سلامت جوانان
    
banafshsefid.jpg
color-lineg.png
 
مدارس مروج سلامتپدیکلوزیسشیر مدارسواکسیناسیونسنجش دانش آموزی ومعایناتآهن یاریشرکت دربرنامه شورای بهداشت نظارتبازدید از مدارس شبانه روزی
color-lineg.pngدستورالعملتوزیع شامپوی پرمتریننظارت تقسیم مدارس جهت مراجعه به پایگاه های بهداشتی هماهنگی و نظارتتوزیع قرص آهن به آموزش و پرورش ونظارتپیگیری مصوبات جلسهروزهای یک شنبه-
color-lineg.pngبازدیدمعاینات دانش آموزی       
color-lineg.pngفرم ها         banafshsefid.jpg
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-16 14:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ