ملک اباد انجیره:
شماره تماس: 43494291

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
ملک اباد انجیره
شرق
25
7
6
8
8089
2073


عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشک مرکز
دکتر نرگس حاتمی
مرکز ملک آباد
قراردادی
43494291
پرستار
سحر زارع
مرکز ملک آباد
پیمانی
43494291
کارشناس بهداشتی
مهدی کشاورز
مرکز ملک آباد
رسمی
43494291
کارشناس بهداشتیمحمد رضا نفری  
43494291
کارشناس بهداشتی
ژیلا خلیفه
مرکز ملک آباد
رسمی
43494291
ماما
فاطمه رزاقی
مرکز ملک آباد
قراردادی
43494291
راننده
ابراهیم رحیمی
مرکز ملک آباد
قراردادی
43494291
پذیرش
میترا زارعی
مرکز ملک آباد
قراردادی
43494291
 
 
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
بهورز
رحیمه زارع
خ ب حسن آباد
رسمی
4612203
بهورز
نوروز یونسی
خ ب حسن آباد
پیمانی
4612203
بهورز
فاطمه یوسفی
خ ب انجیره
رسمی
4652190
بهورز
ناهید سعادتمند
خ ب کره ای
پیمانی
4262288
بهورز
حلیمه اسماعیلی
خ ب کره تاوی
رسمی
4772214
بهورز
مجتبی دهقان
خ ب ملک اباد
رسمی آزمایشی
4722291
بهورز
مریم خاتم فاروقی
خ ب بزمیان
رسمی آزمایشی
4722397
بهورز
مجدالدین زارعی
خ ب بزمیان
رسمی آزمایشی
4722397
کاردان بهورز
ندا یوسفی
خ ب عباس اباد
قراردادی
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ