تاریخچه بهیاری درایران

عنوان بهیار به کسی اطلاق می شودکه دوره آموزشی رسمی بهیاری را براساس ضوابط آموزشی با کسب دانش ومهارت قابل قبول درقالب یک انضباط شغلی  واخلاقی کسب نموده باشدوتوانایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی را درقالب شرح وظایف همراه باآموزش اولیه به بیمار داشته باشد.

مروری کوتاه برتاریخچه آموزش بهیار درایران

از زمان  تاسیس اولین مدرسه بهیاری به سبک جدید درایران حدود86سال می گذردتاریخچه اولیه پرستاری تاریخچه بهیاری است ودرطول تاریخ طبقه بندی مشخص شده که امروزدر کادرپرستاری معمول است دیده نمی شود.

اولین آموزشگاه پرستاری درسال 1294 توسط یک گروه مذهبی آمریکایی دربیمارستانی درشهرارومیه تاسیس شده ودر یک سال به علت وقوع جنگ جهانی اول به تبریز انتقال یافت ودرسال 1295 مدرسه دیگری درتبریز دایرشدکه تا سال 1349همچنان ادامه داشت.

آموزشگاههای بهیاری درسه شهرمهم تاسیس شدندیکی درتبریزودیگری درمشهدوشیراز درسال 1314که شرط پذیرفته شدن درآن داشتن تحصیلات دوره اول دبیرستان بود وپذیرفته شدگان طی دو سال فارغ التحصیل می شدند.

ازسال 1310نیروی زمینی ارتش درتهران بهیارانی را درقسمت بهیاری ارتش تعلیم داد درحال حاضر نیروهای زمینی-دریایی-هوایی هرساله تعدادی پذیرش می نمایند. 

تاریخچه هنرستان بهياري امام علی(ع)مرودشت

هنرستان بهیاری پسرانه امام علی(ع)ازسال 1380 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پرورش وبا همكاري شبكه بهداشت ودرمان با رياست دكترمجيد حبيبي وسايرهمكاران ومسئولين شهرونماينده مجلس شروع به فعالیت نموده وداراي دوكلاس درس وامكانات آموزشي تئوري وعملي مي باشدكه مكانهاي آموزش عملي شامل بيمارستان شهيدمطهري مرودشت ودرمانگاههاي شهرستان مي باشد.اين رشته داراي يك سری دروس نظري وعمومي مي باشدكه دروس عمومي توسط دبيران با تجربه كه ازآموزش وپرورش كه سرگروه همان درس هستنداستفاده مي شودوهمچنين دروس نظري تخصصي كه توسط مربيان با تجربه ازشبكه ومركزبهداشت نيز استفاده مي شود.ودروس عملي وكارآموزي هم توسط مربيان درمراكز يادشده استفاده مي شود. 

مزایای تحصیل در رشته بهیاری

1-گرفتن دیپلم کاردانش ازآموزش وپرورش

2-کمک هزینه تحصیلی

3-امکان ادامه تحصیل دررشته پزشکی وپیراپزشکی

4-داشتن بازارکار فراوان،امکان اشتغال واستخدام دربیمارستانهای دولتی وخصوصی ،اورژانسها،مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی

5-شرکت درکنکورسراسری کاردانی کارودانش،دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه آزاداسلامی و دانشگاه پیام نور وهمچنین داوطلبان می توانند با گذراندن چند درس طبق بخشنامه آموزش وپرورش دیپلم سایر رشته ها را اخذ نمایند.

6- اخذ گواهی مهارت بهیاری از وزارت بهداشت

    وظايف بهيارومحيط كاربهيار:

بهياري بعنوان يكي ازشاخه هاي علوم وخدمات پزشكي آميزه اي است از دانش پرستاري ، مهارت فني واخلاق وعواطف انساني وانضباط ويژه كه درقالب شرح وظايف خاص خدمات بهداشتي درماني دربيمارستانها، درمانگاهها،آسايشگاهها،اورژانسها ومراكزبهداشتي درماني به مددجويان ارائه خدمات مي نمايند.شرح وظايف بهياري از وظايف اداره كل  امورپرستاري وزارت بهداشت ودرمان مي باشد.  كاربهياران از دورترين روستاهاشروع مي شودتا بزرگترين مراكزبيمارستاني دولتي وحتي دراورژانسهاي جاده اي انجام وظيفه مي نمايند.      

تاریخچه هنرستان بهیاری دخترانه حضرت زهرا(س)شهرستان مرودشت

بعدازفعالیت چند ساله  هنرستان بهیاری پسرانه امام علی(ع)شهرستان با توجه به نیاز شهرستان ودرخواست هی مکرر مردم شریف شهرستان مرودشت مسئولین شبکه بهداشت هنرستان بهیاری را برآن داشت که هنرستان دخترانه را نیز درکنار هنرستان پسرانه راه اندازی نموده که با پیگیریهای لازم مجوزتاسیس هنرستان بهیاری دخترانه نیز صادرگردید((بنام هنرستان دخترانه حضرت زهرا(س)))ودرسال تحصیلی 89-88 اولین دوره هنرستان دخترانه شروع بکارنموده که در اولین دوره تعداد19نفر هنرآموز پذیرفته شده وشروع به تحصیل نمودندکه جهت هنرستان دخترانه خوابگاه هم درمحل هنرستان در اختیار هنرآموزان غیربومی قرارگرفت وهم اکنون درسال تحصیلی 90-89 نیزفعالیت خود را ادامه داده وتعداد21نفر هنرآموز ثبت نام نموده است که از اول مهر 89 تحصیل خود را آغاز می کنند. 

                        

 

              پرسنل شاغل درهنرستان بهیاری مرودشت

نام ونام خانوادگی                      سمت 
حسنعلی محمدی               مربی تخصصی

لیلا زارع                             مربی تخصصی


لیلا زارع                            مربی تخصصیامنه البرزی                        مربی تخصصیشیدا هاشمی                   مربی تخصصی
 


نرگس شعبانی                   مربی تخصصیگل تاج رضایی                       دفتردار

سید جلال حسینی                سرایدار

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-4 0:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ