نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشتمگامنو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ما
Collapse منو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشتمنو شو_شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت
لینک 1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لینک 2</span>لینک 2
لینک 3
Collapse شبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشتشبكه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی مرکز</span>معرفی مرکز
ساختار سازمانی
دموگرافی
درباره ما
منشور اخلاقی کارکنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
ریاست و معاونین
فناوری اطلاعات
عمرانی
آموزشگاه بهورزی
اورژانس 115
آزمایشگاه ها
درمانگاه ها
بیمارستان شهید مطهری مرودشت
واحد غذا و دارو
واحد نظارت بر درمان
روابط عمومی
واحد های ستادی
امور مالی
واحد کارگزینی
هنرستان بهیاری
آموزش ضمن خدمت
امور حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز خدمات جامع سلامت</span>مراکز خدمات جامع سلامت
مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش شهرستان مرودشت
درمانگاه های خصوصی تحت پوشش شهرستان مرودشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مراجعین</span>راهنمای مراجعین
تعرفه ها
بیمه ها و قوانین
خدمات قابل ارائه
شماره تماس داروخانه ها
شماره تماس مراکز تحت پوشش
پزشکان عمومی
پرسش و پاسخ
فرم رسیدگی به شکایات
لیست آزمایشات قابل انجام در مراکز
منشور حقوق بیمار
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
سامانه درگاه ورود
سامانه Help Desk
سامانه حضور و غیاب
نتایج آزمایشات
سامانه پایش اطلاعات معاونت بهداشت
سامانه برنامه ریزی منبع انسانی
سامانه معاملات و قرارداد ها
سامانه صدور گواهی پایان طرح
سامانه ثبت نام طرح
سامانه نقل و انتقالات کشوری
سامانه جامع مدیریت غذا
سامانه آزمون آنلاین
سامانه ثبت بیماران مبتلا به سل
سامانه آنفولانزا
پرتال جدید معاونت بهداشتی
پرتال معاونت بهداشتی
سامانه تغذیه
سامانه صندوق باز نشستگی کشوری
سامانه درخواست مجوز ادامه تحصیل
سامانه درخواست ارتقاء رتبه خبره و عالی
میز خدمت الکترونیک
سامانه پیگیری هزینه های بیمه تکمیلی
فرم های الکترونیکی
Collapse آموزش سلامت همگانیآموزش سلامت همگانی
برنامه ملی هر خانه یک پایگاه سلامت
فایلهای مربوط به کروناویروس
مطالب پمفلت ها و مقالات اموزشی
بمناسبت هفته جهانی تیروئید
بمناسبت هفته ملی بدون دخانیات
بمناسبت هفته پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر
پویش ملی نه به غرق شدگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
اطلاعات تماس
ارتباط با مدیریت
سامانه 118 دانشگاه
امور مالی1
Collapse امور مالی2امور مالی2
وظایف
معرفی اعضا
دستور العمل ها و فرم ها
Collapse واحد های ستادیواحد های ستادی
معرفی مرکز
واحد ها
مراکز خدمات جامع سلامت
راهنمای مراجعین
خدمات الکترونیک
آموزش سلامت همگانی
تماس با ما
برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی
Collapse واحد  ستادیواحد ستادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش سلامت</span>آموزش سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت</span>برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجموعه فرمهای برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت</span>مجموعه فرمهای برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت
فرم شماره 1 پرونده
فرم شماره 2 پرونده
فرم خانه بهداشت ، پایگاه سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجموعه کتابچه های برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت</span>مجموعه کتابچه های برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت
کتابچه مربوط به احیای قلبی فقط با دست
کتابچه مربوط به اسهال و استفراغ
کتابچه مربوط به افسردگی
کتابچه مربوط به آمادگی خانوار در مقابل بلایا
کتابچه مربوط به آموزش حرکات در افراد دارای ضایعات نخاعی
کتابچه مربوط به پیشگیری از سقوط در سالمندان
کتابچه مربوط به تروما
کتابچه مربوط به درد قفسه سینه
کتابچه مربوط به سالمندی سالم
کتابچه مربوط به سردرد ناگهانی
کتابچه مربوط به سلامت دهان و دندان
کتابچه مربوط به سوختگی
کتابچه مربوط به سیگار و قلیان
کتابچه مربوط به فعالیت بدنی
کتابچه مربوط به مصرف قند، نمک، چربی و روغن
کتابچه مربوط به کمک خواهی از اورژانس 115
کتابچه مربوط به کنترل خونریزی خارجی
کتابچه مربوط به مراقبت از پای دیابتی
کتابچه مربوط به مسمومیت با مونوکسید کربن
کتابچه مربوط به مشکلات عضلانی و اسکلتی
کتابچه مربوط به نحوه نشستن سریع
برنامه عملیاتی برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت
دستورالعمل استانی برنامه ملی هر خانه ، یک پایگاه سلامت
پوستر برنامه ملی هر خانه، یک پایگاه سلامت
تماس با ما
معرفی و شرح وظایف
آرشیو کتابها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه های واحد</span>برنامه های واحد
نیاز سنجی مبتنی برشواهد
ارزشیابی مبتنی بر شواهد
ارزشیابی ساختاری
نظارت
تقویم مناسبتهای بهداشتی
فرم ها و فرآیند های واحد
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
لینک های مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت</span>گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی کارکنان
راهنمای شهروندان
فرم های الکترونیکی
پزشک خانواده
برنامه عشایر
امور قراردادها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جلب مشارکت</span>جلب مشارکت
معرفی کارشناس واحد
طرح عملیاتی
فرم های الکترونیکی
فرم های غیر الکترونیکی
شاخص ها
اخبار6ماهه
معرفی واحد
برنامه نظارت واحد
کتابچه های آموزشی
فرایندهای واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و رایانه</span>آمار و رایانه
معرفی واحد
شاخص های تفاهم نامه
فرایند فعالیت ها
دستورالعمل ها
اطلاعات اماری و امارنامه
فایل های اموزشی
تحول سلامت
فرمهای کد دار اماری و زیج
برنامه عملیاتی واحد
بهداشت حرفه ای
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت روان</span>بهداشت روان
معرفی واحد
شاخص ها
فرم ها
فرم های الکترونیکی
سایتهای مفید
چک لسیت نظارت
برنامه های عملیاتی واحد
تفاهم نامه واحد
فرایند های واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماریهای واگیر</span>بیماریهای واگیر
معرفی پرسنل
شرح وظایف واحد
معرفی مرکز
فرم های الکترونیکی
شاخص ها
طرح عملیاتی
فرم ها
فرایند ها
بخش آموزشی
ارتباط با ما
Collapse بیماریهای غیر واگیربیماریهای غیر واگیر
پرسنل
تعریف بیماریهای غیر واگیر
شرح فعالیت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیماری های غیرواگیر</span>بیماری های غیرواگیر
بیماری های مزمن کلیوی
دیابت پرفشاری خون
غربالگری نوزادان
سرطان
تالاسمی
سل
بیماری های قلبی عروقی
جامعه ایمن
فرم های الکتریکی
آمار و اطلاعات
برنامه عملیاتی
گزارش اقدامات
انتشارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت خانواده وجمعیت</span>سلامت خانواده وجمعیت
معرفی کارشناسان
شاخص ها
فرم های الکترونیکی
فلوچارت ها و فرآیند ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت باروری</span>سلامت باروری
فرم های سلامت باروری
دستورالعمل سلامت باروری
آموزش سلامت باروری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کودکان</span>کودکان
بوکلت چارتهای برنامه کودکان
دستورالعملهای کودکان
فرمهای کودکان
مطالب آموزشی کودکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سالمندان</span>سالمندان
آمورش سالمندان
بوکلت سالمندان
دستورالعمل سالمندان
فرم های سالمندان
طرح عملیاتی سالمندان
Collapse میانسالانمیانسالان
آموزش میانسالان
بوکلت میانسالان
دستورالعمل میانسالان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مادران</span>مادران
آموزش مادران
بوکلت مادران
دستورالعمل مادران
فرم های مادران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذیه</span>تغذیه
معرفی واحد
طرح عملیاتی
فرایند ها
نظارت های واحد
فرم ها
فرم های الکترونیکی
تماس
دستورالعمل ها و شاخص ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهداشت مدارس</span>بهداشت مدارس
معرفی واحد
فرم ها ودستورالعمل ها
Collapse فرم های الکترونیکی  فرم های الکترونیکی
فرم ارسال آمار به واحد سلامت مدارس
فرایندها
طرح عملیاتی
آموزشی
برنامه های واحد
آموزش ضمن خدمت1
Collapse آموزش ضمن خدمت 3آموزش ضمن خدمت 3
نحوه عضویت ، ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مشخصات رابط
شرح وظایف رابط آموزشی
فرم درخواست دوره های آموزشی
جدول مهارتهای مورد نیاز کامپیوتر
بخشنامه ها
فرم مشخصات مدرسین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسامی رابطین</span>اسامی رابطین
رابطین ستادی شبکه بهداشت
رابطین مراکز بهداشتی درمانی
فایل های آموزشی دوره های حضوری و غیر حضوری
کارنامه آموزشی
مقالات علمی
آموزش ضمن خدمت استانی
Collapse فرم های الکترونیکی  فرم های الکترونیکی
فرم درخواست دوره آموزشی
فرم ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشی ضمن خدمت
آزمون های انلاین
دوره های در حال اجرا
Collapse آموزشگاه بهورزیآموزشگاه بهورزی
پرسنل
خرید خدمت
آیین نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه</span>کتابخانه
کتابهای پایه یک آموزش بهورزی
کتابهای پایه دو آموزش بهورزی
Collapse واحد غذا و داروواحد غذا و دارو
معرفی معاون/شرح وظایف/تماس
معرفی کارشناسان غذا/ شرح وظایف/تماس
معرفی کارشناسان دارو /شرح وظایف /تماس
لیست کارخانجات مواد غذایی اشامیدنی /ارایشی بهداشتی
داروخانه های تحت پوشش
کتابخانه دیجیتال
آمار / طرح عملیاتی/ شاخص ها
فرم های الکترونیکی
فرم ها /صدورپروانه ها
دانستنی های غذا ودارو
سایت معاونت غذا و دارو
Collapse واحد نظارت بر درمانواحد نظارت بر درمان
معرفی واحد
طرح عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها وچک لیست ها </span>فرم ها وچک لیست ها
چک لیست ها
چک لیست داروها وتجهیزات اورژانس
تعرفه ها
مراحل اخذ وتمدید پروانه مطب
مراکز درمانی تحت پوشش شهرستان
اسامی دندانپزشکان شاغل
اسامی پزشکان شاغل
فرایند های واحد
آئین نامه ها
آموزشی
فرم های الکترونیکیPowered by DorsaPortal