سلامت جوانان
    

sabz.jpg • leftddd.pngمعرفی کارکنان واحد:
 • نام ونام خانوادگی: فاطمه سعیدی
 • تحصیلات : کارشناس بهداشت عمومی
 • سمت: کارشناس بهداشت مدارس
 • leftddd.pngسابقه خدمت:
 • 80-82  ستاد گسترش استانی
 • 85-86 کارشناس گسترش ارسنجان
 • 86-92 کارشناس بهداشت مدارس مرودشت
 • leftddd.pngشرح وظایف واحد بهداشت مدارس:
 •  
 • پیگیری و جمع بندی جدول جمعیت دانش آموزان
 • جمع بندی آمارواکسیناسیون دانش آموزان اول ابتدایی واول دبیرستان
 • تایپ نامه اداری درخصوص بررسی وارسال آمارمعاینات مقدماتی وپزشک دانش آموزان مراکزوپایگاههای بهداشتی
 • بررسی صحت وجمع بندی فرم های 1/109
 • جمع بندی وبررسی آماراپیدمیولوژیک آلودگی پدیکلوزیس وثبت دربرنامه اکسل وارسال به دانشگاه
 • تکمیل فرم بیماریابی پدیکلوز
 • نظارت ازپایگاههای شهری ,مراکزوخانه های تحت پوشش
 • جمع بندی جدول جمعیت دانش آموزی به تفکیک مقطع تحصیلی وجنس
 • جمع بندی جمعیت دانش آموزان دخترراهنمایی ودبیرستان جهت درخواست قرص آهن (برنامه آهن یاری )
 • دریافت وتوزیع قرص آهن بین سه اداره آموزش وپرورش مرودشت ,کوشکک ,کامفیروزگروه هدف
 • تهیه دستورالعمل وزارتخانه ای مصرف صحیح قرص آهن دربرنامه آهن یاری وارسال به کلیه مراکزوآموزش وپرورش مرودشت ، کامفیروز و درودزن
 • نظارت براجرای صحیح برنامه آهن یاری
 • نظارت برنحوه توزیع ومصرف صحیح وسلامت شیردرمدارس
 • پیگیری جهت نمونه گیری شیردرمدارس
 • برنامه ریزی جهت اجرای مناسب شعارهفته سلامت درمدارس روزانه
 • آموزش به پرسنلی که درخصوص هفته سلامت مدرس خواهندبود
 • آموزش شاخص های هفته سلامت به پرسنل مراکز وجمع آوری آمارهفته سلامت
 • جمع بندی آمار هفته سلامت وارسال گزارش به دانشگاه
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه
 • تهیه وتوزیع مطالب وپمفلت های آموزشی موردنیازدانش آموزان
 • مکاتبه باسه اداره آموزش وپرورش جهت اعلام پیشنهادی اسامی مدارس مروج سلامت درسال تحصیلی جدید
 • آموزش نحوه اجرای مدارس مروج به مربیان ,مدیران ,مستخدمین مدارس
 • آموزش کلیه مربیان بهداشت مدرسه
 • تکثیروتوزیع چک لیست ممیزخارجی درمدارس مروج سلامت
 • آموزش همکاران واحدهای ستادی وابلاغ جهت نحوه تکمیل چک لیست ممیزخارجی
 • آموزش کارشناس بهداشت آموزش وپرورش کامفیروزوکوشکک
 • تهیه ورایت وتوزیع آموزش برنامه های مدارس مروج جهت مدارس اعلام شده توسط آموزش وپرورش
 • نظارت بر صحت تکمیل چک لیست ممیز خارجی در مدارس مروج بصورت راندومی ( 8 مدرسه )
 • ارسال چک لیست ممیز داخلی به آموزش و پرورش جهت ارسال به مدارس مروج تحت پوشش
 • بررسی و مقایسه چک لیست داخلی تکمیل شده در مدارس مروج مرحله اول و دوم
 • جمع آوری و بررسی صحت چک لیست های ممیز خارجی مرحله ی اول و دوم
 • ورود اطلاعات چک لیست ممیز خارجی مدارس مروج در برنامه اکسل ( در سال تحصیلی 92-91 تعداد 96 مدرسه مروج )
 • تجزیه و تحلیل و مقایسه ی امتیازات مدارس مروج سلامت در سطح شهرستان
 • تهیه پاورپوینت آموزشی شاخص های سالیانه مدارس و آموزش به کارشناسان و کاردانهای بهداشتی
 • تهیه پاورپوینت بهداشت بلوغ و آموزش به پرسنل بهداشتی و برنامه ریزی آموزش آنان جهت دختران ششم ابتدایی و پسران سوم راهنمایی در مدارس تحت پوشش
 • برگزاری کمیته سنجش دانش آموزان در اداره آموزش و پرورش شهرستان و نوشتن صورتجلسه و ارسال به استان
 • برپایی دو پایگاه سنجش در دو نقطه شهر مرودشت و یک پایگاه در کوشکک و یک پایگاه در کامفیروز با هماهنگی آموزش و پرورش سه منطقه
 • هماهنگی و آموزش پزشکان خانواده جهت نحوه معاینه و تکمیل شناسنامه دانش آموز
 • هماهنگی با واحد دهان و دندان جهت در اختیار قرار دادن پرسنل بهداشت دهان و دندان در پایگاههای سنجش
 • دریافت وسایل مصرفی و توزیع در پایگاههای سنجش دانش آموز
 • نظارت بر نحوه سنجش دانش آموزان و رفع مشکلات مربوطه
 • باز آموزی کلیه پزشکان ، کاردانها و کارشناسان بهداشتی زن و مرد در خصوص مروج سلامت و نحوه تکمیل پرونده مدارس و شناسنامه دانش آموز و آمارهای ماهیانه و فصلی
 • برگزاری آزمون سالیانه مدارسه با مجوز غیر حضوری
 • بازآموزی بهورزان درخصوص برنامه های بهداشت مدارس بهصورتسالیانه
 • خرید جوایزجهت مسابقات بهداشتی بین دانش آموزان 
 •  sabz.jpg
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-16 13:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ