دسترسی سریع

رشد

اتوماسیون

حضور و غیاب

آموزش ضمن خدمت

نظر سنجی

نظر سنجی


راهكارهاي پيشگيري و مقابله با فساد اداري :راهكارهاي فرهنگي ـ اجتماعي:▪ افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاوردهاي مقابله با فساد.▪ احيا و آموزش ارزشهاي ارزشهاي اخلاقي و انضباط اجتماعي.▪ تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقد پذيري دولت▪ بهبود نظام تامين اجتماعي

  • a1
  • a2
  • a3
  • a5
a11 a22 a33 a55
image slider jquery by WOWSlider.com v7.7