حرفه ای
    

firstpage2.jpg]

شعار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال 2013
« تامین سلامت جامعه در گرو پیشگیری از بیماریهای شغلی »

 

new-1.gif]وظایف

new-1.gif]آسم شغلی

پرسنل شاغل در واحد

new-1.gif]بیماری های شغلی
کلینیک طب کارnew-1.gif]دانستنی های بهداشت حرفه ای
new-1.gif]تاریخچه بهداشت شغلی 

 

 

تعریف بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه ای علمی است که با شناسایی ، ارزیابی و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کارو انجام مراقبتهای بهداشتی و درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین در محیط های کار مرتبط می باشد.

اهداف بهداشت حرفه ای :

هدف بهداشت حرفه ای عبارتست از : تامین ،نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی شاغلین از طریق:

  1. آموزش موازین بهداشتی و ایمنی به کارگران
  2. کنترل مهندسی از طریق شناسایی و اندازه گیری و کنترل عوامل زیان آور
  3. انجام مراقبتهای بهداشتی درمانی از طریق معاینات دوره ای با هدف تعیین وضع سلامت و تشخیص به موقع بیماری های شغلی
  4. توصیه و نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارگران
  5. بهسازی تاسیسات بهداشتی ورفاهی کارگران

اهم فعالیتهای واحد بهداشت حرفه ای :

    • بازرسی ازکارخانجات و کارگاههاباهدف تامین سلامت کارگران

·        اجرای برنامه های کنترلی عوامل زیان آور محیط کار از قبیل صدا ، روشنایی ،گردوغبار ،ارگونومی ،مواد شیمیایی و...

·        تلاش جهت جذب و استقرار نیرو های بهداشت حرفه ای در کارخانجات

·        اجرای برنامه بهداشت کشاورزی با هدف تامین سلامت کارگران بخشهای کشاورزی ، دامداری ،پرورش ماهی ،گلخانه و باغات

·        تلاش جهت ارتقا سلامت قالیبافان و بهسازی کارگاههای قالیبافی در روستاهای تابع (طرح بقاء)

·        تشدید نظارت و بازرسی از کارگاههای تک واحدی

·        نظارت برعملکرد کاردانهاو بهورزان مراکز بهداشتی درمانی تابع

·        انجام معاینات کارگران و کارخانجات وکارگاههای تابع

·        برخورد قضایی با واحدهای متخلف

 

اسامی پرسنل واحد بهداشت حرفه ای

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمدرضا همایون

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

4

مصیب رزمجویی

کاردان بهداشت حرفه ای

5

بهنام روستا

کاردان بهداشت حرفه ای

 

اسامی پرسنل کلینیک طب کار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکترلاله مهمنیان

پزشک طب کار

2

دکترژاله رزمجویی

پزشک طب کار

3

  

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-29 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ