آگهی های مناقصات و مزایده ها
    
narnji.jpg

----------------------------------------------------------
مزایده شماره 1 در سال 1395

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت با هماهنگي دانشگاه علوم پزشكي  فارس درنظردارد
نسبت به واگذاري مركز جامع سلامت شماره 4 وپايگاه ضميمه آن واقع در شهر مرودشت اقدام نمايد
لذا از افراد واجد شرايط حقيقي وحقوقي (پزشك عمومي ، متخصص پزشك اجتماعي ، دندان پزشك يا شركت هاي خدمات بهداشتي درماني
) دعوت بعمل مي آيد

راهنمای واگذاری

شرایط اختصاصی

قرارداد

قراداد واگذاری

لیست تجهیزات و استهلاک

شرایط عمومی
 
مزایدات
 60/89/ز
  واگذاری بینایی سنجی و عینک سازی
 بیمارستان مرودشت
07/90/ز
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی
بیمارستان شهید مطهری مرودشت
 
مناقصات
27/92/م
واگذاری انجام خدمات خونگیری
بیمارستان مطهری مرودشت
26/92/م
واگذاری فیزیوتراپی 
بیمارستان مطهری مرودشت
17/م/9
واگذاري مشاركتي واحدبخيه و پانسمان اورژانس مرودشت
بيمارستان مرودشت
12/90/م
واگذاری واحد بخیه و پانسمان بخش اورژانس
بیمارستان شهید مطهری مرودشت
2/90/م
واگذاری واحد بخیه و پانسمان بخش اورژانس
 بیمارستان شهید مطهری مرودشت


monaghesat.jpg]
narnji.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-1 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ