سالك يك بيماري مزمن پوستي بدون درد، تب و مشترك ميان انسان و تعدادي از حيوانات از جملهجوندگان و سگ است كه توسط پشه خاكي از فرد بيمار، به ديگران انتقال مييابد.
    
اين بيماري به ويژه در فصول گرم سال و در مناطق گرمسير كشور، بيشترمشاهده مي شود.
 

2salak.jpg]
سالك يك بيماري مزمن پوستي بدون درد، تب و مشترك ميان انسان و تعدادي از حيوانات از جملهجوندگان و سگ است كه توسط پشه خاكي از فرد بيمار، به ديگران انتقال مييابد.
    
اين بيماري به ويژه در فصول گرم سال و در مناطق گرمسير كشور، بيشترمشاهده مي شود.
    
    
علائم بيماري
    
بيماري سالك بسته به تعداد محلهاي گزش پشه به صورت يك زخم يا زخم هاي متعدد در نقاط باز بدن مانند صورت، بيني،گوش، دست و پا ايجاد مي شود. محل گزش ابتدا به صورت يك برآمدگي قرمز رنگ است كه سپسبه گره سفت و كبود رنگي تبديل مي شود و درصورت عدم درمان مناسب، زخمي شده و بابهبود هر زخم يك جوشگاه فرورفته و پايدار به وجود مي آيد.در اين ميان اضافه شدنعفونت هاي ثانويه ممكن است زخم سالك را به فرم هاي عفوني ديگر تبديلكند.
    

    
عامل بيماري سالك
    
عامل بيماري سالك، انگل تك ياخته اي به نام يشمانيا است كه درزخم هاي پوستي ناشي از اين بيماري در انسان، جوندگان و سگ مبتلا به سالك وجوددارد.
    
هنگام خونخواري پشه خاكي از زخم هاي سالك، انگل به داخل بدن پشه خاكيوارد و با نيش اين پشه آلوده به انسان سالم منتقل مي شود.
    
    
مخزن بيماري
    
مخزن بيماري در سالك نوع شهري، انسان است. سگ و خانواده سگ سانان (شغال و روباه) به طور اتفاقي به اين بيماري مبتلا مي شوند ودر سالك نوع مرطوب يا روستايي مخزن بيماري، جوندگان وحشي نظير موش هاي صحرايي هستند.

1page78_1.jpg]    
    ناقلبيماري
    
ناقل بيماري سالك، پشه ريزي به نام پشه خاكي يا فلبوتوموس است كهاندازه آن حدود 2 تا 3 ميلي متر است و درموقع نشستن، بال هاي خود را به شكل عدد 7نگه مي دارد و به صورت جهشي پرواز مي كند.پشه خاكي ماده از خون انسان و سايرپستانداران آلوده يا از زخم افراد مبتلا به سالك تغذيه مي كند و پس از مدتي ميتواند آلودگي را به ديگران منتقل كند.
    
    
محل زندگي ناقل بيماري
    
پشه خاكي در طول روز در پناهگاه هاي گرم، تاريك و مرطوب، شكاف هايعميق ديوارها، اماكن متروكه مخروبه، اصطبل ها، اطراف توده هاي زباله، كودهايحيواني، لانه جوندگان، پشت اشياي ثابت منزل مانند كمد يا قاب عكس استراحت و درساعات اوليه شب، شروع به فعاليت خونخواري و تغذيه مي كند.
    
    
روش هايپيشگيري و مبارزه با بيماري سالك
    –
جمع آوري و دفع مستمر و صحيح بهداشتيزباله و استفاده از سطل زباله درب دار و جمع آوري فضولات حيواني و جلوگيري ازانباشته شدن آنها
    –
اجتناب از رفتن به مناطق آلوده به پشه خاكي يا جنگل هايانبوه به ويژه پس از غروب آفتاب
    –
محافظت بدن از نيش پشه خاكي پس از غروبآفتاب به طريق نصب توري فلزي روي درب و پنجره ها، استفاده از پمادها و مواددوركننده حشرات به هنگام كار و خواب
    –
مبارزه با جوندگان و معدوم ساختن سگهاي ولگرد
    –
بهسازي و ترميم شكاف ها و حفره هاي موجود در ديوارها و مناطقمسكوني انسان و دام
    –
تخريب و تسطيح اماكن مخروبه
    –
محافظت زخم سالكبا گاز استريل و درمانآن
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-2 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ