مرکز بهداشتی درمانی کوه سبز:
شماره تماس:  43446471


نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
کوه سبز
جنوب غرب
12
6
6
10
8611
2034


ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
 
پزشک مرکز
پیمان ذاکری
مرکز کوه سبز
قراردادی
43446471
 3
دندان پزشک
علی مردانی
مرکز کوه سبز
رسمی
43446471
 4بهداشت کار دهان و دندانخانم رفعتی
مرکز کوه سبز
پیمانی
43446471
5
کاردان بهداشتی
مجید امیدوار
مرکز کوه سبز
رسمی
43446471
 
کاردان بهداشتی
سمانه فرمانی   
7
ماما
لیلا همایونی
مرکز کوه سبز
قراردادی
43446471
8
بهیار
امنه دبیری
مرکز کوه سبز
رسمی
43446471
9
پذیرش-نگهبان
سهیلا صفری
مرکز کوه سبز
قراردادی
43446471
10
راننده
سعید نوروزی
مرکز کوه سبز
قراردادی
43446471
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
11
بهورز
محمدعلی زارعی
خ ب بورکی
رسمی
6232040
12
بهورز
حلیمه زارع
خ ب بورکی
رسمی
6232040
13
بهورز
راحله مسعودی راد
خ ب شهرک طالقانی
پیمانی
 
14
بهورز
هاجر یزدان پناه
خ ب اسفندرون
رسمی
4692713
15
بهورز
شهلا اسفندیاری
خ ب فالونک
رسمی
4692566
16
بهورز
مریم خلیفه
خ ب قاسم آباد
رسمی
4692317
17
بهورز
خدیجه پیرمرادی
خ ب کوه سبز
رسمی
4533698
18
بهورز
گل افسر صفری
خ ب کوه سبز
رسمی
4533698
19
بهورز
فاطمه آتش دهقان
خ ب کوه سبز
پیمانی
4533698
 20
بهورز
محمد علی زراعتخ ب شهرک طالقانی
پیمانی
 
 21
بهورز
هنگامه ملک پورخ ب ملک آباد 
رسمی
 
 22
بهورز
الهام زارعیخ ب نگارستان 
پیمانی
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ