مرکز بهداشتی درمانی خلیج فارس:
شماره تماس: 43311804
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
خلیج فارس
مرکزبهداشت
0
36
 
 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ