بهداشت خانواده
    

zard.jpg


arrow_skip_180.png  نام ونام خانوادگی: نسرین بهمنی

 favorites.png مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

favorites.png مسئولیت فعلی: کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده وجمعیت  ستاد مرکز بهداشت  شهرستان مرودشت

aqua_stripped_folder_documents.png سوابق کاری:

از تاریخ 1/1/77 الی  29/12/79  بصورت  پیمانی  کارشناس برنامه مادران  و کودکان

 

 

از تاریخ  1/1/80  الی 10/11/80  بصورت رسمی آزمایشی کارشناس برنامه مادران و زنان

 

 

 از تاریخ 11/11/80  الی 1/8/91  بصورت رسمی کارشناس برنامه مادران و زنان

 

 

از تاریخ 1/8/91 تا کنون کارشناس مسئول مدارس شهرستان مرودشت

از تاریخ تیر ماه 92    تا کنون  کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعیت  شهرستان مرودشت
 
pppoeconfig.png تلفن تماس:257داخلی-8-3311801-0728
 

 

arrow_skip_180.png نام ونام خانوادگی:افسانه شجاعی

favorites.png  مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

favorites.png مسئولیت فعلی:کارشناس برنامه کودکان واحد سلامت خانواده وجمعیت  ستاد مرکز بهداشت  شهرستان مرودشت

aqua_stripped_folder_documents.png سوابق کاری:

از سال 81 تا 82 طرح نیروی انسانی در ستاد مرکز بهداشت شهرستان ارسنجان

از سال 1383تا 1385 به عنوان کارشناس تغذیه وبهداشت خانواده به صورت قراردادی در ستاد مرکز بهداشت شهرستان ارسنجان

از سال 1385تا 4/1389به عنوان مسئول واحد بهداشت خانواده وتغذیه در ستاد مرکز بهداشت شهرستان ارسنجان

از سال 5/1389تا کنون به عنوان کارشناس برنامه کودکان در ستاد مرکز بهداشت شهرستان مرودشت

pppoeconfig.png تلفن تماس:257داخلی-8-3311801-0728

 

 

arrow_skip_180.png   نام ونام خانوادگی:فریده فرهادی

favorites.png  مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

favorites.png مسئولیت فعلی :کارشناس برنامه سالمندان واحد سلامت خانواده وجمعیت  ستاد مرکز بهداشت  شهرستان مرودشت

aqua_stripped_folder_documents.png سوابق کاری:

از سال 5/1380تا 6/1381 به عنوان کاردان بهداشت خانواده مرکز روستایی خانیمن

از سال 7/81تا5/1382 به عنوان کاردان بهداشت خانواده مراکز روستایی خانیمن وفتح آباد

از سال 6/1382 تا 6/84 به عنوان کاردن بهداشت خانواده مرکز روستایی فتح آباد

از سال 5/84 تا 2/86 کارشناس بهداشت خانواده مرکز روستایی فتح آباد

از سال 3/86تا 6/86 کارشناس بهداشت خانواده خلیج فارس (واحد مشاوره  قبل از ازدواج)

از سال 7/86 تاکنون کارشناس ستادی مرکز بهداشت واحد سلامت خانواده وجمعیت
 
pppoeconfig.png تماس:257داخلی-8-3311801-0728

 

arrow_skip_180.png  نام ونام خانوادگی: صدیقه پورنواب

favorites.png  مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

favorites.png مسئولیت فعلی: کارشناس برنامه مادران وبهداشت باروری وجمعیت واحد سلامت خانواده وجمعیت  ستاد مرکز بهداشت  شهرستان مرودشت

aqua_stripped_folder_documents.png سوابق کاری:

از سال:1380تا1383کاردان بهداشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی خنج لارستان

1384تا 1389 مرکز بهداشتی در مانی خلیج فارس شهرستان مرودشت

از 1388تا 1390 به عنوان کارشناس مشاور شیردهی در مرکز ترویج تغذیه با شیر مادر شهرستان مرودشت

از سال 1389تا 1390 در کلینیک غربالگری سرطان سینه  شهرستان مرودشت

از سال 1391تا کنون به عنوان کارشناس ستادی برنامه مادران وبهداشت باروری وجمعیت شهرستان مرودشت

pppoeconfig.pngتلفن تماس:257داخلی-8-3311801-0728

 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-13 20:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ