مرکز بهداشتی درمانی بیدگل:
شماره تماس:  43390277


 
 
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
بیدگل
شمال
55
9
7
11
8554
1864 
 
 
عنوان پست
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشک عمومی
علی زاهدی
مرکز بید گل
 
6272277
پزشک عمومی
مهدی فرهنگ/ محمد حسین مشکل گشا  مرکز بید گل  قراردادی
43390277
بهداشتکاررعنا راستیمرکز بیدگل  
ماما
زهرا جوکار
مرکز بید گل
قراردادی
43390277
کاردان
جواد بانشی
مرکز بید گل
قراردادی
43390277
کارشناس
فاطمه نعمتی
مرکز بید گل
طرحی
43390277
کاردان
فتح اله جمشیدی
مرکز بید گل
رسمی
43390277
پرستار
یکتا رحیمی
مرکز بید گل
پیمانی
43390277
بهداشتکار دهان و دندان
رعنا راستی
مرکز بید گل
قراردادی
43390277
پذیرش-نگهبان
عبدالرحمن محمد پور
مرکز بید گل
قراردادی
43390277
راننده
محمد حیدری
مرکز بید گل
قراردادی
43390277
راننده
علی فیروز
 مرکز بید گل
قراردادی
43390277
رانندهفتح اله جمشیدیمرکز بید گل 43390277
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
11
بهورز
عهدیه عزیزی
خ ب بیدگل
رسمی
6272277
12
بهورز
مریم بهروزی تل سرخی
خ ب مائین
رسمی
 
13
بهورز
خدیجه یوسفی
خ ب اشجرد
رسمی
4813466
14
بهورز
رقیه قوقی باصری
خ ب اشجرد
رسمی
4813115
15
بهورز
خدیجه خرمی تبار
خ ب کندازی
رسمی
4813685
16
بهورز
پروانه معصومی
خ ب میانرود
رسمی
6272780
17
بهورز
سادات برزگر
خ ب گل مکان
رسمی
6272799
 
بهورز
ببراز قانع
خ ب بیدگل
رسمی
 
18
بهورز
مریم گلستانه
خ ب گل مکان
رسمی
6272799
19
کاردان بهورز
طاهره جمشیدی
خ ب قلعه نو
قراردادی
4813685
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ