در مرخصی استعلاجی چه مدارکی باید تحویل کارگزینی شود؟
فرم شرکت در کمیسیون پزشکی
تحویل فیش 900 تومانی بانکی به کمیسیون پزشکی شیراز
ارائه مدارک پزشکی
برگه مرخصی استعلاجی
در مرخصی زایمان چه مدارکی و چه زمانی باید تحویل کارگزینی شود
فتوکپی شناسنامه خود کارمند
کپی شناسنامه فرزند
تا 10 روز بعد از زایمان
نحوه گرفتن نیرو در شبکه بهداشت چیست؟
گرفتن نیرو به هر صورت توسط دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفته و ازمون های استخدامی هر چند وقت یکبار در سایت دانشگاه قرار میگیرد که نیروهای مورد نیاز از ان طریق فراهم میگردد و هیچ نیرویی به صورت شرکتی در این سیستم به کار گرفته نمیشود
منابع اطلاع از ازمون های استخدامی کدام است ؟
اطلاعا ت و ازمون های استخدامی توسط دانشگاه علوم پزشکی در سایت دانشگاه علوم پزشکی با عنوان www.sums.ac.ir قرار گرفته و جهت اطلاع و ثبت نام باید به ان سایت مراجعه نمود.

zard.jpg
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-14 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ