امور حقوقی
مسئول واحد:   آقای حمیدرضا شهریاری
شماره تماس:  0713332666   داخلی  102
 
 
قوانین حقوقی
 
 
مطابق ماده 174 قانون مجازات اسلامی: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
 
 
 مطابق ماده 69 قانون مجازات اسلامی: عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس ازپیشنهاد رئیس قوه قضائیه، با مقام رهبری است.
 
 
مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی: ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
 
 
مطابق ماده 271 قانون مجازات اسلامی: هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.
 
 
مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی اعلام جرم ، تهدید علیه بهداشت عمومی بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زییست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
 
 
مطابق ماده 523 بخش تعذیرات قانون مجازات اسلامی : جعل و  تزویر عبارتند از؛ ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها بقصد تقلب.
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/20
تعداد بازدید:
248
Powered by DorsaPortal