معرفی اعضا
    

 90360.jpg

نام ونام خانوادگی: ایرج قمری

سمت: رئیس حسابداری

سابقه خدمت:

79-78 واحد درامد بیمارستان
88-80 بیمارستان شهید مطهری
88-92 رئیس حسابداری شبکه بهداشت
 • ایرج قمری :رئیس حسابداری
 • سید یوسفعلی دهقانیان : حسابدار مسئول
 • محمد تقی روزگار: مسئول رسیدگی به اسناد مالی
 • علی روستا فارسی: مسئول دریافت وپرداخت
 • سیده مرضیه میری : بایگان اسناد مالی و مسئول هزینه پایش دو
 • علی رئوف زاده : رابط امورمالی
 • ارش یوسفی : امین اموال وکارشناس مالی پزشک خانواده

 • اصغر فلاحی :مسئول درامد
 • احمد زارع :پرسنل درامد
 • سمیه مختاری: پرسنل درامد
 • صدیقه منصوری :پرسنل درامد
 • محمد کاظمی: پرسنل درامد
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 10:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ