حراست

دربین کارکنان امین

درنزد مدیران تیزبین

ودربرابرمتخلفان جدی وسختگیراست.

مارا درایجادفضای آرام ومحیطی سالم یاری فرمائید.

                                دفترحراست شبکه بهداشت ودرمان مرودشت

                                               تلفکس3343317

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-8-5 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ