مشارکت مردمی
    
banafshsefid.jpg


شهرستان : مرودشت                    رئیس مرکز بهداشت: دکتر استوان                  مسؤول مشارکت مردمی:  پریوش کاظمی        
تعداد داوطلب نهضت سوادآموزی: 0                                تعداد داوطلب بهزیستی: 100                         تعداد داوطلب ادارات44
 
سال .......1393......
اخبار فعالیتهای داوطلبان ادارات
6 ماهه .....اول.........
1
برگزاری شورای راهبردی داوطلبان سلامت درمورخ 17/1/93 باحضور ریاست مرکز بهداشت و مسولین واحد های ستادی و مشخص کردن برنامه عملیاتی هفته سلامت
 
2
ارسال نامه به ادارات   در مورخ 30/1/93ابفا شهری ،روستایی اداره برق ،گاز ، ومخابرات جهت درج شعار های هفته سلامت در سربرگ قبوض مربوطه(که شعار ها در سربرگ بیش از 3000 قبوض درج شده است)
 
3
ارسال نامه به ادارات (42اداره)و 28 صنف مختلف جهت برگزاری و همکاری در برنامه های هفته سلامت
4
ارسال پمفلت و بروشور و پوستر .. به ادارات و صنوف و کارخانجات دارای داوطلب متخصص جهت تکثیر و توزیع در ادارات بیش از 5000 برگ
پر بار کردن برد بهداشتی ادارات(42اداره)
 
5
پخش شعار های یک عمر سلامت باخود مراقبتی از بیل برد شهرداری در طول هفته سلامت با همکاری داوطلب متخصص شهرداری جناب اقای ناصری
 
6
برگزاری همایش یک عمر سلامت باخود مراقبتی با حضور بیش از 200 نفر از روسای ادارات داوطلبان متخصص ادارات و داوطلبان متخصص اصناف در مورخ30/1/93 با سخنرانی ریس محترم شبکه بهداشت و درمان جناب اقای دکتر کسایی و سایر مسولین واحدها
 
7
- برگزاری همایش فشارخون با حضور بیش از 150 نفر از خانوار شهدا در سالن اجتماعات اداره بنیاد شهید اسلامی مورخ 27/1/93 و اندازه گیری عوامل خطر قلبی و عروقی توسط داوطلبان سلامت محلی با همکاری و سخنرانی جناب اقای دکتر کسایی رئیس مرکز بهداشت
 
8
برگزاری جلسه اموزشی جهت 100نفر از داوطلب تحت پوشش هلال احمر در مورخ 2/2/93و اموزش لازم پیرامون خود مراقبتی با همکاری جناب اقای ترابی داوطلب متخصص هلا احمر
 
9
برگزاری غرفه اندازه گیری عوامل خطر در ادارات با همکاری داوطلبان متخصص ادارات اموزش و پرورش،بهزیستی کمیته امداد ،زندان ، جهاد کشاورزی،پست، تامین اجتمایی،بیمه خدمات درمانی وراه ترابری، ابفا شهری، فرمانداری، مخابرات، بنیاد شهید ف حوزه علمیه خواهران ،نماز جمعه   با همکاری داوطلبان محلی وبه تعدادحدود 3000 نفر
 
10
برگزاری جلسه اموزشی در اداره نیرو انتظامی با حضو ر200 نفر از پرسنل در مورخ 6/2/93 در رابطه خود مراقبتی با همکاری داوطلب متخصص نیروانتظامی
 
11
برگزاری جلسه اموزشی در اداره بسیج خواهران به تعداد60 مورخ 3/2/93در رابطه یک عمر سلامت باخود مراقبتی
 
12
برگزاری جشن واره بزرگ هفته سلامت   با همکاری داوطلبان سلامت محلی و اموزش به جمعیت تحت پوشش تحت پوشش در مورخ 24/1/93 به تعداد باحضور بیش از 300 نفر از اهالی روستای قاسم اباد
 
13
برگزاری مسابقات ورزشی (فوتبال، دو ،کوهنوردی و.. )در ادارات زندان، ابفا ،جهاد کشاورزی، و راه وترابری، هلال احمر و بهزیستی
14
برگزاری جلسه اموزشی در رابطه با تغذیه و استرس و دهان ودندان و... جهت 2000 نفر از والدین کودکان مهد کودکها ی افرینش وستایش و بهاران و ...
 
15
برگزاری جلسه اموزشی جهت 150 نفر زنان تحت پوشش کمیته امداد در مورخ 6/1/93در رابطه با فشار خون بالا وراههای پیشگیری با همکاری داوطلب متخصص جناب اقای کاظمی
 
16
ارسال نامه به اداره تربیت بدنی و دعوت به همکاری در برپایی پیاده روی همگانی در مورخ 31/1/93
برپایی برنامه پیاده روی در روز2/2/93 با حضور داوطلبان سلامت ادارات وداوطلبان محلی در بلوار کارگر و سخنرانی خانم کاظمی مسول جلب مشارکت مردمی خانم حقیقی مسول بهداشت روان و تزیع پمفلت و کارت های شرکت در مسابقه بزرگ هفته سلامت
 
17
برگزاری مسابقات ورزشی (فوتبال، دو ،دوچرخه سواری و.. )در ادارات زندان، ابفا ،جهاد کشاورزی، و راه وترابری، هلال احمر و بهزیستی مراکز بهداشتی و درمانی
 
18
برگزاری مناسب هفته سلامت در مهد کودک ها با همکاری مراکز و داوطلبان متخصص در بیش از 20مهد کودک در طی هفته سلامت
 
19
برگزاری همایش هفته جهانی دخانیات
20
برگزاری برنامه پیاده روی توسط پرسنل ادره راه و ترابری در مکان تخت جمشید
 
21
برگزاری جلسه اموزشی در رابطه با هفته جمعیت و تنظیم خانواده جهت داوطلبان متخصص ادارات و اصناف
22
برگزاری جلسه اموزشی جهت داوطلبان سلامت محلی در رابطه با پیشگیری از خودکشی و مصرف الکل جهت
 


شهرستان : مرودشت        رئیس مرکز بهداشت: دکتر استوان       مسؤول مشارکت مردمی:  پریوش کاظمی     
تعداد داوطلب نهضت سوادآموزی: 0            تعداد داوطلب بهزیستی: 100           تعداد داوطلب ادارات43
 
سال .......1392......
اخبار فعالیتهای داوطلبان ادارات
6 ماهه .....اول.........
1
ارسال نامه به ادارات   در مورخ 14/1/92ابفا شهری ،روستایی اداره برق ،گاز ، ومخابرات جهت درج شعار های هفته سلامت در سربرگ قبوض مربوطه(که شعار ها در سربرگ بیش از 2000 قبوض درج شده است
2
ارسال پمفلت و بروشور و پوستر .. به ادارات و صنوف و کارخانجات دارای داوطلب متخصص جهت تکثیر و توزیع در ادارات بیش از 4000 برگ
3
6-پر بار کردن برد بهداشتی ادارات(40اداره
4
1-   پخش شعار های فشار خون و سلامت از بیل برد شهرداری در طول هفته سلامت با همکاری داوطلب متخصص شهرداری جناب اقای ناصری
 
5
برگزاری همایش فشارخون با حضور بیش از 200 نفر از روسای ادارات داوطلبان متخصص ادارات و داوطلبان متخصص اصناف در مورخ20/1/92 با سخنرانی ریس محترم شبکه بهداشت و درمان جناب اقای دکتر کسایی
6
برگزاری سمینار اموزشی جهت 100 نفر از داوطلبان متخصص مهد کودک ها و بهزیستی در مورخ22/1/92 با سخنرانی جناب اقای دکتر اورنگی ریس محترم مرکز بهداشت
7
- برگزاری جلسه اموزشی جهت 100نفر از داوطلب تحت پوشش هلال احمر در مورخ 22/1/91 و اموزش لازم پیرامون فشار خون با همکاری جناب اقای ترابی داوطلب متخصص هلا احمر
8
11-برگزاری غرفه اندازه گیری عوامل خطر در ادارات با همکاری داوطلبان متخصص ادارات اموزش و پرورش،بهزیستی کمیته امداد ،زندان ، جهاد کشاورزی،پست، تامین اجتمایی،بیمه خدمات درمانی وراه ترابری، ابفا شهری، فرمانداری، مخابرات، بنیاد شهید ف حوزه علمیه خواهران ،نماز جمعه   با همکاری داوطلبان محلی وبه تعدادحدود 2000 نفر
9
برگزاری جلسه اموزشی در اداره نیرو انتظامی با حضو ر183 نفر از پرسنل در مورخ 28/1/92 در رابطه فشار خون وکنترل استرس شغلی با همکاری داوطلب متخصص جناب اقای گورکانی
10
برگزاری جلسه اموزشی در اداره منابع طبیعی به تعداد60 نفر از پرسنل و سالمندان در مورخ 26/1/92 در رابطه با فشارخون بالا و ریسک فاکتور های قلبی و عروقی با همکاری داوطلب متخصص جناب اقای امینی
11
برگزاری جلسه اموزشی در رابطه با تغذیه و استرس و ... جهت 120 نفر از والدین کودکان مهد کودکها ی افرینش وستایش و بهاران در سالن رازی واقع در مرکز بهداشت
12
برگزاری جلسه اموزشی جهت 150 نفر زنان تحت پوشش بنیاد شهید اسلامی و پرسنل تحت پوشش   در مورخ 21/1/92 در رابطه با فشار خون بالا وراههای پیشگیری با همکاری داوطلب متخصص جناب اقای حاصلی
13
برگزاری مسابقات ورزشی (فوتبال، دو ،کوهنوردی و.. )در ادارات زندان، ابفا ،جهاد کشاورزی، و راه وترابری، هلال احمر و بهزیستی
14
برگزاری جلسه اموزشی با همکاری داوطلب متخصص اداره بهزیستی و مرکز اوا جهت پرسنل تحت پوشش بهزیستی و اندازه گیری فشار خون و .. در این عزیزان به تعداد50
15
برگزاری مسابقه روزنامه دیواری و نقاشی در مهد کودک ها باهمکاری داوطلبان متخصص مهدکو دک ها به تعداد حدود 600 نقاشی و روزنامه دیواری با موضوع هفته سلامت و مسایل بهداشتی
 
16
نامه به مراکز بهداشتی درمانی و اقدام به برگزاری جلسات اموزشی جهت صنوف مختلف و جذب داوطلب متخصص صنوف که تعداد2500 نفر از پرسنل صنوف در جلسات مختلف اموزش دیده اند
17
برگزاری جلسه اموزشی در اداره زندان با همکاری داوطلب متخصص اداره زندان جهت زندانیان و پرسنل در رابطه با کنترل استرس
18
تهیه بنر و پلاکارد توسط ادارات و تعدای از اصناف ونصب در سر در ادرات و سطح شهر با هزینه ادارات و همکاری داوطلبان متخصص و واحد جلب مشارکت مردمی
19
برپایی غرفه اندازه گیری فشار خون رایگان و توزیع پمفلت واموزش عموم درمورخ22/1/92 توسط داوطلب اداره هلال احمر در محل گلزار شهدا شهرستان به تعداد 147 نفرو ......
20
 برگزاری جلسات ماهانه درربطه با تب مالت سالک، دخانیات ، مواد مخدر و بهداشت دهان ودندان در فصل تابستان و بهار جهت داوطلبانمتخصص ادرات و اصناف و مهد کود ک ها
 
banafshsefid.jpg
شهرستان:مرودشت    ریس مرکز بهداشت:دکتر استوان             مسؤول مشارکت مردمی:    پریوش کاظمی       
تعداد داوطلب سلامت:934        تعداد داوطلب عشایر:    17               سایر: 25
 
سال 92....
اخبار فعالیتهای داوطلبان سلامت
6 ماهه .......اول.......
1
1 برگزاری شورای راهبردی داوطلبان سلامت درمورخ 17/1/92 باحضور ریاست مرکز بهداشت و مسولین واحد های ستادی و مشخص کردن برنامه عملیاتی هفته سلامت
 
2
برگزاری مسابقه تیر اندازی با همکاری مسول گروه مقاومت بسیج ناحیه بخش سیدان جهت داوطلبان سلامت محلی و اهدا جوایز به این عزیزان در مورخ22/1/92
 
3
برگزاری جلسه اموزشی و نمایشگاه و توزیع بروشور و .. در حسینیه مسجد ولی عصر با همکاری داوطلب سلامت محلی سرکار خانم مینایی دوست و همچنین اندازه گیری عوامل خطر در مورخ 22/1/92
 
4
برگزاری جشنواره غذای سالم توسط داوطلبان سلامت شهری در حسینیه مسجد سلمان فارسی و سخنرانی اقای زارعی مسول بیماری های واگیر در رابطه با فشار خون و تغذیه صحیح
 
5
جشنواره غذای سالم در خانه بهداشت خیر اباد با همکاری 8 داوطلب محلی و دعوت خانوار های تحت پوشش همراه با برنامه کوه نوردی وزیارت از امام زاده سلطان ولایت(تهیه اش دوغ)
 
6
اموزش به تعداد 650 نفر از داوطلبان سلامت در مراکز و خانه های بهداشت طی جلسات مختلف
7
تهیه پمفلت ومقاله توسط داوطلبان سلامت وارسال به مرکز بهداشت به تعداد 20
8
تهیه روزنامه دیواری در رابطه با هفته سلامت به تعداد 28 عدد توسط داوطلبان محلی ونصب در نمایشگاه ها
9
جذب 15 نفر داوطلب سلامت جدید در هفته سلامت
10
اموزش به خانوار های تحت پوشش داوطلبان سلامت محلی به تعداد بیش از 5000 نفر در کلیه پایگاهها و خانه های بهداشت تحت پوشش با همکاری داوطلبان سلامت شهری و روستایی
11
برپایی برنامه پیاده روی در روز 21/1/92 با حضور داوطلبان سلامت ادارات وداوطلبان محلی در بلوار کارگر و سخنرانی خانم کاظمی مسول جلب مشارکت مردمی واهدا جوایز به قید قرعه به تعداد10نفر از شرکت کنندگان(وسایل ورزشی
12
برگزاری جشن واره غذای سالم   با همکاری داوطلبان سلامت محلی و اموزش به جمعیت تحت پوشش تحت پوشش در مورخ 21/1/91 به تعداد 30 نوع غذا و دم کردنی هایی که باعث کاهش فشار خون می شود با حضور 100 نفراز خانوار تحت پوشش 
13
برگزاری همایش فشارخون با حضور بیش از 150 نفر داوطلبان سلامت محلی مورخ24/1/92
 
14
برگزاری جلسه اموزشی در هفته دخانیات و مبارزه با موادمخدر جهت داوطلبان سلامت محلی و خانوار ها
15
 برگزاری جلسه اموزشی در رابطه با تب مالت و سالک جهت داوطلبان محلی
16
بازدید از چادر هالی عشایر و جذب و اموزش به داوطلبان عشایر
 banafshsefid.jpg
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-24 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ