مرکز بهداشتی درمانی محمد اباد:
شماره تماس:  4553260


نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
محمد اباد
شرق
12
8
8
11
8180
2119

پزشک
مریم اسماعیلی
محمد اباد
ماما
سمیره یونسی
محمد اباد
کاردان بهداشتی
شاپور قنبری
محمد اباد
کاردان بهداشتی
اسکندر دهقان
محمد اباد
بهیار
 
محمد اباد
بهورز
افسانه شمس
محمد اباد
بهورز
مهتاب مومنی
محمد اباد
بهورز
هاجر سیاوشی
محمد اباد
بهورز
مرجان فرهادی
محمد اباد
پذیرش
ابراهیم استخر
محمد اباد
راننده
امراله روزگار
محمد اباد
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ