بهداشت دهان و دندان
    

book.pngارتباطات
ارائه گزارش حضور و عملکرد دندانپزشکان و کاردانهای بهداشت دهان و دندان
ارسال فصلی آمار خدمات مراکز به واحد بهداشت دهان و دندان استان
ارتباط و هماهنگی مستمر با واحد بهداشت دهان ودندان   استان و اعلام به موقع  نیازمندیها کمبودها و تعمیرات مربوطه از طریق اتوماسیون
حضور در جلسات شورای هماهنگی کارشناسان مسئول استان 

 همکاری بین بخشی با سازمان آموزش و پرورش و بهزیستی و سایر ارگانها با هماهنگی ریاست محترم شبکه بهداشت و جلب مشارکت مردمی
 پایش و نظارت بر عملکرد بهورزان و کاردانها و کارشناسان تنظیم خانواده و بهداشت مدارس
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-11 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ