مرکز بهداشتی درمانی سیدان:
شماره تماس:  43472266

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
سیدان
شمال شرقی
29
7
3
4
روستایی1642
شهری1642
6500
روستایی403


ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک
فرزانه فلاحی
مرکز سیدان
پیمانی
43472266
2
پزشک
ملیحه طیبی
مرکز
طرحی
43472266
3
پزشک
غلامعلی دبیری
مرکز
رسمی
43472266
4
پزشک
مجید رحمانی
مرکز
طرحی
43472266
5
دندانپزشک
جعفر رفیعی
مرکز سیدان
قراردادی
43472266
6
کاردان بهداشتی
محمدزارع
مرکز
پیمانی
43472266
7
کاردان آزمایشگاه
الهام رفیعی
مرکز
پیمانی
43472266
8
بهداشت دهان و دندان
فاطمه جهانبخش
مرکز
قراردادی
43472266
9
 کاردان بهداشتی
پروین میرزاخانی
مرکز
پیمانی
43472266
10
ماما
راحله پورکریمی
مرکز سیدان
قراردادی
43472266
11
کاردان بهداشتی
احمد دیندارلو
پایگاه سیدان
پیمانی
43472266
12
بهورز
محبوبه زارع
پایگاه سیدان
رسمی
43472266
13
بهورز
فاطمه جعفری
پایگاه سیدان
رسمی
43472266
14
راننده
ایمان رحیمی
مرکز
شرکتی
43472266
15
خدماتی
رقیه عرب
مرکز
قراردادی
43472266
16
نگهبان
رضا سجادیان
مرکز
قراردادی
43472266
17
نگهبان
کریم هوشمند
مرکز سیدان
رسمی
43472266
18
نگهبان
عباس سجادیان
مرکز
رسمی
43472266
19
پذیرش
محمد صادق یدالهی
مرکز سیدان
قراردادی
43472266
20
پذیرش
 صیادسجادیان
مرکز سیدان
رسمی
43472266
21
پذیرش
سید احمد سجادیان
مرکز سیدان
شبه پیمانی
43472266
22
پرستار
زهرا خلیفه
مرکز سیدان
پیمانی
43472266
23
پرستار
آمنه زارعی
مرکز سیدان
قراردادی
 
24
بهیار
شمشاد نگهداری
مرکز سیدان
رسمی
 
25
بهیار
مریم هاشمی
مرکز
پیمانی
 
26
پرستار
صغری سیدباقری
مرکز سیدان
پیمانی
 
27 رقیه زارع"""
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
27
بهورز
خدیجه کشاورزی
خ علی آباد سیدان
پیمانی
7294223873
28
بهورز
سمیه سجادیان
خ ب دشتبال
پیمانی
7294912287
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ