واحد کارگزینی
icons.png
 
 معرفی کارکنان: 

 
مسئول کارگزینی: ذبیح اله رزم اور  
 تماس: 07143334266  داخلی 201

پرسنل وکارشناسان:

ذبیح اله رزم آور :مسئول کارگزینی
زهرا مختاری: صدور احکام و طبقه بندی مشاغل
ع: رابط ارزشیابی و کمیسیون پزشکی
سهیلا بهمنی:  رابط امور رفاهی
آقای شهرام استواری : رابط حضور و غیاب

zard.jpg
icons.png
 
وظایف کارگزینی:
 
 
نظارت وانجام امور کارگزینی کارمندان از قبیل:ترفیعات،اضافات ومرخصی طبق مقررات استخدامی وپاراف احکام ومکاتبات مربوطه
نظارت بر صحت صدور احکام صادره
نظارت وسرپرستی امور دفتری وارسال مراسلات وبایگانی
نظارت درتهیه خریدو تحویل ملزومات و تقسیم وسایل بین واحدها ازطریق انبار
نظارت بر امورمربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان
نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه وراهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
مراقبت در انجام سریع ثبت وتوزیع وتحریر نامه های وارده وصادره
کنترل حضوروغیاب کارکنان و ارائه پس خوراند به کارکنان
نظارت ورود وخروج افراد ووسائط نقلیه وکلیه امور مربوطه
نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه طبق دستورالعملهای موجود
انجام سایر امور مربوطه بر طبق موازین وارزشهای اسلامی و برابر مقررات به دستور مقام مافوق

zard.jpg
icons.png
فرم ها :

 
فرم های الکترونیکی :

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
333
Powered by DorsaPortal