هنرستان بهیاری

تاریخچه بهیاری درایران

عنوان بهیار به کسی اطلاق می شودکه دوره آموزشی رسمی بهیاری را براساس ضوابط آموزشی با کسب دانش ومهارت قابل قبول درقالب یک انضباط شغلی  واخلاقی کسب نموده باشدوتوانایی ارائه خدمات بهداشتی درمانی را درقالب شرح وظایف همراه باآموزش اولیه به بیمار داشته باشد.

مروری کوتاه برتاریخچه آموزش بهیار درایران

از زمان  تاسیس اولین مدرسه بهیاری به سبک جدید درایران حدود86سال می گذردتاریخچه اولیه پرستاری تاریخچه بهیاری است ودرطول تاریخ طبقه بندی مشخص شده که امروزدر کادرپرستاری معمول است دیده نمی شود.

اولین آموزشگاه پرستاری درسال 1294 توسط یک گروه مذهبی آمریکایی دربیمارستانی درشهرارومیه تاسیس شده ودر یک سال به علت وقوع جنگ جهانی اول به تبریز انتقال یافت ودرسال 1295 مدرسه دیگری درتبریز دایرشدکه تا سال 1349همچنان ادامه داشت.

آموزشگاههای بهیاری درسه شهرمهم تاسیس شدندیکی درتبریزودیگری درمشهدوشیراز درسال 1314که شرط پذیرفته شدن درآن داشتن تحصیلات دوره اول دبیرستان بود وپذیرفته شدگان طی دو سال فارغ التحصیل می شدند.

ازسال 1310نیروی زمینی ارتش درتهران بهیارانی را درقسمت بهیاری ارتش تعلیم داد درحال حاضر نیروهای زمینی-دریایی-هوایی هرساله تعدادی پذیرش می نمایند. 

تاریخچه هنرستان بهیاری امام علی(ع)مرودشت

هنرستان بهیاری پسرانه امام علی(ع)ازسال 1380 با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پرورش وبا همکاری شبکه بهداشت ودرمان با ریاست دکترمجید حبیبی وسایرهمکاران ومسئولین شهرونماینده مجلس شروع به فعالیت نموده ودارای دوکلاس درس وامکانات آموزشی تئوری وعملی می باشدکه مکانهای آموزش عملی شامل بیمارستان شهیدمطهری مرودشت ودرمانگاههای شهرستان می باشد.این رشته دارای یک سری دروس نظری وعمومی می باشدکه دروس عمومی توسط دبیران با تجربه که ازآموزش وپرورش که سرگروه همان درس هستنداستفاده می شودوهمچنین دروس نظری تخصصی که توسط مربیان با تجربه ازشبکه ومرکزبهداشت نیز استفاده می شود.ودروس عملی وکارآموزی هم توسط مربیان درمراکز یادشده استفاده می شود. 

مزایای تحصیل در رشته بهیاری

1-گرفتن دیپلم کاردانش ازآموزش وپرورش

2-کمک هزینه تحصیلی

3-امکان ادامه تحصیل دررشته پزشکی وپیراپزشکی

4-داشتن بازارکار فراوان،امکان اشتغال واستخدام دربیمارستانهای دولتی وخصوصی ،اورژانسها،مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی

5-شرکت درکنکورسراسری کاردانی کارودانش،دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه آزاداسلامی و دانشگاه پیام نور وهمچنین داوطلبان می توانند با گذراندن چند درس طبق بخشنامه آموزش وپرورش دیپلم سایر رشته ها را اخذ نمایند.

6- اخذ گواهی مهارت بهیاری از وزارت بهداشت

وظایف بهیارومحیط کاربهیار:

بهیاری بعنوان یکی ازشاخه های علوم وخدمات پزشکی آمیزه ای است از دانش پرستاری ، مهارت فنی واخلاق وعواطف انسانی وانضباط ویژه که درقالب شرح وظایف خاص خدمات بهداشتی درمانی دربیمارستانها، درمانگاهها،آسایشگاهها،اورژانسها ومراکزبهداشتی درمانی به مددجویان ارائه خدمات می نمایند.شرح وظایف بهیاری از وظایف اداره کل  امورپرستاری وزارت بهداشت ودرمان می باشد.  کاربهیاران از دورترین روستاهاشروع می شودتا بزرگترین مراکزبیمارستانی دولتی وحتی دراورژانسهای جاده ای انجام وظیفه می نمایند.      

تاریخچه هنرستان بهیاری دخترانه حضرت زهرا(س)شهرستان مرودشت

بعدازفعالیت چند ساله  هنرستان بهیاری پسرانه امام علی(ع)شهرستان با توجه به نیاز شهرستان ودرخواست هی مکرر مردم شریف شهرستان مرودشت مسئولین شبکه بهداشت هنرستان بهیاری را برآن داشت که هنرستان دخترانه را نیز درکنار هنرستان پسرانه راه اندازی نموده که با پیگیریهای لازم مجوزتاسیس هنرستان بهیاری دخترانه نیز صادرگردید((بنام هنرستان دخترانه حضرت زهرا(س)))ودرسال تحصیلی 89-88 اولین دوره هنرستان دخترانه شروع بکارنموده که در اولین دوره تعداد19نفر هنرآموز پذیرفته شده وشروع به تحصیل نمودندکه جهت هنرستان دخترانه خوابگاه هم درمحل هنرستان در اختیار هنرآموزان غیربومی قرارگرفت.

تلفن های تماس : 43230930- 432309785 - 43221258 
 
مسئول واحد: سرکار خانم زهره محمودی
شماره تماس: 07143221258

نام و نام خانوادگی

سمت

زهره محمودی

مدیر هنرستان بهیاری پسرانه ( امام علی (ع))و دخترانه ( حضرت زهرا)

فاطمه رحیمی

مربی

زهرا خلیفه

مربی

لیدا زین الدینی

مربی

محبوبه لطیف

مربی

فاطمه سلمانی

مربی

زهره هوشیار دفتردار

عزیز زارع

خدمتگذار 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
1662
Powered by DorsaPortal