روابط عمومی


  مسئول روابط عمومی شبکه : امیر شعبانی

شماره تماس: 07143330905
                 0713332666  داخلی 305

 

bnfshh.jpg
 

book.png

 
  شرح وظایف روابط عمومی:

 

- اقدامات روابط عمومی سازمان ها در قالب مجموع های از فعالیتهای ارتباطی صورت میگیرد که می توان آ نها را تحت عنوان شاخصهای گوناگون مانند: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها ،‌ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی،مراسم و مناستها، تبلیغات و انتشارات، پژوهش و افکار سنجی ، روابط عمومی الکترونیک دسته بندی نمود.
 
الف: اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها :  

-جمع‌آوری اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها ، اقدامات ، طرحها و برنامه‌های سازمان به‌منظور تهیه خبر و گزارش و تدوین سیاستهای خبری و تبلیغاتی از طریق :شرکت در جلسات مدیران و سیاستگذاری سازمان ،شرکت در گردهمائی هائی که از سوی 

سازمان برگزار می شود و دریافت گزارش فعالیتها ، برنامه‌های واحدهای مختلف ، صورتجلسات شوراها و مکاتباتی که ارزش اطلاع‌رسانی دارند.

- انعکاس فعالیتهاو برنامه‌های سازمان به مردم ،دولت ، رسانه و سازمانهای داخل وخارج کشور از طریق تهیه مطالب خبری (تهیه و تنظیم اخبار، گزارش‌، اطلاعیه‌، آگهی‌ و قرار دادن در سایت سازمان انعکاس آن در رسانه‌ها )

-برگزاری نشست های خبری مسئولان سازمان با رسانه ها و انجلم مصاحبه های اختصای رسانه ها با مسئولان و تنظیم مصاحبه ها با هدف ارتباط مطلوب سازمان ها با رسانه ها و معرفی اقدامات سازمان و پاسخگوئی به پرسشها و ابهامات

-بررسی مطالب انتشار یافته در رسانه های خبری که به طور مستقیم و غیرمستقیم با فعالیتها و وظایف سازمان مرتبط است ، از طریق گردآوری و ارزشیابی مندرجات رسانه های مکتوب ، شنیداری ، تصویری و الکترونیکی

-تهیه جوابیه و تکذیبیه و توضیحات تکمیلی در خصوص مطالب خبری رسانه ها در صورت لزوم

-تهیه بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه در مناسبتهای مختلف و ارسال به رسانه ها

-تهیه مستمر گزارش عملکرد سازمان

ب:ارتباطات :

-ارتباطات درون سازمانی و ارتباط با کارکنان

-ارتباط با خانواده کارکنان و بازنشستگان

-ارتباط با سازمان های همکار

-ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

-ارتباط با نخبگان نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان،پژوهشگران و خبرنگاران فعال در حوزه کاری سازمان

-ارتباط با سایر سازمان ها

پ: مراسم و مناسبت ها

-مناستهای مذهبی - ملی

-مناسبتهای صنفی و سازمانی

-برپائی و حضور در نمایشگاه ها

-برگزاری همایش ها

- افتتاحیه پروژ ه های علمی و پژوهشی و عمرانی

-بازدید مقامات و شخصیتها

ت: افکارسنجی شامل ارتباط مستمر با مخاطبان سازمان و بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی مخاطبان سازمان ، رسانه ها و نخبگان از طریق:

- برنامه ریزی ارتباطات مردمی.

- انجام گرفتن طرحهای نظرسنجی.

- انجام گرفتن تحلیل محتوای رسانه ها .

-تهیه گزار شهای تحلیلی ادواری )ماهانه/ فصلی/ سالانه( از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت سازمان ها .

-نقد و بررسی بازتاب فعالیتهای سازمان در نظر مخاطبان به ویژه نخبگان و رهبران فکری، رسانه ها و سایر دستگا هها از یک سو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت )تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان(.

-طراحی نظام جامع گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.

-اجرای طرح های افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های سازمان ( تنظیم و توزیع فر مهای افکارسنجی در مناسبتها و همایش ها و نمایشگاه هاو استخراج نتایج و گزارش به مدیران سازمان )

ث : تبلیغات و انتشارات

- تهیه عکس ، فیلم ،تیزر و دیگرمقوله های ارتباطات تصویری ازفعالیتهای سازمان وانعکاس آنها .

تهیه پوستر، بنر، استند بنر، کلیپ، انجام تبلیغات در نمایشگر L.E.D سازمان

انتشار نشریه عمومی یا تخصصی ، کتاب ، بروشور و جزوات آموزشی و تحصصی برای استفاده عموم مخاطبان سازمان در جامعه

ج:روابط عمومی الکترونیک

-بروز رسانی وب سایت سازمان با همکاری واحدهای دیگر

- انتشار مستمر اطلاعات و اخبار سازمان از طریق وب سایت سازمان

-ارسال پیامک

-حضور در فضای مجازی به منظور معرفی ابعاد مختلف کاری سازمان ها و ارائه گزارش عملکرد

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
295
Powered by DorsaPortal