نظارت بر درمان
    
banafshsefid.jpg
 icons.pngواحد نظارت بر امور درمان شبکه و وظایف آن :

واحد نظارت بر امور درمان شبکه یکی از واحدهای مستقر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان است که با هماهنگی رِِییس شبکه و با تعامل و همفکری با معاونت درمان دانشگاه به انجام وظیفه می پردازد اهم وظایف این واحدها به شرح زیر است :


1.کسب دستورالعملهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شیراز واجرای آن در کلیه موسسات پزشکی.

2.بررسی وضع موجود منطقه تحت پوشش از نظر تسهیلات و امکانات درمانی و بیمارستانی و برنامه ریزی در جهت بهبود و ارئه راه حلهای منطقی و قابل اجرا بر حسب نیاز منطقه.

3.جمع آوری اطلاعات و ارقام وآمار مربوط به امکانات موجود تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

4.نظارت بر حسن انجام خدمت درمانی در کلیه واحدهای دولتی و خصوصی در چهار چوب ضوابط و قوانین موجود

5.نظارت بر اجرای درست ضوابط مربوط به تعرفه های پزشکی

6. دریافت شکایات از ارباب رجوع و نظارت و پیگیری شکایات تا حصول نتیجه .

7.نظارت بر عملکرد رادیولوژیها ی بخش دولتی و خصوصی و تلاش در جهت بهبود کیفیت خدمات اراِیه شده .

8.انجام سایر دستورات مقام مافوق بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

9.دریافت درخواست تاسیس مطب یا موسسه و بررسی و ارسال آنها به استان جهت صدور پروانه های پزشکی و پیرا پزشکی

10- مسئولیت ارزشیابی درونی سالیانه بیمارستان و شرکت فعال در جلسات مربوطه .

11. برگزاری جلسات آموزشی جهت متصدیان تزریقات و پانسمان - منشی مطبها دستیاران دندانپزشکان- بهداران تجربی و تبصره 5 تحت عنوان کنترل عفونت و نحوه استریل کردن وسایل و محیط

12.برگزاری جلسات آموزشی جهت لیسانسیه های مامایی

13.بازرسی دوره ای از بخشهای بیمارستان و واحد تغذیه شامل مدیریت تغذیه و مشاوره رژیم درمانی

14-تذکرات شفاهی و کتبی به مطبهاو مراکز تحت پوشش در خصوص رعایت موارد قانونی

15- تهیه پمفلتهای آموزشی و ارسال آن به مطبها و دفاتر کار

16- الزام پزشکان و پیراپزشکانی که محل کارشان غیر بهداشتی است به بهسازی محل کار

مهمترین وظیفه پرسنل نظارت بر درمان اجرای قوانین و مقررات بهداشتی درمانی در کلیه موسسات درمانی وابسته به شبکه میباشد که نهایتا منجر به ارائه خدمات مطلوب پزشکی به بیماران میباشد.

icons.pngاسامی کارشناسان نظارت بر درمان شبکه :

1- زهرا عمادی کارشناس مسئول نظارت بر درمان
تحصیلات: لیسانس پرستاری

2- دکترحجت اله طاهری کارشناس امور دندانپزشکی یک روز در هفته
تحصیلات : دندانپزشک

3- زهرا رفیعی کارشناس نظارت بر درمان
تحصیلات : لیسانس مامایی

4- رضا علی گلستانه کارشناس نظارت بر درمان سه روز در هفته
تحصیلات: لیسانس پرستاری

5-خانم سمیه ابرقوئی کارشناس نظارت بر درمان سه روز در هفته
تحصیلات :لیسانس پرستاری


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-30 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ