بهداشت محیط
    
00001.jpg

00002.jpg nzarat.jpg
099.jpg

_______36_20120522_1553484706.jpgفرم های الکترونیکی:

aqua_stripped_folder_documents.pngفرم شکایت عمومی از کسبه و متخلفین بهداشتی سطح شهر

aqua_stripped_folder_documents.png
فرم الکترونیکی شکایت از ارایشگران زنانه متخلف

aqua_stripped_folder_documents.png
فرم الکترونیکی درخواست های فرم های اماری

dossierbleu_documents.pngفرم های غیر الکترونیکی:


 ghgj.pngبهداشت آب و فاضلاب :

 arrow_skip_180.png جدول گزارش  موارد نامطلوب سنجش كلر باقيمانده در روستا هاي داراي شبكه لوله كشي (6/8)

arrow_skip_180.pngفرم آماری روستاهای فاقد شبکه لوله کشی( 6/9) 

arrow_skip_180.pngفرم آماری روستاهای دارای شبکه لوله کشی ( 6/10) 

arrow_skip_180.pngفرم آماری نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی شبکه های لوله کشی شهری (6/11)

arrow_skip_180.pngفرم گزارش فوري وضعيت بهداشت محيط در رابطه با بروز بيماريهاي منتقله از آب  (6/12) 

ghgj.png بهداشت محیط :

 arrow_skip_180.pngفرم آماری بهداشت محیط کد 110  ش

arrow_skip_180.pngفرم آماری بهداشت محیط کد 110 ر

arrow_skip_180.pngفرم آماری بهداشت محیط شهرستان 3-110

arrow_skip_180.pngجدول فعالیتهای  بهداشت محیط

 ghgj.pngمراکز تهیه، توزیع و فرو ش مواد غذیی و اماکن عمومی  :

 arrow_skip_180.pngجدول وضعيت بهداشتي مراكز توليد ، تهيه و توزيع مواد غذايي مشمول قانون اصلاح ماده 13 ( 4/4) 

arrow_skip_180.pngجدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/5) 

arrow_skip_180.pngجدول وضعيت بهداشتي اماكن عمومي  غیر مشمول قانون اصلاح ماده 13 (4/6) 

arrow_skip_180.pngجدول موقعيت و وضعيت مراكز  و اماكن عمومي مسير راههاي ( 4/12)

arrow_skip_180.pngجدول نتایج ودستاوردهای طرح تشدید کنترل بهداشتی، مراکزتهیه وتوزیع وفروش مواد غذایی واماکن عمومی

arrow_skip_180.pngجدول وضعیت مهد کودک

arrow_skip_180.pngجدول وضعیت مهد روستا

 

 capture2.jpg  capture1.jpg  
 9.jpg 7.jpg
8.jpg 
23.jpg  24.jpg

25.jpg     26.jpg
27.jpg   28.jpg
  my_documents.png
arrow_skip_180.png طرح عملیاتی سه ساله واحد بهداشت محیط

arrow_skip_180.pngpage1
arrow_skip_180.pngpage2
arrow_skip_180.pngpage3
arrow_skip_180.pngpage4
arrow_skip_180.pngpage5
arrow_skip_180.pngpage6
arrow_skip_180.pngpage7

arrow_skip_180.pngطرح عملیاتی 1391-1396

my_documents.png
arrow_skip_180.png فرایند 1393

arrow_skip_180.pngشماره1
arrow_skip_180.pngشماره2
 
  به سایت بهداشت محیط شهرستان مرودشت خوش آمدید     
 


 

keshavarz.jpg آقای حبیب کشاورز
سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط
تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط
سوابق کاری :
مرکز بهداشتی درمانی زرگران از سال 75 لغایت 80
مرکز بهداشتی درمانی شهری 2 از سال 81 لغایت 82
مرکز بهداشت از سال 83 تا کنون
شرح وظایف :
پیگیری و برگزاری جلسات در واحد در جهت بهبود خدمات و روشهای نوین کار
-مشارکت در نظام مستمر بر فعالیت های بهداشت محیطی و همکاری در ارزشیابی منظم خدمات
-همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی بهداشت محیط
-پیگیری و مشارکت در اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
-شرکت در گروه نظارت کارشناسان مسئول
-مسئول نظارت گروه
-آموزش همکاران و سایر گروههای هدف
-پی گیری برگزاری جلسات کارگروه سلامت وامنیت غذایی و اجرای مصوبات
-شرکت در جلسات درون بخشی
-شرکت در جلسات برون بخشی
-کشیک خارج از ساعات اداری
-انجام بازدیدهای مشترک با فرمانداری و سایر ادارات
-پی گیری اجرای صحیح برنامه نرم افزاریسیستم مدیریت بازرسی بهداشت محیط
-نظارت مستقیم بازرسین بهداشت محیط مراکز بهداشتی شهری و روستایی
-بررسی عملکرد پرسنل واحد و پیگیری مشکلات
-پی گیری استعلامهای رسیده تا حصول نتیجه
-پی گیری مسائل مختلف مربوط به پیشگیری از دخانیات و کلینیک ترک دخانیات
-پی گیری امور بهداشت محیط با استان
 

 
      
abass.jpg
آقای مهندس عباس زارع
تحصیلات : کارشناس تغذیه و بهداشت مواد غذایی
سوابق کاری :
استخدام آزمایشی :از تاریخ 14/8/76 لغایت 16/6/78 معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه ع/پ شیراز
استخدام رسمی قطعی: از تاریخ 17/6/78 لغایت 7/1/79 معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه ع/پ استان فارس
انتقال (استخدام رسمس قطعی ): از تاریخ 7/1/79 لغایت هم اکنون شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت ستاد مرکز بهداشت (بهداشت محیط)
شرح وظایف :
-کنترل بهداشت مواد غذایی در سطح شهرستان
-بررسی سامانه ارتباطات مردمی وزارت بهداشت در خصوص شکوائیه مردمی و ثبت پس خوراند در سامانه مربوطه
-عضو کمیسیون تعزیرات و تنظیم بازار شهرستان
-برنامه حذف جوش شیرین از نان
-نماینده مرکز بهداشت در کمیته ارد و نان
-کنترل خبازیها از نظر بهداشتی و پاسخ به استعلام آنها
-نماینده مرکز بهداشت در کمیسیون نظارت بر مجامع امور صنفی
-بازدید وصدور مجوز نانوایی و رستورانها
-رابط شبکه بهداشت در پیشگیری از مصرفpan
-عضو تیم کاهش اثرات بلایا طبیعی و حوادث غیر مترقبه بهداشت محیط
-تحویل و نگهداری امور سموم و مواد گندزدا
-اجرای برنامه تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی
-آموزش تغذیه و بهداشت مواد غذایی به بهورزان .کاردان ها . کارشناسان شاغل در شبکه بهداشت 
-نمونه برداری مواد غذایی و ارسال نمونه به آزمایشگاه مواد غذایی استان و پیگیری جوابیه آن 
-عضو تیم نظارت مرکز
 asadpur.jpg
آقای مهندس غلام عباس اسدپور
تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط
سوابق کاری :
از سال 1375 تا آخر سال 87   مرکز بهداشتی درمانی کناره / از سال 88 تا کنون کارشناس ستادی مرکز بهداشت (بهداشت محیط )
شرح وظایف :
-بازدید از منابع تامین کننده آب و سایر منابع آبی در دسترس
- بررسی وضعیت بهسازی منابع :نحوه کلر زنی و...
- بازدید و بررسی وضعیت شبکه آبرسانی
- انعکاس و پیگیری گزارش فوری موارد صفر و نامطلوب کلر به سطوح بالاتر و واحدهای برون بخشی 
- نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژی و شیمیایی مطابق استاندارد
- بازدید مشترک با اداره آبفا روستایی و شهری از منابع و مخازن آب آشامیدنی و شبکه های آبرسانی
- مسئول آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی آب
- پیگیری مسائل مرتبط با آب آشامیدنی
-ارزشیابی و نظارت بر بهداشت محیط استخرهای شنا
-برنامه طرح توسعه و تشدید در ساعات غیر اداری
- عضو تیم نظارت

    
   alahyari.jpg                

جناب آقای مهندس  اصغر اله یاری

تحصیلات : کارشناس بهداشت محیط
شاغل در ستاد بهداشت محیط
 
شرح وظایف:
-رابط آمار و متصدی امور اداری بهداشت محیط
-رابط برنامه مدیریت سیستم بازرسی
-رابط برنامه سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت محیط
-اجرای برنامه ید سنجی
-بررسی و محاسبه هزینه کارتتندرستی و صلاحیت های بهداشتی صادر شده و هماهنگی صدور کارت بازرسی پرسنلی
-برنامه مبارزه با استعمال دخانیات
-نظارت بر چاپ و توزیع فرم ها و پمفلت ها و پوستر های بهداشتی
-زیج بهداشت محیط
-ارزشیابی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه
-رابط طرح عملیاتی و عملکرد بهداشت محیط و حرفه ای
-ارزشیابی و نظارت بر مهد کودک ها
-ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط بیمارستانها
-استخراج شاخصهای ارزشیابی برنامه بهداشت محیط
-تعیین نیاز سنجی و اولویتهای آموزشی بهداشت محیط
-روابط عمومی خبرنامه بهداشت محیط    

 
dehdar.jpg
آقای مهندس نیکزاد دهداری
تحصیلات :کارشناس بهداشت محیط
سوابق: شروع کار با مدرک کاردانی در مرکز بهداشت شهرستان مرودشت در سال 1376 و با مدرک کارشناسی از سال 1383 می باشد.
شرح وظایف :
-نظارت و کنترل مراکز و اماکن بین راهی
-ارزشیابی و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط مراکز آموزش عالی و خوابگاهها و سلف سرویس ها
-ناظر فعالیت آموزشگاه اصناف
-نظارت و کنترل مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی بهداشت پرتوها
-عضو تیم نظارت
-بهداشت هوا
-پیگیری اقدامات قانونی ماده 688 وماده13
-ارزشیابی و نظارت زندان
-ارزشیابی  و نظارت بر وضعیت بهداشت محیط کشتار گاه
-طرح شهر و روستای سالم
-اورژانس بهداشت محیط
-بسیج سلامت نوروزی
-همکاری در جلب حمایت مسئولان دولتی و مشارکت در اجرای برنامه ابتکارات جامعه محور (CBI)

                       karami.jpg 

آقای مهندس حمید کرمی
تحصیلات : لیسانس بهداشت محیط 
 سوابق کاری :

از تاریخ 28/7/79 شروع طرح در مرکز روستایی مجد آباد با مدرک کاردانی / از تاریخ 3/5/82 استخدام آزمایشی با مدرک کاردانی در مرکز بهداشتی درمانی کوشکک – از تاریخ 25/12/87 حکم کارشناسی در مرکز بهداشتی درمانی کوشکک و از تاریخ 1/2/90 با مدرک کارشناسی در مرکز بهداشتی درمانی خلیج فارس – از تاریخ 1/7/90 با مدرک کارشناسی در ستاد مرکز بهداشت واحد بهداشت محیط فعالیت می نمایم./

شرح وظایف :

-ارزیابی و نظارت بر مشاغل خانگی

-بهداشت محیط مساجد و اماکن متبرکه

-بهداشت محیط مدارس

-پیگیری امور دفع بهداشتی فاضلاب

- پیگیری و نظارت بر وضعیت حمل و دفع صحیح زباله در مناطق شهری و روستایی و جلب مشارکتهای مردمی

-پیگیری وضعیت بهداشت محیط مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی و دولتی

-نظارت ویژه بازرسین مراکز بهداشتی درمانی شهری

-عضو ممیزی کمیته حاکمیت بالینی

- مبارزه با حشرات و جوندگان 

- مشارکت در برگزاری مناسبتهای مختلف در زمینه بهداشت محیط بمنظور ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم

-عضو تیم نظارت 

- رابط برنامه مستند سازی فرآیند ها

- عضو تیم کاهش اثرات بلایای طبیعی و مسئول یکی از تیم های حوادث غیر مترقبه

-کشیک خارج از ساعات اداری

-پیگیری اقدامات 12 گانه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول ماده 13 بازرسین بهداشت محیط شهری و روستایی

-مشارکت در اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

-آموزش به همکاران و سایر گروه های هدف در زمینه مسائل بهداشت محیطی
 

 

 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-26 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ