شبکه بهداشت و درمان در نظر دارد 3 نفر  دستيار دندانپزشک در قالب قرار داد برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی جهت مراكز خدمات جامع سلامت  روستايي  كوشكك، فاروق و  روستايي  شماره يك ، جذب نماید.

شرایط آزمون و  نحوه بکار گیری دستیار دندانپزشک خانواده روستایی در قالب قرار داد برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی به شرح ذیل می باشد.

شرایط عمومی

الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام وحداکثر 40 سال .

ب - داشتن تابعیت ایران.

پ - انجام مدت دوره ضرورت با معافیت قا نونی دائم برای مردان .

ت - عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر روانگردان .    

ث - نداشتن سابقه محکومیت جزایی کیفری موثر .

ج - دارا بودن مدرک تحصیلی با اولویت .1 - کاردان بهداشت  دهان ودندان.2 -  پرستاری دندانپزشکی .

د- بومی بودن

3 - در صورت نبود این دو مورد معرفی یک نفر با حداقل مدرک دیپلم وداشتن گواهی آموزشی دوره دستیار طی شده که مورد تائید معاونت بهداشتی می باشد .

چ - داشتن سلامت جسمانی روانی  وتوانایی انجام کار برای استخدام بر اساس دستور العمل  مصوب از سوی هیات امناء .

ه - اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران

خ - التزام به قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

تبصره :

موسسه موظف است قوانین مربوط  به استخدام ایثار گران را رعایت نماید ( 30 درصد سهمیه پذیرش ) به خانواده معظم شهداء ایثار گران و جانبازان دارای شرایط اختصاص داده شود )

2 - سابقه خدمت تمام وقت دولتی حداکثر به میزان پنج سال به سقف سنی بند الف اضافه می شود                                                                                                                                                                                                                                       

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبین:

1 - کپی از تمام صفحات شناسنامه وارائه اصل شناسنامه درزمان ثبت نام

2 - کپی کارت ملی وارائه اصل کارت ملی در زمان ثبت نام

3 - اصل وکپی گواهی پایان خدمت با معافیت جهت آقایان

4 - دو قطعه عکس 4×3رنگی با زمینه سفید

5 - کپی واصل مدرک تحصیلی جهت کاردان بهداشت دهان ودندان وپرستاری دندانپزشکی وگواهی آموزشی دستیاری دندانپزشکی مورد تائید معاونت بهداشتی دانشگاه جهت دیپلمه ها

6 - در صورت ثبت نام از دیپلمه های دارای شرایط کپی واصل مدرک تحصیلی دیپلم

 

منابع آزمون:

 1 - کنترل عفونت در دندانپزشکی تالیف دکتر مسعود یغمائی ( فصلهای 2و3و7و9و10و11و15 )

2 -  - آموزش دستیار دندانپزشک تالیف دکتر محمد زلفی )( کل کتاب )

تاریخ برگزاری آزمون: 96/10/3 راس ساعت 10 صبح

محل برگزاری آزمون : شبکه بهداشت و درمان پاسارگاد

روش اعلام نتایج : از طریق  شبکه مربوطه

درصد نمرات آزمون : 70 درصد نمره ، آزمون کتبی و30 درصد مصاحبه می باشد

متقاضیان جهت ثبت نام و تحويل مدارك حداكثر تا پایان وقت اداری 25 اذر ماه 96 مهلت دارند به مرکز بهداشت شهرستان مرودشت  (بیمارستان قدیم) واحد توسعه شبكه و ارتقا سلامت خانم ها كاظمي و فرهاد پور مراجعه نمایند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-19 13:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ