معرفي شهرستان وشبكه بهداشت ودرمان مرودشت:

- شهرستان مرودشت بابيش از400هزارنفرجمعيت شامل 170هزارنفرجمعيت شهري و230هزارنفرجمعيت روستايي و4بخش (مركزي ،كامفيروز،درودزن،سيدان)14دهستان بعنوان اولين شهرستان وسيع بعدازشهرستان شيرازدراستان فارس مي باشد.

شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت داراي يك بيمارستان(شهيدمطهرِي)350تخت خوابي مي باشد.شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مرودشت ازسال 1358بصورت مستقل تاسيس وفعاليت خودرا دراموربهداشت ودرمان باتعداد 300نفرپرسنل شروع نمود ودرحال حاضربا انتزاع چندين مركزوخانه بهداشت وپيوستن آنها به شهرستانهاي تازه تاسيس (ارسنجان،خرمبيد،پاسارگادوبخش زرقان)24مركزبهداشتي درماني،110خانه بهداشت و1100نفر پرسنل را درپوشش خود دارددرساختمان ستادشبكه رئيس شبكه،رئيس امورعمومي،مديريت غذا ودارو،حراست،نظارت بردرمان،كارگزيني،امورمالي،واحدحقوقي،عمران،تداركات ،روابط  عمومي،پايگاه مقاومت حضرت اميرالمومنين(ع)شبكه ودبيرخانه مستقروفعاليت دارندچارت سازماني بيمارستان شهيدمطهري 285رديف وستادشبكه ومركزبهداشت 680رديف مصوب دارد.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-14 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ