مرکز بهداشتی درمانی مهجن اباد:
شماره تماس:     58621604

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
مهجن اباد
"
112
18
5
8
9279
1588


ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
صفدرمنفرد
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
2
پزشک مرکز
مهدی زارع پیشه
مرکز مهجن آباد
طرحی
58621604
5
 مامای خانواده
فریده کشوری/ مریم جمشیدی
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
6
بهیار
رسول محمدی علمدارلو
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
7
بهیار
یاسر زارع
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
8
بهیار
رسول محمدی
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
9
پرستار
سمیه فیروز
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
10
کاردان بهداشت خانواده
نجمه رحیمی
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
11
کاردان آزمایشگاه
پری عیسی زاده
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
12
کاردان رادیولوژی
نجمه رحیمی
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
13
کاردان بهداشتی
حیدر زنده فکر
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
14
پذیرش
سید ایوب حسینی
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
15
پذیرش
محمد حسین رشیدی
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
16
پذیرش
احمد علی شجاعی
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
17
راننده
دین محمد نور بخش
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
18
راننده
جلیل همایون فر
مرکز مهجن آباد
رسمی
58621604
19
خدمات
گل نساء فداکار
مرکز مهجن آباد
قراردادی
58621604
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
20
بهورز
مسعود جهاندیده
خ ب محجن آباد
رسمی
7296623088
21
بهورز
گلاب صفری
خ ب محجن آباد
رسمی
7296623088
22
بهورز
سیده ماریا حسینی
خ ب محجن آباد
رسمی
7296623088
23
بهورز
نوری جان زمانی
علی آباد سفلی
رسمی
6672589
24
بهورز
لیلا فروغی
منگان
رسمی
6713942
25
بهورز
فاطمه کشوری
علی آباد علیا
رسمی
6672590
26
بهورز
ابوذر کریمی پور
علی آباد علیا
پیمانی
6672590
27
بهورز
پروانه صادقی
مشهد بیلو
رسمی
6623111
28
بهورز
صغرا عبدالهی
مشهد بیلو
رسمی
6623111
29
انتظامات
عبدا... رستگار
مرکز مهجن آباد
قراردادی
7296623947
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ