شهری شماره 2:
شماره تماس:    43223362 

    

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
شهری2
خ فردوسی
2
18
2
2
روستایی1994
روستایی463
 

       

ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک (مسئول مرکز)
زهرا محمدی
شهری 2
رسمی
43223362
 دندان پزشکحجت اله طاهریشهری 2رسمی 
2
دندان پزشک
دکتر محمد علی گلستانی
شهری 2
رسمی
43223362
3
کاردان بهداشت محیط
سعیده فرهمندفر
شهری 2
رسمی
43223362
4
کاردان بهداشت محیط
اسد زارعی
شهری 2
رسمی
43223362
 
کاردان بهداشت محیط
جواد عمادی
شهری 2
رسمی
43223362
5
کاردان بهداشت محیط
سیده فاطمه کوه پیمایه
شهری 2
رسمی
43223362
6
مسئول خدمات
ذاهد
شهری 2
قراردادی
43223362
7
پذیرش
احمد زارع
شهری 2
رسمی
43223362
8
کاردان بهداشت خانواده
عهدیه زارع
شهری 2
رسمی
43223362
9
کاردان بهداشت خانواده
رقیه حیدری
شهری 2
رسمی
43223362
10
کاردان بهداشت خانواده
رویا فرهادی پور
شهری 2
رسمی
43223362
11
کاردان بهداشت خانواده
بنفشه شعبانی
شهری 2
رسمی
43223362
12
کاردان بهداشت خانواده
طاهره طهماسبی
شهری 2
رسمی
43223362
13
کارشناس ماما
لیلا عمادی
شهری 2
رسمی
43223362
14
ماما
برومند
شهری 2
قراردادی
43223362
15
بهداشت کار
 
شهری 2
رسمی
43223362
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ