بهداشت دهان و دندان
    

      color-lineg.png
        آموزش:

               جلسات آموزشی برای رابطین بهداشت ادارات

  جلسات آموزش بهداشت دهان و دندان برای مربیان مهد کودک ها و مربیان بهداشت مدارس
 جلسات آموزشی بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس و مهدکودکها
جلسات آموزش برای پزشکان کارشناسان و کاردانهای مراکز
 جلسات آموزش برای بهورزان خانه های بهداشت
  جلسات جهت آموزش مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت
 جلسات باز آموزی برای بهداشتکاران دهان ودندان و دندانپزشکان   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-11 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ