"خاطر داشته باشيدتماس با اورژانس 115 الزامابه معناي اعزام آمبولانس بربالين بيماري نمي باشد."

"دربسياري مواردراهنماييهاي كارشناسان وپزشكان مشاوراورژانس پاسخگوي تماس گيرندگان است"


 

1p1.gif]1p1.gif]معرفی اورژانس:ا


از ابتداي سال 1385 باكمك مسئولين محترم شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت فعاليت مركزاورژانس توسعه يافته است كه شامل 1مركزپيام و9 پايگاه اورژانس شهري وجاده اي مي باشد
1p1.gif]مركزپيام:

اين مركزمجهزبه چندخط تلفن 115 شهري وبين شهري ودو دستگاه بي سيم مي باشد.پرسنل مركزداراي مدرك كارشناسي پرستاري مي باشند وبه صورت 24ساعته آماده پاسخگويي به همشهريان محترم هستند.

1p1.gif]پايگاه ها:

هرپايگاه شامل دو پرسنل شيفت ويك واحد آمبولانس مجهزبه وسايل پزشكي مي باشد.پرسنل اين مراكزهمه مردوكارشناس پرستاري وتكنيسين فوريتهاپزشكي هستند.كه بعد از هرتماس يك آمبولانس همراه دونفرتكنيسين بربالين بيمارحاضرمي شوند.ارتباط پايگاه هاومركزپيام از طريق بي سيم مي باشد.


new0.gif]     خدمات اورژانس     کلیک کنید >>
 
new0.gif]       محل پايگاه ها     کلیک کنید >>

new0.gif]     هنگام تماس با اورژانس 115 این نکات را در نظر داشته باشید       کلیک کنید >>

 new0.gif]   اسامی پرسنل شاغل در اورژانس 115    کلیک کنید >>

تصاویر فعالیت  های اورژانس 115:

 


14082010126.jpg]14082010129.jpg]14082010142.jpg]
 14082010142.jpg] 11072010056.jpg] 08062010415.jpg]
 09072010044.jpg] 11072010x003x.jpg] 14082010144.jpg]

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-9-14 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ