آگهی های مناقصات و مزایده ها
    
narnji.jpg

آگهي استعلام عمومی شرکت در مزایده ی ضایعات آهن و آلومینیم 1397

واحد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت در نظر دارد ضایعات آهن و آلومینیم خود را از طریق استعلام به فروش برساند.
از کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در این مزایده دعوت به عمل می آید.

-تحویل واعاده شرایط استعلام از تاریخ  سه شنبه 09/05/1397لغایت پایان وقت اداری روزدو شنبه مورخ 15/05/1397خواهد بود .به پاکتهایی که بعد از موعد اعلام شده اورده شود ترتیب اثرداده نخواهد شد .
-برنده استعلام می بایست ظرف مدت 2روزاز تاریخ اعلام برنده شدن ضمن واریز وجه به حساب شماره  1399911486باشناسه 241008010163  بنام درآمد اختصاصی شبکه بهداشت وودرمان شهرستان مرودشت
نسبت به انتقال ضایعات خریداری شده اقدام نماید.
لازم به ذکر است که برنده مزایده باید نسبت به پاکسازی کامل ضایعات طبق نظر امین اموال اقدام نماید  .
جهت تحویل ضایعات به همراه داشتن اصل وکپی کارت ملی برنده استعلام الزامی می باشد .


دانلود فایل های مورد نیاز:

آگهی مزایده
فرم پیشنهاد قیمت


narnji.jpg
آگهي فراخوان عمومي شركت در استعلام قيمت، واگذاري تزریقات وپانسمان 

مرکز شبانه روزی سیدان 1397
واحد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت در نظر دارد تزریقات وپانسمان مرکز شبانه روزی سیدان را از طريق آگهی فراخوان به افراد يا شركت‌هاي ذيصلاح واگذار نمايد.
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد استعلام، اقدام نمايند:

-    توزيع و اعاده اسناد استعلام: ‌از تاريخ 11 ارديبهشت 1397 لغايت 18 ارديبهشت 1397  از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز
به آدرس http://mkp.sums.ac.ir/gharardad
وسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت
به ادرس   marve.sums.ac.ir

-    بازگشايي اسناد: در تاريخ 19 ارديبهشت 13967

در محل حراست شبکه بهداشت واقع در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت واقع در
  خ انقلاب جنب خ کارگر انجام می گیرد .

دانلود فایل های مورد نیاز:
برگ پیشنهاد قیمت
فرم ها
نمونه فرم قرارداد تزریقات
پاکت B
شرایط اختصاصی واگذاری تزریقات سیدان

شرایط عمومی واگذاری تزریقات سیدان
narnji.jpg     
آگهی استعلام  عمومی شرکت در فروش اموال اسقاطی آذر 1396

                              شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت :

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت درنظر دارد اموال اسقاطی خود را از طریق استعلام به فروش  برساند
لذا از کلیه اشخاص حقیقی ویا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید
جهت دریافت شرایط فراخوان استعلام لیست اجناس وبرگ پیشنهاد قیمت به آدرس الکترونیکی

 

http://sabake.sums.ac.irمربوط به سایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت مراجعه نمایید

 

 

دریافت واعاده پاکت مربوط به اسناد فراخوان استعلام
از روز چهار شنبه مورخ
1396/09/01   لغایت پایان روز شنبه  مورخ   1396/09/11

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحدامین اموال شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت  مراجعه نمایید    
1-  فرم پیشنهاد قیمت

2-اسکن اموال اسقاطی

narnji.jpg

اموال اسقاطی
1-آگهي استعلام عمومي شركت در فروش اموال اسقاطي
2- فرم پيشنهاد قيمت
3- ليست اموال اسقاطي


narnji.jpg
مزایده شماره3 در سال 1395 دی ماه

اموال اسقاطی


1- لیست کارشناسی اموال

2- برگ پیشنهاد قیمت


narnji.jpg

مزایده شماره 2 در سال 1395 خرداد ماه


1.      منع مداخله دولت  مرکز تکامل

2.      شرایط عمومی

3.      پیشنهاد قیمت

4.      گفتار درمانی

5.      کار درمانی

6.      شنوایی سنجی

7.      شرایط اختصاصی گفتار درمانی

8.      شرایط اختصاصی کار درمانی

9.      شرایط اختصاصی شنوایی سنجی


 
مزایدات
 60/89/ز
  واگذاری بینایی سنجی و عینک سازی
 بیمارستان مرودشت
07/90/ز
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی
بیمارستان شهید مطهری مرودشت
 
مناقصات
27/92/م
واگذاری انجام خدمات خونگیری
بیمارستان مطهری مرودشت
26/92/م
واگذاری فیزیوتراپی 
بیمارستان مطهری مرودشت
17/م/9
واگذاري مشاركتي واحدبخيه و پانسمان اورژانس مرودشت
بيمارستان مرودشت
12/90/م
واگذاری واحد بخیه و پانسمان بخش اورژانس
بیمارستان شهید مطهری مرودشت
2/90/م
واگذاری واحد بخیه و پانسمان بخش اورژانس
 بیمارستان شهید مطهری مرودشت
 
monaghesat.jpg]
narnji.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-10 22:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ