زرگران:
شماره تماس:   4312327

نام مرکز
موقعیت جغرافیایی
نسبت به مرکز بهداشت
فاصله از مرکز
بهداشت شهرستان
تعداد
کاکنان
مرکز
تعداد
خانه های تحت پوشش
تعداد
 بهورزان
جمعیت
تحت پوشش
تعداد خانوار
 تحت پوشش
زرگران
غرب
30
8
7
10
6402
1523

 
 
 
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
1
پزشک مرکز
ابوالفضل دهقان
مرکز زرگران
قراردادی
4312327
2
دندان پزشک
نصرالله شفیعی
مرکز زرگران
رسمی
4312327
3
کاردان بهداشتی
حسین حسین زاده
مرکز زرگران
طرحی
4312327
5
ماما
حمیده روزگار
مرکز زرگران
قراردادی
4312327
6
بهداشتکاردهان دندان
سارا قاسمی
مرکز زرگران
قراردادی
4312327
7
نگهبان-پذیرش
محمد رحیم نیک ذات
مرکز زرگران
شرکتی
4312327
8
راننده
محمد حیدری
مرکز زرگران
قراردادی
4312327
9
راننده
سعید نوروزی
مرکز زرگران
قراردادی
4312327
 
 
ردیف
عنوان پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
نوع استخدام
تلفن محل کار
10
بهورز
طاهره رعیت پیشه
خ ب اسلام آباد
پیمانی
4732255
11
بهورز
زهرا کریمی
خ ب زرقانک
رسمی
 
12
بهورز
مریم کریمی
خ ب زرگران
رسمی
4312371
13
بهورز
جانعلی کریمی
خ ب زرگران
رسمی
4312371
14
بهورز
فاطمه رستگار
خ ب نوسنجان
رسمی
6332406
15
بهورز
زهرا رعیت نژاد
خ ب ابراهیم آباد
رسمی
6332374
16
بهورز
محمد یار عباسی
خ ب ابراهیم آباد
رسمی
6332374
17
بهورز
الهام زارعی
خ ب نگارستان
پیمانی
 
18
بهورز
هنگامه ملک پور
خ ب اسلام آباد
رسمی
4732255
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-7 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ