مبارزه بابیماریهای واگیر
    
ghermezsefid.jpg
tamas.jpg
شماره تلفنها در واحد بیماریهای واگیر مرکز بهداشت مرودشت

شماره تلفن مستقیم واحد: 3312010

شماره پایگاه مشاوره و آزمایش داوطلبانه ایدز 3312024 و 09357136963

مرودشت خ 22 بهمن مرکز بهداشت شهرستان مرودشت
ghermezsefid.jpg
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-6 12:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ