مبارزه بابیماریهای واگیر
    

zard.jpg
 

شماره تلفنها و پرسنل شاغل در واحد بیماریهای واگیر مرکز بهداشت مرودشت

book.pngشماره تلفن مستقیم واحد: 3312010

شماره پایگاه مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز 3312024 و 09357136963پرسنل شاغل در واحد:
bnfshh.jpg
-


کارشناس مسئول: محمود علی زارعی
 

سوابق:


homecalsyy9m.pngکارشناس مسئول گسترش
کارشناس مسئول واگیر
دوره بین المللی سالک
دوره بین المللیمالاریا
دوره بین المللی کمیساریای عالی پناهندگان

شرح وظایف:


کارشناس مسئول واحد و کارشناس برنامه های ایدز و عفونتهای آمیزشی ، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ، سالک ، بیماریهای روده ای و زنجیره سرما . 

bnfshh.jpg
m6.JPG مهدی نجات کارشناس بیماریهای واگیر

homecalsyy9m.png83 تا 84 کارشناس بیماریها شبکه بهداشت و در مان شهرستان نی ریز

homecalsyy9m.png84 تا 85 کارشناس ستاد گسترش و هماهنگی شبکه بهداشت و در مان شهرستان ارسنجان

homecalsyy9m.png85 تا 86کارشناس بیماریها مرکز بهداشتی در مانی شهری یک مرودشت

homecalsyy9m.png86تا 87 کارشناس واحد نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان مرودشت
homecalsyy9m.png87 تا کنون کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان مرودشت


bnfshh.jpg
s2.JPG جلال محمدی کارشناس ارشد حشره شناسی

homecalsyy9m.pngسوابق : از سال 1377 تا 1390 بعنوان کاردان ازمایشگاه و از سال 1390 تا 1392 بعنوان کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی در مرکز بهداشت مرودشت مشغول خدمت میباشم.

شماره موبایل 09173145416

homecalsyy9m.pngبرنامه های حشره شناسی ، مالاریا و پدیکلوز ، مسئول توزیع واکسن بین مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش ، مسئول جمع آوری اطلاعات بیماران واگیر از مطبهای خصوصی و آزمایشگاهها.

bnfshh.jpg

دکتر علیرضا عامری

سوابق کاری
homecalsyy9m.png مسئول غیرواگیر شهرستان -پزشک vct - پزشک -  mmt

bnfshh.jpg
رحمت اله رضایی
کارشناس بیماریهای واگیر


bnfshh.jpg

زینت فرهادی
کارشناس زنان vct

bnfshh.jpg- -
یکتا رحیمی
پرستار -کارشناس بیماریها

 
bnfshh.jpg

یحییی منوچهری
سوابق: کارشناس گسترش

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-31 7:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ