مشارکت مردمی
    
banafshsefid.jpgbullet-red.pngداوطلب سلامت كيست :
داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.


bullet-red.pngوظایف داوطلبان سلامت :
*هر داوطلب سلامت حدود 50 خانوار در محله خود را تحت پوشش دارد و از طریق برقراری ارتباط موثر با شرکت در کلاسهای آموزش که هفته ای یکبار به مدت 2 ساعت در مرکز بهداشتی درمانی تشکیل می شود نسبت به انجام وظایف زیر اقدام می کند .
1- یادگیری مفاهیم و مهارتهای بهداشتی اولیه و انتقال آنها به مردم یا خانوارهای تحت پوشش
2- تشویق خانوارهای تحت پوشش برای مراجعه به موقع و دریافت خدمات ضروری مثل واکسیناسیون - تنظیم خانواده و سایر مراقبتها
3- پیگیری و انتقال پیامهای مرکز بهداشتی و درمانی به مردم
4- به منظور ترويج رفتارهاي سالم در جامعه با كسب مهارتهاي بهداشتي و ارتباطي لازم، باعث تغيير نگرش، عملكرد مردم و بهبود شرايط زندگي آنها مي شود؛
شرایط پذیرش داوطلبان سلامت
-1 داشتن حداقل سواد
-2 برخورداری از وقت کافی
-3وجود علاقه و انگیزه برای انجام فعالیتهای اجتماعی
-4 مقوبلیت اجتماعی
-5 داشتن روحیه تعادل و همکاری
-6موافقت کتبی همسر در خصوص همکاری زن - موافقت والدین در خصوص همکاری فرزند

bullet-red.pngنکته :
انتخاب داوطلبان سلامت در زمان سرشماری و مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی جهت دریافت خدمات بهداشتی انجام می شود و آموزش آنان بر اساس کتابهای مجموعه آموزش داوطلبان سلامت هفته ای 2 ساعت در مراکز و پایگاههای بهداشتی صورت می پذیرد
دستاوردهای برنامه داوطلبان سلامت
1- افزایش آگاهی مادران نسبت به مسائل عمومی و بهداشتی
2- فعال کردن خدمات بهداشتی در مناطق شهری و روستائی - سیاری و عشایر
3-توسعه و ارتقا خدمات بهداشتی و درمانی از طریق جلب همکاری خانوارها
فعالیتهای فوق در زمانی اثر بخش خواهد بود که همیاری و همکاری کلیه آمار جامعه و مشارکت هر چه بیشتر خانوارها را در بر داشته باشد . انگيزه كار داوطلبانه رابطان سلامت ( رابطان بهداشت ) :
1- اميد به پاداشهاي موثر معنوي ، پاداشهاي اداركي ، تغيير اجتماعي ، وفاق ، مسابقه و پاداشهاي محسوس و قابل لمس
2- پاداشهاي معنوي نظير احساس مهم بودن ، مباهات كردن به موفقيت و احساس غرور و نهايتاً اجر اخروي
- پاداشهاي ادراكي شامل فرصت امكان شركت در كلاسهاي بهداشتي ، آموختن چگونگي حل مشكلات بهداشتي و اجتماعي ، آموختن مهارتها براي استفاده در خانه خود و انتقال به ديگران و انجام كارهاي داوطلبانه در جهت بهبود زندگي ديگران مي باشد .

bullet-red.pngداوطلب متخصص كيست؟
داوطلب متخصص پرسنل اداراتي هستند كه توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتي (در قالب شيوه زندگي سالم و مهارت آموزي) را كسب نموده و بعنوان نمايندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتي كسب شده را به پرسنل زيرمجموعه خود ارايه مي دهند.
از طرفي افراد متخصص جامعه (داوطلبان متخصص) در قالب گروه هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده ، بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم به كار مي برند.


bullet-red.pngاهداف كاربردي و انتظارات
- حساس كردن سازمانهاي توسعه نسبت به مشكلات سلامت سازمان مربوطه
- ايجاد روابط صميمانه با سازمانهاي توسعه براي رفع مشكلات بهداشتي
- الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد
- افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت
- استفاده از حمايتهاي سياسي و مالي ادارات جهت رفع مشكلات سلامت خود آن اداره
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-22 21:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ