مرکز بهداشتی درمانی کناره :
شماره تماس:   43402577

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
کناره
شمال شرقی
7
7
4
8
7710
2051

 
 
 
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
پونه جلالی
مرکز کناره
رسمی
43402577
 پزشک مرکزمحمودرضا ابراهیمی   
2
دندان پزشک
زهرا جهانبخش
مرکز کناره
رسمی
43402577
4
ماما
زهرا همت
مرکز کناره
قراردادی
43402577
5
ماما
مریم زراعت پیشه
مرکز کناره
قراردادی
43402577
6
بهداشت دهان دندان
فاطمه جهانبخش
مرکز کناره
قراردادی
43402577
7
پذیرش
غلامرضا دلجو
مرکز کناره
قراردادی
43402577
8
راننده
مهدی عباسی
مرکز کناره
قراردادی
43402577
9
راننده
ابراهیم رحیمی
مرکز کناره
قراردادی
43402577
 10بهداشت محیط
بیژن رحیمی
مرکز کنارهرسمی43402577
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
11
بهورز
ناهید رامجردی
خ ب کناره1
رسمی
43402577
12
بهورز
محبوبه بیگم کاووسی
خ ب کناره 1
رسمی
43402577
13
بهورز
سیده راضیه دهقان
خ ب کناره 1
رسمی
43402577
14
بهورز
آمنه حبیبی
خ ب کناره 1
رسمی
43402577
15
بهورز
نرگس قنبری
خ ب کناره 2
رسمی
43402577
16
بهورز
نرگس مومنی
خ ب جلیان
رسمی
43402577
17
بهورز
زهرا رضایی
خ ب شهرک مهدیه
رسمی
43402577
18
بهورز
فاطمه نوروزی
خ ب شهرک مهدیه
رسمی
43402577
19
بهورز
سمیه عسکر زاده
خ ب کناره 1
پیمانی
43402577
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ