سال و مادران باردار و شیرده (تا یکسال پس از زایمان ) از طریق سیستم ارجاع از خانه های بهداشت و بهداشت مدارس و پایگاههای بهداشتی با در دست داشتن فرم ارجاع می توانند به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه و پس از بررسی دهان و دندان آنها توسط دندانپزشک و بهداشتکار دهان و دندان در صورت لزوم و نوبت دهی کارهای لازم انجام گردد./

 واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت دارای واحدهای دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به ترتیب ذیل می باشد . 


abi.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-11 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ