مرکز بهداشتی درمانی دشتک
شماره تماس:  4344110


نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
دشتک
شمال
85
2
1
2
1868
492
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
 پزشکزینب همت پوردشتک 
رسمی
 
6212110
  ;کاردان بهداشتیزهرا مرزبان دشتک 
رسمی
 
6212110
 مامامعصومه نعمتی دشتک 
رسمی
 
6212110
 
بهورز
زهرا رضایی
خ ب دشتک
رسمی
6212110
 
بهورز
فاطمه بهروزی
خ ب دشتک
رسمی
6212110
 
پذیرش-نگهبان
قادر همتی پور
مرکز دشتک
قراردادی
6212110
 
 
 

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 13:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ