مرکز بهداشتی درمانی سیوند:
شماره تماس:  43475240
نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
سیوند
شمال شرقی
43
5
1
3
3128
881


عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
پزشکامیرمیری
مرکز سیوند
طرحی
43475240
بهداشتکار دهان ودندانجعفر رفیعی   
کارشناس بهداشتی
احمد دیندارلو   
کارشناس بهداشتی
 مهدی کشاورز
مرکز سیوند
رسمی
43475240
ماما
سکینه پور هاشمی
مرکز سیوند
قراردادی
43475240
بهیارحاج مراد نبی
مرکز سیوند
رسمی
43475240
 پذیرش-نگهبانمحمدحسین بیرجند   
پذیرش-نگهبان
محمد صادق یدالهی
مرکز سیوند
قراردادی
43475240
 
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
بهورز
نسرین ورزیده
خ ب سیوند
رسمی
7294582888
بهورز
عصمت علی محمدزاده
خ ب سیوند
رسمی
7294582888
بهورز
خاطره کیومرثی
خ ب سیوند
پیمانی
7294582888
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ